Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Ôn tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê quỳnh trâm
Ngày gửi: 11h:35' 08-01-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
Tru?ng Ti?u h?c H?a T?o
D?a lí l?p 5
D?a LÍ
Ti?t 17 :
Ơn t?p H?c kì I
Th? nam , ngy 4 thng 1 nam 2018 .
HO?T D?NG 1 : ƠN T?P
CC DN T?C VI?T NAM
TRỊ CHOI :
Rung chuơng vng
NGU?I Thi
NGU?I Hmơng
NGU?i T-ơi
NGU?I TY
NGU?I HMOONG
NGU?i Dao
NGU?I Chu-ro
NGU?I Ba - na
NGU?I Kinh
HO?T D?NG 2 : ƠN T?P
CC NGNH KINH T? VI?T NAM
Hoạt động nhóm
Nơng
Ngi?p
Tr?ng la
C Ph
Ngơ
Ch
Xồi
Channuơi l?n
Chan nuơi bị
Tr?ng ru?ng
Cơng
nghi?p
Ch?m kh?c nhơm
Ch?m kh?c g?
S?n xu?t di?n co
S?n xu?t
Ơ tơ
Cơng nghi?p
Vng tu
S?n xu?t my mĩc
D?u khí Vi?t Nam
Khu cơng nghi?p Hịa Son
Khu cơng
nghi?p
nhơm tr?ch
Nh my di?n Ph M?
Nh my l?c d?u
HO?T D?NG 3 :
Cung c?
Ai tinh m?t nh?
Trồng rừng
Ai
tinh
m?t
nh?
Người Hmông
Người Chăm-pa
Người Kinh
Người Ba-na
Ngu?i thi
Trồng rừng
Trồng bưởi
Trồng lúa
Chăn nuôi heo
Trồng bông
Ai
tinh
m?t
nh ?
Ai
tinh
m?t
nh?
Đóng tàu
Sản xuất ô tô
Hàng điện tử
Thủ công mĩ nghệ
Dầu khí
 
Gửi ý kiến