Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Thị Xuân Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:10' 21-09-2014
Dung lượng: 447.5 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ :
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Toán
Bài toán: Mẹ có một số tiền, nếu mua táo với giá 8000đồng 1kg thì mua được 3kg. Hỏi nếu mua mận giá 6000 đồng 1kg thì mua được mấy ki-lô-gam mận?
Giải:
Số tiền mẹ có là:
8000 x 3 = 24000 (đồng)
Số ki-lô-gam mận mẹ mua là:
24000 : 6000 = 4 (kg)
Đáp số: 4 kg
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Toán
Bài 1: a)Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:
Km
hm
dam
m
dm
mm
cm
1m
=…. dm
1dam
1hm
= km
1km
1dm
1cm
1mm
10
=… hm
10
=…. mm
=…. cm
=…. m
=…. dam
10
10
10
10
= hm
= dam
= m
= dm
= cm
b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:
Đơn vị bé bằng đơn vị lớn.
Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Toán
Bài 2: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:
135m = ….... dm
342dm = …..... cm
15cm = …… mm
b) 8300m = …... dam
4000m = …... hm
25 000m = ….. km
c) 1mm = …....cm

1cm = …..... m

1m = …….km

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Toán
Bài 2: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:
135m = ….... dm
342dm = …..... cm
15cm = …… mm
b) 8300m = …... dam
4000m = …... hm
25 000m = ….. km
c) 1mm = …....cm

1cm = …..... m

1m = …….km
1350
3420
150
830
40
25
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Toán
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
7km 47m = ….. m
462dm = … m … dm
7047
2
46
29m 34cm = …... cm
2934
1372cm = … m … cm
72
13
1cm 3m m = … m m
4037m = . . .km . . . m
13
4
37
Bài 4: Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:
Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014

Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 4: Tóm tắt: 1
144km
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
?km
?km
Đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài là:
791 + 144 = 935(km)
Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:
791 + 935 = 1726(km)
Đáp số: a) 935km
b) 1726km
791km
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Giải
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Củng cố:

Toán
-Nêu tên đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.
-Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo độ dài liền nhau.
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014
Toán
Bài 1: a)Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:
Km
hm
dam
m
dm
mm
cm
1m
=…. dm
1dam
1hm
= km
1km
1dm
1cm
1mm
10
=… hm
10
=…. mm
=…. cm
=…. m
=…. dam
10
10
10
10
= hm
= dam
= m
= dm
= cm
b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:
Đơn vị bé bằng đơn vị lớn.
Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.
 
Gửi ý kiến