Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:24' 02-11-2013
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 1068
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO ĐÓN CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ, THĂM LỚP
CHÀO CÁC EM HỌC SINH LỚP 11A1 THÂN MẾN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:
Nêu các giai đoạn chính của CNTB
giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?
Câu 2:
Nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933?
BÀI 12
NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 - 1939)

NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM:
Hai giai đoạn chính của Đức(1918- 1929) và (1929 – 1939)?
Những biện pháp khắc phục tình trạng khủng hoảng của nước Đức?
Quá trình chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền và chuẩn bị phát động chiến tranh thế giới?
Bản đồ nước Đức sau CTTG I
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Hiệp ước Vécxai “đưa nước Đức lên máy chém”
Đế quốc Đức
Đế quốc Anh
Đế quốc Pháp
Đế quốc Mỹ
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918 - 1939
Cách mạng vùng Bavie
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918 - 1939
Công nhân khởi nghĩa vũ trang ở Hăm buốc
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Hít le
(1889 – 1945)
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Hoạt động nhóm:
Nhóm 2: Chính sách kinh tế của Chính phủ
Hít - le trong thời kỳ 1933 – 1939?
Nhóm 3: Chính sách đối ngoại của Chính phủ
Hít - le trong thời kỳ 1933 – 1939?
Nhóm 1: Chính sách chính trị của Chính phủ
Hít - le trong thời kỳ 1933 – 1939?
Nhóm 2: Chính sách kinh tế của Chính phủ
Hít - le trong thời kỳ 1933 – 1939?
Nhóm 3: Chính sách đối ngoại của Chính phủ
Hít - le trong thời kỳ 1933 – 1939?
Nhóm 1: Chính sách chính trị của Chính phủ
Hít - le trong thời kỳ 1933 – 1939?
Hoạt động nhóm:
Nhóm 2: Chính sách kinh tế của Chính phủ
Hít - le trong thời kỳ 1933 – 1939?
Nhóm 1: Chính sách chính trị của Chính phủ
Hít - le trong thời kỳ 1933 – 1939?
* Về chính trị:
Năm 1933, thiết lập nền chuyên chính độc tài.
Công khai khủng bố các đảng phái tiến bộ

Năm 1934, hủy bỏ Hiến pháp Vaima.
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
* Về kinh tế:
Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.
7/ 1933, thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế.
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Anh, Pháp, Italia, Đức năm 1937
* Về đối ngoại:
- Tăng cường hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh.
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918 - 1939
Hítle và quân đội phát xít trong một buổi duyệt binh
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918 - 1939
Bài 12: NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918 - 1939

Hòa bình của châu Âu và thế giới bị đe dọa nghiêm trọng.
?
Hậu quả của những chính sách đối nội, đối ngoại là gì?
1. Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?
2. Chính phủ Hít -le đã thực hiện chính sách chính trị, kinh tế, đối ngoại như thế nào trong những năm 1933-1939 ?
*SƠ KẾT BÀI HỌC:
Câu 1: Đặc điểm nổi bật của Đức trong những năm 1918 – 1923 là:
Chế độ quân chủ chuyên chế còn tồn tại.
Nền kinh tế khủng hoảng, đồng mác mất giá nghiêm trọng.
Phong trào cách mạng tạm lắng do sự đàn áp của giai cấp tư sản.
Mâu thuẫn xã hội dịu dần do chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.
BÀI TẬP
Chọn đáp án đúng :
Câu 2: Mục tiêu chính trị của Hítle là:

Thiết lập một chính phủ tư sản tiến bộ hơn.
Thiết lập nền độc tài khủng bố công khai.
Thiết lập nền chuyên chính vì quyền lợi của nhân dân Đức.
Thiết lập nền thống trị bảo vệ quyền lợi của quý tộc quân phiệt Phæ.
BÀI TẬP
Chọn đáp án đúng :
 
Gửi ý kiến