Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: caocuongthcsphuckhanh@gmail.com
Người gửi: Nguyễn Cao Cường
Ngày gửi: 10h:00' 19-03-2012
Dung lượng: 711.0 KB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
26 - 3 - 2012
NHIệT LIệT CHàO MừNG
quí THầY CÔ GIáO
Và CáC EM HọC SINH!
bài giảng chào mừng ngày thành lập đoàn tncs hcm
1.
2.
3.
4.
Phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới?
Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là …. ?
Phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu?
Chất chiếm oxi của chất khác gọi là …?
Chủ đề:
Ở đâu có hợp chất này thì
ở đó có sự sống.
BÀI TẬP Ô CHỮ
Tiết 54 - Bài 36 : NƯỚC
a) Quan sát thí nghiệm:
Mô tả hiện tượng xảy ra khi phân hủy nước bằng dòng điện?
- Có bọt khí xuất hiện ở cả 2 điện cực, mực nước trong 2 ống bị đẩy xuống
Nhận xét tỉ lệ thể tích các khí sinh ra ở 2 điện cực?
- Thể tích khí hiđro bằng hai lần thể tích khí oxi V : V = 2 : 1
H2
O2
b) Nhận xét:
Viết PTHH điện phân Nước?
H2O(l) → H2(k) + O2(k)
2
2
đp
c) PTHH:
1/ Sự phân hủy nước:
I- Thành phần hóa học của nước:
Tiết 54 - Bài 36 : NƯỚC
1/ Sự phân hủy nước:
I- Thành phần hóa học của nước:
2/ Sự tổng hợp nước:
a) Quan sát hình vẽ mô tả thí nghiệm:
+
-
?
O2
1
Khi đốt cháy hỗn hợp H2 và O2 bằng tia lửa điện có hiện tượng gì?
Mực nước trong ống nghiệm dâng lên có đầy ống không? Điều đó chứng tỏ gì?
Đưa tàn đóm còn đỏ vào phần chất khí còn lại có hiện tượng gì? Vậy đó là khí gì?
Tiết 54 - Bài 36 : NƯỚC
1/ Sự phân hủy nước:
I- Thành phần hóa học của nước:
2/ Sự tổng hợp nước:
a) Quan sát hình vẽ mô tả thí nghiệm:
- Khi đốt bằng tia lửa điện, H2 và O2 đã hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2:1
- Tàn đóm đỏ bùng cháy -> Đó là khí O2
b) Nhận xét:
- PTHH:
H2(k) + O2(k) → H2O(l)
2
2
to
Tiết 54 - Bài 36 : NƯỚC
1/ Sự phân hủy nước:
I- Thành phần hóa học của nước:
2/ Sự tổng hợp nước:
a) Quan sát hình vẽ mô tả thí nghiệm:
b) Nhận xét:
b1- Giả sử có 1 mol O2 phản ứng
->
->
Số mol H2 tham gia phản ứng là bao nhiêu?
-> Tỉ lệ hóa hợp (về khối lượng) giữa H2 và O2 là:
b2- Thành phần % về khối lượng là:
%H=
%O =
Tiết 54 - Bài 36 : NƯỚC
1/ Sự phân hủy nước:
I- Thành phần hóa học của nước:
2/ Sự tổng hợp nước:
3/ Kết luận:
Những nguyên tố hóa học nào có trong thành phần của nước?
Chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ nào về thể tích và về khối lượng?
Em hãy rút ra CTHH của nước?
- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là H2 và O2
- Tỉ lệ hóa hợp giữa H2 và O2 về thể tích là 2:1, về khối lượng là 8 phần O2 và 1 phần H2
- CTHH của nước là H2O
CỦNG CỐ
khí hiđro và khí oxi
Hãy cho biết sản phẩm điện phân Nước là gì ?
Tỷ lệ thể tích các khí thu được trong thí nghiệm di?n phõn nu?c l?
Tỷ lệ húa h?p v? kh?i lu?ng gi?a H2 v O2 để tạo thành nước l?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
* Đọc trước phần II và III
* Đọc mục “Em có biết”
* Làm bài tập 1, 2, 3, 4 sgk trang 125
26 - 3 - 2012
Xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo cô giáo và các em học sinh !!!
bài giảng chào mừng ngày thành lập đoàn tncs hcm
Bài tập 1: Tính thể tích H2 và thể tích O2 (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 gam H2O ?
– Số mol nước tạo thành:
2H2 + O2 2H2O
to
nH2O = =
– Phương trình hoá học:
= 0,1 (mol)
0,1 mol 0,05 mol 0,1 mol
– Thể tích khí hidro và thể tích của khí oxi cần dùng (đktc):
vH2 = n . 22,4
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)
vO2 = n . 22,4
= 0,05 . 22,4 = 1,12 (l)
2mol 1 mol 2 mol
Bài tập 2: Tính khối lượng H2O ở trạng thái lỏng thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 (l) H2 (ở đktc) ?
– Số mol của H2:
2H2 + O2 2H2O
to
nH2 = =
– Phương trình hoá học:
= 5 (mol)
5 mol 5 mol
– Khối lượng của H2O ở trạng thái lỏng thu được:
mH2O = n . M
= 5 . 18 = z (g)
 
Gửi ý kiến