Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 19h:50' 16-01-2018
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 597
Số lượt thích: 0 người
BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ


I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT
TIẾT 42: Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:

Dựa vào SGK em hãy vẽ bộ
máy chính quyền trung
ương thời Lê Sơ?
1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra nhà Lê, đặt tên nước là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long.
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
- Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ) xây dựng bộ máy nhà nước mới:
+ Trung ương:
VUA
Quan đại thần
6 bộ: Binh, Hộ,Hình,
Công,Lại,Lễ
Các cơ quan chuyên môn:
Hàn lâm viện, Quốc sử viện,
Ngự sử đài
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
- Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ) xây dựng bộ máy nhà nước mới:
+ Trung ương:Em hãy vẽ bộ
máy chính quyền ở địa
phương thời Lê Sơ?
* Lại Bộ: Trông coi việc tuyển bổ, thăng thưởng và thăng quan tước;
* Lễ Bộ: Trông coi việc đặt và tiến hành các nghi lễ, tiệc yến, học hành thi cử, đúc ấn tín, cắt giữ người coi giữ đình, chùa, miếu mạo;
* Hộ Bộ: Trông coi công việc ruộng đất, tài chính, hộ khẩu, tô thuế kho tàng, thóc tiền và lương, bổng của quan, binh;
* Binh Bộ: Trông coi việc binh chính, đặt quan trấn thủ nơi biên cảnh, tổ chức việc giữ gìn các nơi hiểm yếu và ứng phó các việc khẩn cấp;
* Hình Bộ: Trông coi việc thi hành luật, lệnh, hành pháp, xét lại các việc tù, đày, kiện cáo;
* Công Bộ: Trông coi việc xây dựng, sửa chữa cầu đường, cung điện thành trì và quản đốc thợ thuyền.
SỬ 6- T24- LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ (HK II)
Trường THCS Bình Yên
GV:Nguyễn Thị Hồng
HỘI THI THIẾT KẾ VÀ DẠY
HỌC GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
+ Địa phương:
13 Đạo thừa tuyên

Đô ti Thừa ti Hiến ti
Phủ
Huyện (Châu)

(1)
HƯNG HOÁ
NAM SÁCH
BẮC GIANG
THUẬN HOÁ
THANH HOÁ
NGHỆ AN
THIÊN TRƯỜNG
LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN
TUYÊN QUANG
AN BANG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
QUẢNG NAM
QUỐC OAI
THĂNG LONG
H.44- LƯỢC ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
- Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ) xây dựng bộ máy nhà nước mới:
+ Trung ương:
+ Địa phương:

Thời Lê Thánh Tông,
việc trông coi, quản
lí một đạo có
gì mới?
Nhìn vào sơ đồ tổ chức
bộ máy chính quyền
và lược đồ hành chính
Đại Việt thời Lê Sơ em
thấy bộ máy chính
quyền, sự phân chia
khu vực hành chính
thời Lê Sơ khác
gì thời Trần?

6 BỘ
VUA
CÁC QUAN ĐẠI THẦN
HỘ
LỄ
BINH
HÌNH
CÔNG
LẠI
SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
13 ĐẠO
PHỦ
CHÂU
HUYỆN

Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
- Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ) xây dựng bộ máy nhà nước mới:
=> Đây là nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh nhất thời phong kiến Việt Nam
2. Tổ chức quân đội:
Quân đội thời Lê Sơ
được tổ chức
như thế nào?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
- Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ) xây dựng bộ máy nhà nước mới:
+ Trung ương:
+ Địa phương:
=> Đây là nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh nhất thời phong kiến Việt Nam
2. Tổ chức quân đội:
- Thời Lê sơ xây dựng quân đội với hai bộ phận:
+ Quân đội triều đình
+ Quân đội ở các địa phương.
- Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
Thế nào là "Ngụ binh ư nông"?
QUÂN ĐỘI THỜI LÊ SƠ
THỦY BINH THỜI LÊ SƠ
VŨ KHÍ THỜI LÊ

Qua lời căn dặn của vua Lê
Thánh Tông em có nhận xét
gì về chủ trương của nhà
Lê đối với lãnh thổ
đất nước?
Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều:
”Một thước núi, một thước sôngcủa ta lẽ nào lại vứt bỏ?
Phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần, nếu họ
không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của
họ, trình bày rõ điều ngay, lẽ gian.Nếu người nào dám
đêm một tấc đất của Thái Tổlàm mồi cho giặc,
thì tội phải tru di”.

(Đại Việt sử kí toàn thư)
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
- Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ) xây dựng bộ máy nhà nước mới:
=> Đây là nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh nhất thời phong kiến Việt Nam
2. Tổ chức quân đội:
- Thời Lê sơ xây dựng quân đội với hai bộ phận:
+ Quân đội triều đình
+ Quân đội ở các địa phương.
- Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
=> Tổ chức quân đội có quy củ. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
3. Luật pháp
Nội dung của bộ luật
Hồng Đức là gì?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
2. Tổ chức quân đội:
3. Luật pháp:
- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.
- Nội dung:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc.
+Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.
+ Khuyến khích xuất phát triển kinh tế, phát huy truyền thống dân tộc...
+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ

Luật Hồng Đức có điểm
gì mới so với các bộ luật
trước đây?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
2. Tổ chức quân đội:
3. Luật pháp:
- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.
- Nội dung:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc.
+Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.
+ Bảo vệ người phụ nữ.
+ Khuyến khích xuất phát triển kinh tế...


- Quyền lợi, địa vị của người phụ nữ được đề cao hơn so với trước.
=> Đây là bộ luật thể hiện bước phát triển mới trong luật pháp nước ta lúc bấy giờ. Nó thể hiện tinh thần dân tôc và nhân đạo sâu sắc, mang nhiều tư tưởng tiến bộ.

Lê Thánh Tông nói “ Pháp luật là phép công của nhà nước, vua cùng quan đều phải theo” Vì vậy ông đã cho ban hành bộ luật thành văn hoàn chỉnh, gồm 722 điều, được gọi là quốc triều hình luật, hay luật Hồng Đức. Đây là bộ luật lớn nhất, có giá trị nhất của thời phong kiến nước ta.
Chỉ có quản lí nhà nước bằng pháp luật mới có thể điều tiết được mọi hoạt động của đất nước một cách chặt chẽ. Để đảm bảo được lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân. Đảng và nhà nước ta không ngừng sửa đổi nhưng điều khoàn chưa phù hợp, những lỗ hổng của luật pháp. Năm 2013, chúng ta đã tiến hành sửa đổi hiến Pháp năm 1992, bổ sung một số điều khoản cho phù hợp với sự phát triển của đất nước. Đây là một trong những cố gắng rất lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ, công bằng, văn minh
LUẬT HỒNG ĐỨC
Điều 568: Trâu của hai nhà đánh nhau, con nào chết thì hai nhà cùng ăn thịt, con nào sống thì hai nhà cùng cày, trái luật sẽ bị phạt 80 trượng”.
Điều 680: “ Đàn bà phải tội tử hình trở xuống nếu đang có thai, thì phải để sinh đẻ sau 100 ngày mới hành hình. Nếu đã đủ 100 ngày mà không đem hành hình, thì ngục quan hay ngục lại bị tội biếm hay tội phạt…”
Em hãy cho biết vai trò của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp thời Lê Sơ?
Củng cố
Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ được tổ chức như thế nào?
Nội dung chính của bộ luật Hồng Đức?
Dặn dò bài mới:
Chuẩn bị câu hỏi:
1. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ (nông nghiệp, công thương nghiệp)
2. Thời Lê Sơ xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?
Thank You
Kingsoft Office
published by www.ksosoft.com
@Kingsoft_Office

kingsoftstore
 
Gửi ý kiến