Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: huỳnh tấn tùng
Ngày gửi: 20h:15' 26-01-2016
Dung lượng: 10.5 MB
Số lượt tải: 318
Số lượt thích: 0 người

Chào các em học sinh
Môn; Lịch Sử 7
Câu hỏi:
Em hãy nêu những thành tựu về giáo dục và thi cử thời Lê sơ ?

=> Giáo dục được quan tâm, tổ chức chặt chẽ và quy củ hơn
Bia Tiến sĩ trong Văn Miếu (Hà Nội)
Kiểm tra bài cũ
Tiết 43 - Bài 20 (tt)
IV. MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC
1. NGUYỄN TRÃI (1380-1442).
IV- MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC
3. NGÔ SĨ LIÊN (THẾ KỈ XV)
Nội dung bài học
2. LÊ THÁNH TÔNG
(1442-1497)
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
4. LƯƠNG THẾ VINH
(1442 - ?)
1. Nguyễn Trãi (1380-1442)
IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
Qua nhận xét trên,
em hãy nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi đối với đất nước ta lúc bấy giờ?
Nguyễn Trãi (1380-1442), tự là Ức Trai, con của Nguyễn Phi Khanh, vốn gốc làng Chi Ngại, huyện Phượng Nhỡn ( nay thuộc Chí Linh - Hải Dương ), nhưng đã di cư sang làng Ngọc Ổi ( sau đổi tên thành Nhị Khê ) huyện Thượng Phúc ( nay là huyện Thường Tín-Hà Nội ).
“Ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp, theo về Lỗi Giang. Trong thì bàn kế hoạch nơi màn trướng, ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua tin, quý trọng”
(Lê Thánh Tông-Con người và sự nghiệp)
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
1. Nguyễn Trãi (1380-1442)
- Nguy?n Tri l nh chớnh tr?, quõn s? ti ba, anh hựng dõn tộc, danh nhõn van húa th? gi?i.
Nguyễn Trãi
“Ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp, theo về Lỗi Giang. Trong thì bàn kế hoạch nơi màn trướng, ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua tin, quý trọng”
(Lê Thánh Tông-Con người và sự nghiệp)
IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
1. Nguyễn Trãi (1380-1442)
- Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự tài ba, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới
- Tỏc ph?m: Quõn trung t? m?nh t?p, Bỡnh Ngụ d?i cỏo, Qu?c õm thi t?p...
- Cả cuộc đời ông luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước thương dân.
Nguyễn Trãi
Lam Sơn thực lục
Bình Ngô đại cáo
Quốc âm thi tập
Qua một số tác phẩm thơ văn trên, em có nhận xét gì về con người Nguyễn Trãi
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
(Bình Ngô đại cáo)
IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
Thảo luận nhóm
Nhóm 1:
Lê Thánh Tông là một vị vua như thế nào?
Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV.
Nhóm 2:
Ngô Sĩ Liên là ai? Tên tuổi của ông để lại dấu ấn trong Lịch sử dân tộc qua tác phẩm nào?
Nhóm 3
Em biết gì về Lương Thế Vinh? Hãy kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của ông?
IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
1. Nguyễn Trãi (1380-1442)
- Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự tài ba, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Tác phẩm tiêu biểu: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập..
Cả cuộc đời ông luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước thương dân.

2. Lê Thánh Tông (1442-1497)
Vua Lê Thánh Tông, húy là Tư Thành sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất (1442), là con thứ tư của vua Lê Thái Tông và mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao. Năm 1445, ông được phong là Bình Nguyên Vương; năm 1460, được lên ngôi vua khi 18 tuổi.
Nhóm 1:
Lê Thánh Tông là một vị vua như thế nào?
Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV.
- Một vị vua anh minh, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, thi ca.
- Văn học:
+ Ông là chủ soái Hội Tao đàn.
+ Tác phẩm: Quỳnh uyển cửu ca, Hồng Đức quốc âm thi tập.
Bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức
Bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc tử giám
Đĩa hình rồng thời Lê
Tượng vua Lê Thánh Tông
1. Nguyễn Trãi (1380-1442)
- Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự tài ba, một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Tác phẩm tiêu biểu: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.
Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại. Cả cuộc đời ông luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước thương dân.

2. Lê Thánh Tông (1442-1497)
-> chứa đựng tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc.
Em có nhận xét gì về nội dung tư tưởng trong thơ của ông?
LẠI BÀI VIẾNG VŨ THỊ
Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ,
Cung nước chi cho lụy đến nàng.
Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chẳng lọ mấy đàn tràng.
Qua đây bàn bạc mà chơi vậy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.
(Lê Thánh Tông, trong Hồng Đức quốc âm thi tập)
- Một vị vua anh minh, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, thi ca.
- Văn học:
+ Ông là chủ soái Hội Tao đàn.
+ Tác phẩm: Quỳnh uyển cửu ca, Hồng Đức quốc âm thi tập.
IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
1. Nguyễn Trãi (1380-1442)

2. Lê Thánh Tông (1442-1497)
- Là một vị vua anh minh, một tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, thi ca.
Tác phẩm tiêu biểu: Quỳnh uyển cửu ca, Hồng Đức quốc âm thi tập.
Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc.
3. Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV)
- Là nhà sử học nổi tiếng thế kỉ XV
Ngô Sĩ Liên người làng Chúc Lý, huyện Chương Đức (nay thuộc thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) Về năm sinh và năm mất của ông, hiện nay vẫn chưa được biết thật đích xác, nhưng theo sách Đại Việt lịch triều đăng khoa lục thì ông thọ tới 98 tuổi.
Ông đỗ tiến sĩ năm 1442 .Sau khi thi đỗ, Ngô Sĩ Liên đã từng giữ các chức Đô ngự sử dưới triều Lê Nhân Tông, Lễ bộ Hữu thị lang, Triều liệt đại phu kiêm Quốc Tử Giám Tư nghiệp, kiêm Sử quan tu soạn dưới triều Lê Thánh Tông.
Với ngòi bút tài hoa, lòng yêu nước và ý thức vươn tới sự hoàn thiện, Ngô Sĩ Liên đã góp phần công sức chủ yếu trong việc soạn thảo Đại Việt sử ký toàn thư - bộ quốc sử cũ nhất của Việt Nam mà còn lưu truyền đến nay.
Nhóm 2:
Ngô Sĩ Liên là ai?
Tên tuổi của ông để lại dấu ấn trong Lịch sử dân tộc qua tác phẩm nào?
Ngô Sĩ Liên
- Ông là một trong các tác giả bộ Đại Việt sử kí toàn thư.
IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
1. Nguyễn Trãi (1380-1442)

2. Lê Thánh Tông (1442-1497)
3. Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV)
4. Lương Thế Vinh (1442-?)
- Là nhà toán học nổi tiếng thời Lê sơ.
- Tác phẩm: Dại thành toán pháp, Thiền môn giáo khoa...
- Lương Thế Vinh tự là Cảnh Nghị, hiệu là Thụy Hiên, sinh năm 1442, tại làng Cao Hương (nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định). Từ nhỏ Vinh đã nổi tiếng là thần đồng, thông minh, nhanh trí. Lớn lên Lương Thế Vinh học rất giỏi, chưa đầy hai mươi tuổi tài học của ông đã nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam.
Lương Thế Vinh đỗ Trạng Nguyên vào khoa thi năm Quý Mùi niên hiệu Quang Thuận thứ 4 (1463) dưới triều Lê Thánh Tông. Sau khi đỗ Trạng Nguyên, ông được bổ làm quan ở Hàn Lâm viện thăng đến chức Hàn lâm Thị thư chưởng Hàn lâm Viện sự, đứng đầu viện Hàn lâm.
- Là nhà sử học nổi tiếng thế kỉ XV.
Ông là một trong các tác giả bộ Đại Việt sử kí toàn thư.
Nhóm 3
Em biết gì về Lương Thế Vinh? Hãy kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của ông?
Lương Thế Vinh
IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
LÊ THÁNH TÔNG
NGÔ SĨ LIÊN
LƯƠNG THẾ VINH
NGUYỄN TRÃI
Nhận diện Lịch sử
Hãy mở những ô dưới đây
và cho biết đó là ai?
4
3
2
1
1
2
4
5
3
NGUYỄN TRÃI
3
3
Một số
danh nhân văn hóa
xuất sắc của dân tộc
( thời Lê Sơ)
NGUYỄN TRÃI
(1380-1442)


Nguyễn Trãi là nhà chính trị,
quân sự tài ba, anh hùng dân tộc,
danh nhân văn hóa thế giới.
Tác phẩm tiêu biểu:
Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,
Quốc âm thi tập...

THÁNH
TÔNG
(1442-1497)
Là một vị vua anh minh,một tài
năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực:
kinh tế, chính trị, quân sự, thi ca...
Tác phẩm tiêu biểu:
Quỳnh uyển cửu ca,
Hồng Đức quốc âm thi tập...
NGÔ SĨ LIÊN
(thế kỉ XV)
Là nhà sử học nổi tiếng thế kỉ XV
Ông là một trong các tác giả bộ
Đại Việt sử kí toàn thư
LƯƠNG
THẾ
VINH
(1442-?)
Là nhà toán học
nổi tiếng thời Lê sơ.
Tác phẩm: Đại thành toán pháp,
Thiền môn giáo khoa...
IV: Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
TiẾT 43 – Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (tt)
Hướng dẫn về nhà
Học kĩ bài theo hướng dẫn trên.
Trả lời câu hỏi cuối bài (SGK-Tr 103).
Chuẩn bị bài 21: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
chúc các em chăm ngoan, học giỏi!
No_avatar

Hau quá, rất đáng để các em đọc

 

Nhà ở xã hội The vesta

No_avatar

Mỉm cười

 

 
Gửi ý kiến