Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bình
Ngày gửi: 21h:45' 23-05-2011
Dung lượng: 1'002.0 KB
Số lượt tải: 891
Số lượt thích: 0 người

Tiết 34
BÀI 30 - TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC
Tiết 34
Bài 30 - tổng kết chương 3: điện học
1. Đặt câu với các từ: cọ xát, nhiễm điện.
- Thước nhựa (bị) nhiễm điện khi bị cọ xát bằng mảnh vải khô.
- Nhiều vật bị nhiễm điện khi được cọ xát.
2. Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau?
Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.
Điện tích khác loại (dương và âm) thì hút nhau.
Điện tích cùng loại (cùng dương hoặc cùng âm) thì đẩy nhau.
I. TỰ KIỂM TRA:
3. Đặt câu với các cụm từ: vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, nhận thêm electrôn, mất bớt electrôn.
- Vật nhiễm điện dương do (thì) mất bớt electrôn.
- Vật nhiệm điện âm do (thì) nhận thêm electrôn.
4. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:
a) Dòng điện là dòng ............................................có hướng.
các điện tích dịch chuyển
b) Dòng điện trong kim loại là dòng ...................................................... có hướng.
các electrôn tự do dịch chuyển
I. TỰ KIỂM TRA:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
5. Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường:
a) Mảnh tôn;
b) Đoạn dây nhựa;
c) Mảnh pôliêtilen(nilông);
d) Không khí;
e) Đoạn dây đồng;
f) Mảnh sứ.
ở điều kiện bình thường:
- Các vật (vật liệu) dẫn điện là:
a) Mảnh tôn;
e) Đoạn dây đồng;
- Các vật (vật liệu) cách điện là:
b) Đoạn dây nhựa;
c) Mảnh pôliêtilen(nilông);
d) Không khí;
f) Mảnh sứ.
I. TỰ KIỂM TRA:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
7. Hãy cho biết tên đơn vị cường độ dòng điện và tên dụng cụ để đo cường độ dòng điện.
Đơn vị cường độ dòng điện là ampe (A).
Dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện là ampe kế.
8. Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?
Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V). Đo hiệu điện thế bằng vôn kế.
6. Hãy kể tên năm tác dụng chính của dòng điện.
Năm tác dụng chính của dòng điện là: Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí.
I. TỰ KIỂM TRA:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
9. Đặt một câu với các cụm từ: hai cực của nguồn điện; hiệu điện thế.
Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.
Hoặc: Số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn đó khi để hở hoặc khi chưa mắc vào mạch.
10. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?
Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp:
- Cường độ dòng điện như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế mỗi đèn
I. TỰ KIỂM TRA:
I = I1 = I2
U = U1 + U2
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
11. Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện có đặc điểm gì?
Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song:
- Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và giữa hai điểm nối chung đều bằng nhau:
- Cường độ dòng điện chay trong mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn:
I. TỰ KIỂM TRA:
I = I1 + I2
U = U1 = U2
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
12. Hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
- Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện:
- Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V.
- Không được tự mình chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết cách sử dụng.
- Khi có người bị điện giật không được chạm vào người đó mà cần phải tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu.
I. TỰ KIỂM TRA:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
1. Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt bị nhiễm điện?
A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyển vở.
B. áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm.
C. Chiếu ánh sáng đèn pin vào thước nhựa.
D. Cọ xát mảnh thước nhựa bằng miếng vải khô.
I. TỰ KIỂM TRA:
II. VẬN DỤNG:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
3. Cọ xát mảnh nilông bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilông nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm electrôn, vật nào mất bớt electrôn?
Miếng len bị mất bớt electrôn (dịch chuyển từ miếng len sang mảnh nilông) nên thiếu electrôn (nhiễm điện dương).
Mảnh nilông bị nhiễm điện âm, nên nhận thêm electrôn.
I. TỰ KIỂM TRA:
II. VẬN DỤNG:
2. Trong mỗi hình 30.1 a, b, c, d cả hai vật A, B đều bị nhiễm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ và -) cho vật chưa ghi dấu.
-
-
+
+
Hình 30.1
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
4. Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?
Hình 30.2
Sơ đồ c) có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện: đi khỏi cực dương và đi tới cực âm của nguồn điện trong mạch điện kín.
I. TỰ KIỂM TRA:
II. VẬN DỤNG:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
5. Trong bốn thí nghiệm được bố trí như trong hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng?
Thí nghiệm c) tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng (Mạch điện kín gồm các vật dẫn điện mắc nối tiếp (liên tiếp) với nhau rồi mắc vào hai cực của nguồn điện).
I. TỰ KIỂM TRA:
II. VẬN DỤNG:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
6. Có năm nguồn điện loại 1,5V; 3V; 6V; 9V; 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất? Vì sao?
Dùng nguồn điện 6V trong số đó là phù hợp nhất. Vì hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn là 3V (để sáng bình thường), khi mắc nối tiếp hai bóng đèn đó, hiệu điện thế tổng cộng là 6V. (Có thể mắc với nguồn điện 1,5V hoặc 3V, nhưng hai bóng đèn sáng yếu. Không thể mắc với nguồn điện 9V hay 12V được, một hoặc cả hai bóng đèn sẽ cháy dây tóc).
I. TỰ KIỂM TRA:
II. VẬN DỤNG:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
Đèn 1 song song đèn 2
Giải:

7. Trong mạch điện có sơ đồ như
hình 30.4, biết số chỉ của ampe kế
A là 0,35A; của ampe kế A1 là 0,12A.
Số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu?
Tóm tắt:
I = 0,35A
I1 = 0,12A
I2 = ?
Vậy số chỉ của ampe kế A2 là 0,23A.
Vì hai bóng đèn mắc song song nên I = I1 + I2
=> I2 = I - I1 = 0,35A - 0,12A = 0,23A
I. TỰ KIỂM TRA:
II. VẬN DỤNG:
Tiết 34 Bài 30 - Tổng kết chương 3: Điện học
III. Trò chơi ô chữ (hình 30.5)
Theo hàng ngang:
1. Một trong hai cực của pin (8 ô)
CựC DƯƠNG
2. Quy tắc phải thực hiện khi sử dụng điện (10 ô)
an toàn điện
3. Vật cho dòng điện đi qua. (10 ô)
Vật dẫn điện
4. Một tác dụng của dòng điện. (8 ô)
phát sáng
5. Lực tác dụng giữa hai điện tích cùng loại. (6 ô)
Lực đẩy
6. Một tác dụng của dòng điện. (5 ô)
nhiệt
7. Dụng cụ cung cấp dòng điện lâu dài. (9 ô)
nguồn điện
8. Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế. (5 ô)
vôn kế
Từ hàng dọc là gì?
dòng điện
Hướng dẫn về nhà:
- Ôn tập toàn bộ lý thuyết
- Làm lại các bài tập trong sách bài tập.
- Chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kỳ.
Chúc các em thi tốt!
Các em hãy cố gắng học tốt
Avatar

EM cảm ơn ạ , chúc cô có một năm mới nhiều niềm vui và thành công ạ!


____chữ ký____

Link hữu ích chia sẻ: Quà tặng khai trươngquà tặng sếp 2018

 
Gửi ý kiến