Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thị duyên
Ngày gửi: 11h:18' 04-10-2022
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử 4

Bài 3: NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC
Khởi động
 Nhà nước tiếp sau nhà nước Văn Lang là nhà nước Âu Lạc , ra đời vào cuối thế kỉ III TCN.

Nhà nước tiếp sau nhà nước Văn Lang là nhà nước nào? Nhà nước này ra đời vào thời gian nào ?


Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?
Lịch sử

_Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc_

_ _
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc Quân Tàu nhiều kẻ tham lam Dân ta há dễ chịu làm tôi người
HỒ CHÍ MINH

Nước Tàu cậy thế đông người Kéo quân áp bức giống nòi Việt Nam
HỒ CHÍ MINH

Hai Bà Trưng có đại tài Phất cờ khởi nghĩa diệt người tà gian
HỒ CHÍ MINH

Ra tay khôi phục giang sơn Tiếng thơm dài tạc đá vàng nước ta
HỒ CHÍ MINH

Tỉnh Thanh Hoá có một bà Tên là Triệu Ẩu tuổi vừa đôi mươi Tài năng dũng cảm hơn người Khởi binh cứu nước muôn đời lưu phương
HỒ CHÍ MINH

Anh hùng thay ông Lý Bôn Tài kiêm văn võ sức hơn muôn người
HỒ CHÍ MINH

Vì Lý Phật Tử ngu hèn Để cho Tàu lại xâm quyền nước ta
HỒ CHÍ MINH

Thương dân cực khổ xót xa Ông Mai Hắc Đế đứng ra đánh Tàu .
HỒ CHÍ MINH

Vì dân đoàn kết chưa sâu Cho nên thất bại trước sau mấy lần
HỒ CHÍ MINH

Ngô Quyền quê ở Đường Lâm Cứu dân ra khỏi cát lầm ngàn năm .
HỒ CHÍ MINH
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
_Hoạt động 1 _

_Chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc_

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của nhân dân ta cực nhục như thế nào?
Sau khi Triệu Đà thôn tính được Âu Lạc năm 179 TCN , các triều đại phong kiến phương Bắc nối tiếp nhau đô hộ nước ta
Nước Âu Lạc bị chia thành quận ,huyện do chính quyền người Hán cai quản
Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta , bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán , học chữ Hán , sống theo luật pháp của người Hán
Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi ,tê giác , bắt chim quý , đẵn gỗ trầm , xuống biển mò ngọc trai , bắt đồi mồi , khai thác san hô để cống nạp cho chúng .
Không chịu khuất phục , nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu , nhuộm răng , mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền , đánh vật và hát những làn điệu dân ca .
Đồng thời , dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy , làm đồ thuỷ tinh , làm đồ trang sức bằng vàng,bạc v.v… của người dân phương Bắc
Không cam chịu sự áp bức ,bóc lột của bọn thống trị ,nhân dân ta liên tục nổi dậy , đánh đuổi quân đô hộ .
Mở đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40), tiếp theo là các cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu ( năm 248) , Lý Bí ( năm 542)
Triệu Quang Phục (năm550) ,

Mai Thúc Loan ( năm772 ) ,

Phùng Hưng ( năm776 ),

Khúc Thừa Dụ ( năm 905 ) ,

Dương Đình Nghệ ( năm 931)
Chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt của Ngô Quyền ( năm 938 ) đã kết thúc hơn một ngàn năm đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc , giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước ta .

- Chia nước ta thành nhiều quận, huyện do chính quyền người hán cai quản.
_Hoạt động 1: Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhân dân ta cực nhục là:_

- Chia nước ta thành nhiều quận, huyện do chính quyền người hán cai quản.
- Chúng bắt nhân dân ta lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai bắt đồi mồi, khai thác san hô… để cống nạp
- Chúng đưa người hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người hán, sống theo pháp luật của người Hán.
+ Trước âm mưu đồng hoá của phong kiến phương Bắc, nhân dân ta đã làm những gì để giữ gìn phong tục tập quán của dân tộc?

-Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca.

+Nhân dân ta đã học hỏi được những nghề gì của người dân phương Bắc?

Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thuỷ tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạc v.v… của người dân phương Bắc
Hoạt động 1: Tình hình nước ta trước và sau khi bị các triều đại phong kiến phương bắc đô hộ

Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc

LỊCH SỬ

CÁC MẶT
THỜI GIAN
TÌNH HÌNH NƯỚC TA

TRƯỚC NĂM 179 TCN
TỪ NĂM 179 TCN

ĐẾN NĂM 938
CHỦ QUYỀN
KINH TẾ
VĂN HOÁ
Là một nước độc lập

Độc lập và tự chủ

Có phong tục tập quán riêng

Trở thành quận huyện của phong kiến phương Bắc

Bị phụ thuộc

Phải theo phong tục người Hán , học chữ Hán , nhưng nhân dân ta vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc
HOẠT ĐỘNG 2

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA

CHỐNG ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI

PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC
Không cam chịu sự áp bức, bóc lột của bọn thống trị ,nhân dân ta liên tục nổi dậy , đánh đuổi quân đô hộ .
Mở đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40), tiếp theo là các cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu ( năm 248) , Lý Bí ( năm 542),

Triệu Quang Phục (năm550) , Mai Thúc Loan ( năm772 ) , Phùng Hưng ( năm776 ), Khúc Thừa Dụ ( năm 905 ) , Dương Đình Nghệ ( năm 931)
Chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt của Ngô Quyền ( năm 938 ) đã kết thúc hơn một ngàn năm đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc , giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước ta .
Hoạt động 2: Những cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc
Năm

Những cuộc khởi nghĩa
40

248

542

550

722

766

905

931

938

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Khởi nghĩa Bà Triệu

Khởi nghĩa Lý Bí

Khởi nghĩa Triệu Quang Phục

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Khởi nghĩa Phùng Hưng

Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ

Khởi nghĩa Ngô Quyền
Nối tên các cuộc khởi nghĩa với thời điểm thích hợp
Hai Bà Trưng

Bà Triệu

Lý Bí

Triệu Quang Phục

Mai Thúc Loan

Phùng Hưng

Khúc Thừa Dụ

Dương Đình Nghệ

Ngô Quyền

248

542

40

722

776

550

931

938

905
* Nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ hơn một nghìn năm . * Trong thời gian đó , mặc dù bị áp bức , bóc lột nặng nề , nhân dân ta vẫn không chịu khuất phục , không ngừng nổi dậy đấu tranh . *Bằng chiến thắng Bạch Đằng vang dội , nhân dân ta đã giành lại được độc lập hoàn toàn .
Ý SAU ĐÚNG HAY SAI ?

Đ

Đ

Đ Nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ hơn một nghìn năm. Trong thời gian đó, mặc dù bị áp bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ta vẫn không chịu khuất phục, không ngừng nổi dậy đấu tranh. Bằng chiến thắng Bạch Đằng vang dội, nhân dân ta đã dành lại được độc lập hoàn toàn.
GHI NHỚ

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
10

10
 
Gửi ý kiến