Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tiết 13. OBH: Lí kéo chài. TĐN: Giọng rê thứ - TĐN số 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nam
Ngày gửi: 19h:24' 07-12-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ
Giáo viên: Nguyễn Thị Nam
Môn ÂM NHẠC
Lớp 9
BÀI DẠY: TIẾT 14
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát :
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
Khởi động giọng
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát :
Qua n?i dung c?a bi hỏt: Lớ kộo chi mu?n giỏo d?c chỳng ta di?u gỡ?
Qua nội dung bài hát muốn giáo dục học sinh chúng em phải biết yêu mến các làn điệu dân ca và tinh thần lạc quan trong lao động, trong cuộc sống, giáo dục các em ý thức trân trọng và bảo vệ bản sắc văn hóa âm nhạc dân tộc.
Chóng ta ph¶i häc tËp tèt,tu d­ưìng ®¹o ®øc thËt tèt.
* Ph¶i gi÷ cho tr­ưêng líp lu«n s¹ch ®Ñp, yªu thiªn nhiªn, yªu quª hư­¬ng, cã ý thøc x©y dùng.
*Kiểm tra bài cũ :
* Em hãy trình bày bài hát Lớ kộo chi ,dân ca Nam B??
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
Giọng Rê thứ có âm chủ là Rê ,hóa biểu của giọng Rê thứ có một dấu giáng (Si giáng)
a. Giọng Rê thứ tự nhiên
1,5c
b. Giọng Rê thứ hòa thanh
Giọng Rê thứ hòa thanh có bậc VII tăng lên nửa cung so với Rê thứ tự nhiên.
I II III IV V VI VII (I)
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
Cánh én tuổi thơ
( trích)
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
Cánh én tuổi thơ
( trích)
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
- Ông sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930, quê ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Hưng.
- Một số tác phẩm của ông : Tiếng chuông và ngọn cờ, Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ ....
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
-Bài viết ở nhịp mấy ?
-Bài viết ở giọng gì?
-Viết giọng Rê thứ hòa thanh
-Những kí hiệu sử dụng trong bài?
-Sử dụng đảo phách , có dấu hóa bất thường (ở nhịp 10).Sử dụng dấu nối.
-Cao độ trong bài?
-Cao độ : Rê , Mi, Pha, Son, La, Si, Đố ,Pha # , Đô #.
-Trường độ trong bài?
Trường độ:Móc đơn, đen ,đen chấm dôi, Trắng, lặng đen.
-Câu trúc bài chia mấy câu?
-Chia 4 câu .
Có nhịp lấy đà ở phách 2.
VII
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
Cánh én tuổi thơ
( trích)
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Luyện tập cao độ:
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
Cánh én tuổi thơ
( trích)
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Vỗ phách đọc tiết tấu của bài TĐN số 4:
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
: Cánh én tuổi thơ
( trích)
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Câu 1
Câu 2
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
: Cánh én tuổi thơ
( trích)
Nhạc và lời : Phạm Tuyên
Câu 4
Câu 3
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
1.Giọng Rê thứ :
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 4
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
CỦNG CỐ
KIẾN THỨC BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
Tiết 13 – Bài 4
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4
I. Ôn tập bài hát : Lí kéo chài
II. Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4
Bài tập về nhà
Học thuộc bài hát và tập viết lời mới bài hát: Lí kéo chài
Đọc bài TĐN số 4 kết hợp với động tác đánh nhịp 2/4 .
-Xem và chuẩn bị nội dung tiết 15-sgk/40,41
.

CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM KHỎE.
GV: NGUYỄN THỊ NAM
 
Gửi ý kiến