Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Tuấn
Ngày gửi: 18h:53' 15-10-2021
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 1424
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CHƯƠNG I
HÌNH HỌC 7
TIẾT 13-14
Đoàn kết - Chăm ngoan - Học giỏi -
7A1
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A1
I- ÔN TẬP LÝ THUYẾT
a
b
A
1
2
Hình 1.
Định nghĩa:
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia
Tính chất:
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
I.LÝ THUYẾT:
Câu 1, Câu 2
a
b
Hình 2.
Định nghĩa:
Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng
cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông
I.LÝ THUYẾT:
Câu 3
A
B
d
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy .
Hình 3.
I.LÝ THUYẾT:
Câu 4
a
b
c
a
b
Hình 4.
Đường thẳng c cắt hai đường thẳng
a và b song song
Hai góc so le trong bằng nhau
Hai góc đồng vị bằng nhau
Hai góc trong cùng phía bù nhau
Tính chất hai đường thẳng song song
Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
a // b
I.LÝ THUYẾT
Câu 5
a
M
Hình 5
Tiên đề Ơ- clit:
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
I.LÝ THUYẾT:
Câu 6
a
b
c
Hình 6
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
I.LÝ THUYẾT
Câu 7
c
a
b
?
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
Hình 7
I.LÝ THUYẾT
Aa//b
Câu 8
a
b
c
Hình 8.
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
I.LÝ THUYẾT
Câu 9
II- BÀI TẬP
a)Hai góc đối đỉnh là 2 góc ................................
.........................
b) Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng......................................
............................
c) Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng ................
.........................................................
d) Hai đường thẳng a ,b song song với nhau được kí hiệu là ...........
BÀI TOÁN 1 : ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
a//b

BÀI TOÁN 1 : ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Hai góc so le trong bằng nhau
Hai góc đồng vị bằng nhau
Hai góc trong cùng phía bù nhau
a//b
a//b
k) Nếu a// c và b //c thì .....
a//b
BÀI TOÁN 2 : ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
BÀI 54/TRANG 103 SGK
Đọc tên 5 cặp đường thẳng vuông góc và kiểm tra bằng êke
5 c?p du?ng th?ng vuông góc:
d4
Những đường th?ng song song với nhau:

d4 // d5 // d7 vì cùng vuông góc với d3

d2 // d8 vì cùng vuông góc với d1
BT 55 SGK – TR 103 ( Loại toán rèn kĩ năng vẽ hình )
Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:
a) Các đường thẳng vuông góc với d và đi qua M, đi qua N
b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N
BT 55 SGK – TR 103. ( Loại toán rèn kĩ năng vẽ hình )
Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:
b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N
BT 55 SGK – TR 103. ( Loại toán rèn kĩ năng vẽ hình )
Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:
a) Các đường thẳng vuông góc với d và đi qua M, đi qua N
b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học thuộc các câu trả lời của 10 câu hỏi ôn tập chương
2. Làm bài tập 56,57,58,59 trang 104 sgk
ÔN TẬP CHƯƠNG I
HÌNH HỌC 7
( Tiếp theo)
1. Đọc hình để củng cố kiến thức
Mỗi hình trong bảng sau cho biết kiến thức gì?
Hai góc đối đỉnh
Đường trung trực của đoạn thẳng
Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
Quan hệ ba đường thẳng song song
Tiên đề Ơclit
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song
Một đường thẳng cùng vuông góc với hai đường thẳng song song.
Hai đường thẳng vuông góc
a)
b)
c)
d)
e)
i )
h)
k)
2. Củng cố kiến thức thông qua việc dùng ngôn ngữ
Bµi 1. §iÒn vµo « trèng ch÷ §óng (§) hoÆc Sai (S):
a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
c) Hai đưuờng thẳng vuông góc thì cắt nhau.
d) Hai đưuờng thẳng cắt nhau thì vuông góc.
e) Đuường trung trực của một đoạn thẳng là đuờng thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy.
g) Đưuờng trung trực của một đoạn thẳng là đưuờng thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy.
h) Đưuờng trung trực của một đoạn thẳng là đưuờng thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy và vuông góc với đoạn thẳng ấy.
i) Nếu một đuường thẳng c cắt hai đưuờng thẳng a và b thì hai góc so le trong bằng nhau.Đ
S
Đ
S
S
S
S
Đ
1. Cho hình vẽ bên. Số đo góc CEB:
2. Cho hình vẽ bên.
Số đo góc HKA bằng:
3. Cho hình vẽ bên, có EF//KH.
Số đo góc CBK bằng:
A. 1300 B. 500 C. 1800
A. 900 B. 500 C. 1300
A. 1800 B. 500 C. 1300
Bài 2: Chọn đáp án đúng!
Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm . Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng đó và nói cách vẽ
Cách vẽ :
-Vẽ đoạn thẳng AB = 28mm
-Trên AB xác định điểm M sao cho AM=14mm
- Vẽ đường thẳng d ? AB tại M
BÀI TẬP 56 /TRANG104 SGK
d
-Vậy d là đường trung trực củađoạn thẳng AB
Bài 57- Trang 104 SGK
Cho hình vẽ (a / / b), hãy tính số đo x của góc O
Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua điểm O

Vận dụng:
- Định lý ba đường thẳng song song
- Tính chất hai đường thẳng song song
BÀI TẬP 57/TRANG 104 SGK
(vì tia Om nằm giữa 2 tia OA và OB)
Vẽ tia Om // a,
mà a//b (gt) nên Om//b
Bài tập 58: Tìm số đo x trong hình 40.
Từ hình vẽ ta có:
BÀI TẬP 60/TRANG 104 SGK
Bài 60 sgk/104: Hãy phát biểu các định lý diễn tả bằng các hình vẽ sau, rồi viết giả thiết , kết luận
Định lí :Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
Định lí :Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia
BÀI TẬP 60/TRANG 104 SGK
ĐỊNH LÍ :
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
Một số phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song:
Dùng dấu hiệu nhận biết
Chứng minh cặp góc sole trong bằng nhau.
Chứng minh cặp góc đồng vị bằng nhau.
Chứng minh cặp góc trong cùng phía bù nhau.
2.Dùng tính chất
Chứng minh chúng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.
Chứng minh chúng cùng song song với đường thẳng thứ ba.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
No_avatar

Cám ơn ạ

 
Gửi ý kiến