Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn ly băng
Ngày gửi: 20h:14' 08-04-2020
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 417
Số lượt thích: 0 người
BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ


I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(1428 - 1527)
Để tổ chức và xây dưng lại chính quyền Lê Lợi đã làm gì?
1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra nhà Lê, đặt tên nước là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long.
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
Tổ chức bộ máy chính quyền:
* Trung ương: ( sơ đồ)

Ai đứng đầu?
Giúp việc cho người đứng đầu ?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
+ Trung ương:
+ Địa phương: ( sơ đồ)

Được chia thành mấy đạo?
Dưới đạo là gì
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
(1)
HƯNG HOÁ
NAM SÁCH
BẮC GIANG
THUẬN HOÁ
THANH HOÁ
NGHỆ AN
THIÊN TRƯỜNG
LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN
TUYÊN QUANG
AN BANG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
QUẢNG NAM
QUỐC OAI
THĂNG LONG
H.44- LƯỢC ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(13)
H.44- LƯỢC ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

6 BỘ
VUA
CÁC QUAN ĐẠI THẦN
HỘ
LỄ
BINH
HÌNH
CÔNG
LẠI
SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
13 ĐẠO
PHỦ
CHÂU
HUYỆN

* Lại Bộ: Trông coi việc tuyển bổ, thăng thưởng và thăng quan tước;
* Lễ Bộ: Trông coi việc đặt và tiến hành các nghi lễ, tiệc yến, học hành thi cử, đúc ấn tín, cắt giữ người coi giữ đình, chùa, miếu mạo;
* Hộ Bộ: Trông coi công việc ruộng đất, tài chính, hộ khẩu, tô thuế kho tàng, thóc tiền và lương, bổng của quan, binh;
* Binh Bộ: Trông coi việc binh chính, đặt quan trấn thủ nơi biên cảnh, tổ chức việc giữ gìn các nơi hiểm yếu và ứng phó các việc khẩn cấp;
* Hình Bộ: Trông coi việc thi hành luật, lệnh, hành pháp, xét lại các việc tù, đày, kiện cáo;
* Công Bộ: Trông coi việc xây dựng, sửa chữa cầu đường, cung điện thành trì và quản đốc thợ thuyền.
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
+ Trung ương:
+ Địa phương:

Qua sơ đồ bộ máy thời Lê em có nhận xét gì
Đây là nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh nhất thời phong kiến Việt Nam

Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
2. Tổ chức quân đội:
Chính sách:
Bộ phận:
Binh chủng:
Vũ khí:
Vai trò:
Thế nào là "Ngụ binh ư nông"?
QUÂN ĐỘI THỜI LÊ SƠ
THỦY BINH THỜI LÊ SƠ
VŨ KHÍ THỜI LÊ

Qua lời căn dặn của vua Lê
Thánh Tông em có nhận xét
gì về chủ trương của nhà
Lê đối với lãnh thổ
đất nước?
Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều:
”Một thước núi, một thước sôngcủa ta lẽ nào lại vứt bỏ?
Phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần, nếu họ
không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của
họ, trình bày rõ điều ngay, lẽ gian.Nếu người nào dám
đêm một tấc đất của Thái Tổlàm mồi cho giặc,
thì tội phải tru di”.

(Đại Việt sử kí toàn thư)
3. Luật pháp
Nội dung của bộ luật
Hồng Đức là gì?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
2. Tổ chức quân đội:
3. Luật pháp:
- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.
- Nội dung:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc.
+Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.
+ Khuyến khích xuất phát triển kinh tế, phát huy truyền thống dân tộc...
+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ

Luật Hồng Đức có điểm
gì mới so với các bộ luật
trước đây?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
2. Tổ chức quân đội:
3. Luật pháp:
- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.
- Nội dung:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc.
+Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.
+ Bảo vệ người phụ nữ.
+ Khuyến khích xuất phát triển kinh tế...


- Quyền lợi, địa vị của người phụ nữ được đề cao hơn so với trước.
=> Đây là bộ luật thể hiện bước phát triển mới trong luật pháp nước ta lúc bấy giờ. Nó thể hiện tinh thần dân tôc và nhân đạo sâu sắc, mang nhiều tư tưởng tiến bộ.

Lê Thánh Tông nói “ Pháp luật là phép công của nhà nước, vua cùng quan đều phải theo” Vì vậy ông đã cho ban hành bộ luật thành văn hoàn chỉnh, gồm 722 điều, được gọi là quốc triều hình luật, hay luật Hồng Đức. Đây là bộ luật lớn nhất, có giá trị nhất của thời phong kiến nước ta.
LUẬT HỒNG ĐỨC
Điều 568: Trâu của hai nhà đánh nhau, con nào chết thì hai nhà cùng ăn thịt, con nào sống thì hai nhà cùng cày, trái luật sẽ bị phạt 80 trượng”.
Điều 680: “ Đàn bà phải tội tử hình trở xuống nếu đang có thai, thì phải để sinh đẻ sau 100 ngày mới hành hình. Nếu đã đủ 100 ngày mà không đem hành hình, thì ngục quan hay ngục lại bị tội biếm hay tội phạt…”
Em hãy cho biết vai trò của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp thời Lê Sơ?
Dặn dò bài mới:
Chuẩn bị câu hỏi:
1. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ (nông nghiệp, công thương nghiệp)
2. Thời Lê Sơ xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?
No_avatarf
BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆTTHỜI LÊ SƠ


I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(1428 - 1527)
Để tổ chức và xây dưng lại chính quyền Lê Lợi đã làm gì?
1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra nhà Lê, đặt tên nước là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long.
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
Tổ chức bộ máy chính quyền:
* Trung ương: ( sơ đồ)

Ai đứng đầu?
Giúp việc cho người đứng đầu ?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
+ Trung ương:
+ Địa phương: ( sơ đồ)

Được chia thành mấy đạo?
Dưới đạo là gì
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
(1)
HƯNG HOÁ
NAM SÁCH
BẮC GIANG
THUẬN HOÁ
THANH HOÁ
NGHỆ AN
THIÊN TRƯỜNG
LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN
TUYÊN QUANG
AN BANG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
QUẢNG NAM
QUỐC OAI
THĂNG LONG
H.44- LƯỢC ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(13)
H.44- LƯỢC ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

6 BỘ
VUA
CÁC QUAN ĐẠI THẦN
HỘ
LỄ
BINH
HÌNH
CÔNG
LẠI
SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
13 ĐẠO
PHỦ
CHÂU
HUYỆN

* Lại Bộ: Trông coi việc tuyển bổ, thăng thưởng và thăng quan tước;
* Lễ Bộ: Trông coi việc đặt và tiến hành các nghi lễ, tiệc yến, học hành thi cử, đúc ấn tín, cắt giữ người coi giữ đình, chùa, miếu mạo;
* Hộ Bộ: Trông coi công việc ruộng đất, tài chính, hộ khẩu, tô thuế kho tàng, thóc tiền và lương, bổng của quan, binh;
* Binh Bộ: Trông coi việc binh chính, đặt quan trấn thủ nơi biên cảnh, tổ chức việc giữ gìn các nơi hiểm yếu và ứng phó các việc khẩn cấp;
* Hình Bộ: Trông coi việc thi hành luật, lệnh, hành pháp, xét lại các việc tù, đày, kiện cáo;
* Công Bộ: Trông coi việc xây dựng, sửa chữa cầu đường, cung điện thành trì và quản đốc thợ thuyền.
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
+ Trung ương:
+ Địa phương:

Qua sơ đồ bộ máy thời Lê em có nhận xét gì
Đây là nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh nhất thời phong kiến Việt Nam

Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
2. Tổ chức quân đội:
Chính sách:
Bộ phận:
Binh chủng:
Vũ khí:
Vai trò:
Thế nào là "Ngụ binh ư nông"?
QUÂN ĐỘI THỜI LÊ SƠ
THỦY BINH THỜI LÊ SƠ
VŨ KHÍ THỜI LÊ

Qua lời căn dặn của vua Lê
Thánh Tông em có nhận xét
gì về chủ trương của nhà
Lê đối với lãnh thổ
đất nước?
Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều:
”Một thước núi, một thước sôngcủa ta lẽ nào lại vứt bỏ?
Phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần, nếu họ
không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của
họ, trình bày rõ điều ngay, lẽ gian.Nếu người nào dám
đêm một tấc đất của Thái Tổlàm mồi cho giặc,
thì tội phải tru di”.

(Đại Việt sử kí toàn thư)
3. Luật pháp
Nội dung của bộ luật
Hồng Đức là gì?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
2. Tổ chức quân đội:
3. Luật pháp:
- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.
- Nội dung:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc.
+Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.
+ Khuyến khích xuất phát triển kinh tế, phát huy truyền thống dân tộc...
+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ

Luật Hồng Đức có điểm
gì mới so với các bộ luật
trước đây?
Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
2. Tổ chức quân đội:
3. Luật pháp:
- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.
- Nội dung:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc.
+Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.
+ Bảo vệ người phụ nữ.
+ Khuyến khích xuất phát triển kinh tế...


- Quyền lợi, địa vị của người phụ nữ được đề cao hơn so với trước.
=> Đây là bộ luật thể hiện bước phát triển mới trong luật pháp nước ta lúc bấy giờ. Nó thể hiện tinh thần dân tôc và nhân đạo sâu sắc, mang nhiều tư tưởng tiến bộ.

Lê Thánh Tông nói “ Pháp luật là phép công của nhà nước, vua cùng quan đều phải theo” Vì vậy ông đã cho ban hành bộ luật thành văn hoàn chỉnh, gồm 722 điều, được gọi là quốc triều hình luật, hay luật Hồng Đức. Đây là bộ luật lớn nhất, có giá trị nhất của thời phong kiến nước ta.
LUẬT HỒNG ĐỨC
Điều 568: Trâu của hai nhà đánh nhau, con nào chết thì hai nhà cùng ăn thịt, con nào sống thì hai nhà cùng cày, trái luật sẽ bị phạt 80 trượng”.
Điều 680: “ Đàn bà phải tội tử hình trở xuống nếu đang có thai, thì phải để sinh đẻ sau 100 ngày mới hành hình. Nếu đã đủ 100 ngày mà không đem hành hình, thì ngục quan hay ngục lại bị tội biếm hay tội phạt…”
Em hãy cho biết vai trò của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp thời Lê Sơ?
Dặn dò bài mới:
Chuẩn bị câu hỏi:
1. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ (nông nghiệp, công thương nghiệp)
2. Thời Lê Sơ xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?
 
 
Gửi ý kiến