Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Ngày gửi: 20h:11' 21-10-2021
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ LỚP 7
BÀI 9
NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
BÀI 9
NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ


BÀI 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
Nội dung bài học
1. Nhà Đinh xây dựng đất
Đọc nội dung sgk và hoàn thiện phiếu học tập 1 theo những nội dung sau :
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
Năm 970, đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.
Vì Hoa Lư quê Ông là một vùng đất hẹp, xung quanh nhiều đồi núi dễ phòng thủ.
Điều đó khẳng định người Việt có giang sơn riêng, bờ cõi riêng, nước Đại Cồ Việt ngang hàng với Trung Quốc chứ không phải là nước phụ thuộc. Hoàng đế Đại Cồ Việt ngang hàng với hoàng đế Trung Quốc. Đinh Bộ Lĩnh là người Việt đầu tiên xưng đế.
Mặt trước ghi Thái Bình hưng bảo, mặt sau ghi chữ “Đinh”
Đồng tiền Thái Bình hưng bảo, tiền đầu tiên ở Việt Nam
- Phong vương cho con
- Cắt cử quan lại nắm giữ chức vụ chủ chốt
- Dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ phạm tội.
1. Nhà Đinh xây dựng đất
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
- Năm 970, đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.
- Phong vương cho con, cắt cử quan lại
Dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ phạm tội.
- Ý nghĩa: Ổn định đời sống xã hội, là cơ sở để xây dựng và phát triển đất nước.
2. Tổ chức bộ máy thời Tiền Lê:
Đọc nội dung sgk và hoàn thiện phiếu học tập 2 theo những nội dung sau :
* Hoàn cảnh: - Năm 979 Đinh Tiên Hoàng bị giết  nội bộ lục đục.
- Nhà Tống lăm le xâm lược  Lê Hoàn được suy tôn làm vua.
Vì Lê Hoàn là người có tài, có chí lớn, mưu lược, khỏe mạnh và đang giữ chức Thập đạo tướng quân thống lĩnh quân đội.
* Bộ máy nhà nước
Đã tiến thêm một bước về xây dựng chính quyền tự chủ.
Dẫn chứng:
+ Đã hoàn thiện chính quyền Trung ương.
+ Chia lại các đơn vị hành chính cả nước.
+ Chú trọng xây dựng quân đội.
* Quân đội: gồm 10 đạo (tương ứng với 10 lộ) và chia thành 2 bộ phận:
- Cấm quân
- Quân địa phương
2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
* Hoàn cảnh:
- Năm 979 Đinh Tiên Hoàng bị giết  nội bộ lục đục.
- Nhà Tống lăm le xâm lược  Lê Hoàn được suy tôn làm vua.
* Bộ máy nhà nước
- Tổ chức chính quyền:
+ Vua nắm mọi quyền hành ở Trung ương. Dưới vua có thái sư; đại sư, quan văn-võ..
+ Phong vương cho các con.
+ Chia nước thành lộ -> châu -> phủ.
- Xây dựng quân đội gồm10 đạo và 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương
Di tích thời Tiền Lê
Lam Kinh nằm trên đất huyện Thọ Xuân, một huyện đã sinh cho dân tộc Việt Nam hai đời Lê (Tiền Lê, Hậu Lê)
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
Đọc nội dung sgk và hoàn thiện phiếu học tập 3 theo những nội dung sau :
11:04 SA
* Diễn biến:
- Đầu năm 981 quân Tống chia hai đường thủy bộ tiến vào nước ta.
- Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo kháng chiến.
- Nhiều trận chiến đấu diễn ra ác liệt trên sông Bạch Đằng và trên bộ.
* Kết quả:
- Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
* Ý nghĩa:
- Khẳng định quyền làm chủ đất nước.
- Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù, củng cố nền độc lập.
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
Thảo luận nhóm:
Nhóm 1: Trình bày về nông nghiệp thời Tiền Lê?
Nhóm 2: Trình bày về thủ công nghiệp – thương nghiệp thời Tiền Lê?
Nhóm 3: Nhận xét chung về tình hình kinh tế thời Đinh-Tiền Lê ?
Lễ cày tịch điền
Nghề trồng lúa nước và trồng dâu nuôi tằm
Đinh Tiên Hoàng truyền cho đúc tiền đồng , là tiền tệ xưa nhất ở Việt Nam, được gọi là tiền đồng Thái Bình. Nhà Đinh cũng là triều đại đầu tiên đặt nền móng cho nền tài chính - tiền tệ của Nhà nước phong kiến Việt Nam. Đồng tiền Thái Bình được đúc bằng đồng, hình tròn, lỗ vuông, có thể xâu thành chuỗi. Mặt phải có đúc bốn chữ "Thái Bình Hưng Bảo", mặt sau có chữ "Đinh".
Đồng tiền đầu tiên của VN, đồng Thái Bình Hưng Bảo của Đinh Tiên Hòang đúc năm 970-980
b. Thủ công nghiệp
Tiền cổ thời Tiền Lê
- Đất nước ta đã giành được độc lập dân tộc, các thợ thủ công lành nghề không còn bị bắt đưa sang Trung Quốc làm việc như thời Bắc thuộc
- Đức tính siêng năng cần cù, chịu khó của người thợ và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của nhân dân ta truyền lại
- Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện.
- Nhân dân hăng hái, phấn khởi sản xuất
=> Bước đầu xây dựng được nền kinh tế tự chủ
* Nông nghiệp :
Quyền sở hữu ruộng đất thuộc về làng xã.
Nông dân được chia ruộng cày cấy, nộp thuế, đi lính..cho Vua.
Khai khẩn đất hoang được mở rộng và chú trọng thủy lợi.
Nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển.
* Thủ công nghiệp – thương nghiệp:
Xây dựng các xưởng thủ công: xưởng đúc tiền, chế vũ khí, may quần áo….
Cho đúc tiền đồng để lưu thông trong nước.
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
Câu 1: Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã
xưng là Thiên tử. C. lên ngôi vua.
tự xưng Tiết độ sứ. D. lên ngôi Hoàng đế.
Câu 2: Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là
Đại Việt C. Đại Ngu
Đại Cồ Việt D. Đại Nam
Câu 3: Cuối năm 979, nước ta có sự kiện gì xảy ra?
A. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi.
B. Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô.
C. Đinh Bộ Lĩnh và con trai là Đinh Liễn bị ám hại
D. Đinh Bộ Lĩnh hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước.
Câu 4: Lê Hoàn sau khi lên làm vua đổi niên hiệu là gì?
Thái Bình C. Đại Cồ Việt
Thiên Phúc D. Đại Việt
Câu 5: Quân đội thời Tiền Lê được tổ chức gồm:
Hai bộ phận C. Bốn bộ phận
Ba bộ phận D. Năm bộ phận
Câu 6: Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, nước ta phải đối phó với bọn xâm lược nào?
A. Nhà Hán ở Trung Quốc
B. Nhà Đường ở Trung Quốc
C. Nhà Tống ở Trung Quốc
D. Nhà Minh ở Trung Quốc
Học bài cũ
Chuẩn bị bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
+ Sự thành lập nhà Lý
+ Luật pháp và quân đội thời Lý được xây dựng như thế nào?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
No_avatarf

Cảm ơn cô đã thiết kế nên bài giảng hay!

 
Gửi ý kiến