Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Ôn tập chương I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: L­Ương Thị Thư
Ngày gửi: 10h:45' 19-02-2021
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 759
Số lượt thích: 1 người (TẠ THỊ THU YẾN)

BÀI 22:
Ôn tập chương I
Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật
Mối quan hệ giữa quang hợp và
hô hấp ở thực vật
III. Tiêu hóa ở động vật
IV. Hô hấp ở động vật
V. Hệ tuần hoàn ở động vật
VI. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi
d
e
a
b
c
I. Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật:
Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây.

Hãy chỉ rõ quá trình
a, b, c, d, e là quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu?
Nước
CO2
Nước và muối khoáng
Đường
O2
Ánh sáng
Hình 22.1. Mối quan hệ dinh dưỡng ở TV
Các chú thích trên hình
a. CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá
b. Quang hợp trong lục lạp ở lá.
c. Dòng vận chuyển đường từ lá xuống rễ theo mạch rây trong cây.
d. Dòng vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ lên lá và các cơ quan khác theo mạch gỗ.
e. Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin trên biểu bì lá


HÔ HẤP
?
? + ?
? + ?
? + ?
QUANG
HỢP
ASMT
O2
+
C6H12O6
CO2
+
H2O
ATP
ADP + Pi
Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2 vào phiếu học tập cá nhân:
II. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật:
x
x
x
x
III. Tiêu hóa ở động vật:
Hãy điền dấu x vào vị trí còn trống thích hợp trong bảng :
Câu hỏi 1
Sự trao đổi khí ở thực vật và động vật giống nhau ở đặc điểm?

A. Lấy O2 và thải N2
B. Lấy CO2 thải N2
C. Lấy O2 thải CO2
D. Lấy O2 và CO2 thải N2
SAI RỒI !
SAI RỒI !
SAI RỒI !
ĐÚNG RỒI!
Câu hỏi 2
Ở cơ thể thực vật, ngoài trao đổi khí qua hô hấp, còn qua:

A. Lớp cutin
B. Quá trình quang hợp
C. Hấp thụ nước
D. Vận chuyển các chất dinh dưỡng
SAI RỒI !
ĐÚNG RỒI!
SAI RỒI !
SAI RỒI !
Câu hỏi 3
Sự trao đổi khí ở giữa cơ thể thực vật và môi trường được thực hiện qua:

A. Biểu bì lá
B. Các mô trong cây
C. Biểu bì thân
D. Khí khổng
SAI RỒI !
SAI RỒI !
ĐÚNG RỒI
SAI RỒI!
Câu hỏi 4
Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp
sự trao đổi khí được thực hiện qua cơ quan hô hấp là:

A. Bề mặt trao đổi khí
B. Hệ thống ống khí
C. Mang
D. Phổi
ĐÚNG RỒI!
SAI RỒI !
SAI RỒI !
SAI RỒI!
Câu hỏi 5
Lưỡng cư trao đổi khí qua cơ quan hô hấp nào sau đây?

A. Bề mặt da
B. Phổi
C. Túi khí
D. Cả A và B
SAI RỒI !
SAI RỒI !
ĐÚNG RỒI!
SAI RỒI!
KẾT LU?N
IV. Hô hấp ở động vật:
Cho biết hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch rây ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.
- Cho biết động lực vận chuyển dòng mạch gỗ , dòng mạch rây ở cơ thể thực vật và máu ở cơ thể động vật.
.) Thực vật:
- Hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ là: Mạch gỗ.
- Hệ thống vận chuyển dòng mạch rây là: Mạch rây.
.) Động vật:
Hệ thống vận chuyển máu là: Tim và mạch máu.

.) Thực vật:
- Động lực vận chuyển dòng mạch gỗ là:
+ Áp suất rễ.
+ Thoát hơi nước ở lá.
+ Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ.
- Động lực vận chuyển dòng mạch rây: Chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả…)
.) Động vật: Động lực vận chuyển máu đi đến các cơ quan là: sự co bóp của tim: tim co bóp tạo ra áp lực đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn.
V. Hệ tuần hoàn ở động vật:
Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào?
Mối liên quan về chức năng giữa các hệ cơ quan với nhau và giữa các hệ cơ quan với tế bào cơ thể?
V. Hệ tuần hoàn ở động vật:
HỆ TIÊU HÓA
HỆ TUẦN HOÀN
HỆ HÔ HẤP
HỆ BÀI TIẾT
NƯỚC TIỂU
PHÂN
HẬU MÔN
o2
co2
THỨC ĂN
MIỆNG
CHUYỂN HÓA NỘI BÀO
Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), ôxi; thải các chất được tạo ra từ quá trình chuyển hóa (phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2) và nhiệt.

Hệ tiêu hóa: tiếp nhận chất dinh dưỡng từ thức ăn bên ngoài cơ thể và đưa vào hệ tuần hoàn.
Hệ hô hấp: tiếp nhận O2  hệ tuần hoàn.
Hệ tuần hoàn: vận chuyển chất dinh dưỡng và O2 cung cấp cho tất cả các TB cơ thể
 chuyển hóa nội bào  các chất bài tiết và CO2
Hệ tuần hoàn: vận chuyển các chất bài tiết đến Thận và CO2 đến Phổi  để thải ra ngoài.
V. Hệ tuần hoàn ở động vật:
VI. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi:
1
2
3
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN KÍCH THÍCH
BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN
BỘ PHẬN THỰC HIỆN
VI. Cơ chế duy trì cân bằng nội môi:
KÍCH THÍCH
Hãy hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi :
I - MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT
II - MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
III – TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
IV – HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
V – HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT
VI – CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI
Vận chuyển các chất theo dòng mạch gỗ và dòng mạch rây
Quang hợp là tiền đề của hô hấp và ngược lại
Các nhóm động vật khác nhau có cấu tạo cơ quan tiêu hóa và quá trình tiêu hóa khác nhau
Có 4 hình thức: Qua bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi
Có sự tham gia của tất cả các tế bào, cơ quan, hệ cơ quan: Nhận O2 và chất dinh dưỡng cho cơ thể, thải CO2 và chất bài tiết ra ngoài
Cơ chế duy trì cân bằng nội môi gồm 3 thành phần: Bộ phận tiếp nhận kích thích  Bộ phận điều khiển  Bộ phận thực hiện
Câu 1: Hệ tuần hoàn kín có các đặc điểm:
a) Máu đi khỏi tim và về tim trong mạch kín.
b) Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp.
c) Máu chứa sắc tố hô hấp Hemôxianin.
d) Điều hòa và phân phối máu chậm.
CỦNG CỐ
Câu 2: Thí nghiệm để xác định cây xanh chủ yếu thải ra CO2 trong quá trình hô hấp, điều kiện gì là cần thiết cho thí nghiệm?
a) Sử dụng 1 cây có nhiều lá.
b) Làm thí nghiệm trong buồng tối.
c) Ngâm cây trong nước.
d) Sử dụng 1 cây non.
Câu 3: Nước từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo cơ chế nào?

a. Vận chuyển chủ động cần năng lượng
b. Vận chuyển thụ động cần năng lượng
c. Vận chuyển chủ động không cần năng lượng
d. Vận chuyển thụ động không cần năng lượng
d. Vận chuyển thụ động không cần năng lượng
DẶN DÒ:
CÁC EM VỀ ÔN TẬP KĨ LẠI CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến