Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập Chương I. Tứ giác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 19h:39' 10-11-2019
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1840
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Bảy)
ĐN
Hình chữ nhật
Hình vuông
Có 2 cạnh đối //
Có các cạnh đối //
Có 4 cạnh bằng nhau
Có 4 góc vuông
Có 4 góc vuông, 4canh = nhau
I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT:
ÔN TẬP CHƯƠNG I
TIẾT 22:
Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác
Hình chữ nhật
Hỡnh
vuông
Hỡnh
thoi
Hỡnh
thang cân
Hỡnh
bỡnh hành
Có 2 cạnh kề bằng nhau
- Có 2 đường chéo vuông góc
Có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc
Nhóm: ….
Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác
Hình chữ
nhật
Hỡnh
vuông
Hỡnh
thoi
Hỡnh
thang cân
Hỡnh
bỡnh hành
Có 2 cạnh đối //
Có 1 góc vuông
-Có 2 cạnh kề bằng nhau
Có 2 đường chéo vuông góc
Có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc
-Có1 góc vuông
-Có 2 đường chéo bằng nhau
Có các cạnh đối song song
Có các cạnh đối bằng nhau
Có 2 cạnh đối // và bằng nhau
- Có các góc đối bằng nhau
- Có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
Có 2 cạnh kề bằng nhau
- Có 2 đường chéo vuông góc
Có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc
Có góc vuông
Có 2 góc kề một đáy bằng nhau
Có 2 đường chéo bằng nhau
Có 2 cạnh
bên //
Có 1 góc vuông
Có 2 đường chéo bằng nhau
Có 3 góc vuông
Có 4 cạnh bằng nhau
Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác
và song song với cạnh thứ hai thì .
CÂU HỎI LÝ THUYẾT
CÂU 1:
Đường trung bình của tam giác thì .
CÂU HỎI LÝ THUYẾT
CÂU 2:
MN // BC
Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của hình thang
và song song với hai đáy thì .
CÂU HỎI LÝ THUYẾT
CÂU 3:
Đường trung bình của hình thang thì .
CÂU HỎI LÝ THUYẾT
CÂU 4:
Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d
nếu d là đường ....... của đoạn thẳng nối hai điểm đó.
CÂU HỎI LÝ THUYẾT
CÂU 5:
Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O
nếu O là ....... của đoạn thẳng nối hai điểm đó.
CÂU HỎI LÝ THUYẾT
CÂU 6:
Theo hình vẽ, độ dài của AM là: .
CÂU HỎI LÝ THUYẾT
CÂU 7:
TRỤC ĐỐI XỨNG, TÂM ĐỐI XỨNG
Tứ giác
Tứ giác
Hình
Thang
Hình
Bình hành
Hình
Chữ nhật
Hình Vuông
II. BÀI TẬP
Bài tập 87 (sgkT111)
Sơ đồ biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình :

Hình thoi
Hãy điền vào chỗ trống:
a)Tập hợp các hình CN là tập hợp con của tập hợp các hình……..............………..
thang,hình bình hành
b)Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình……..............………..
thang,hình bình hành
c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình …………..
vuông
Bài 88 (sgkt111)
Cho tứ giác ABCD. Gọi E,F,G,H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:
a) Hình chữ nhật. b) Hình thoi. c) Hình vuông
EFGH là hình bình hành
EF = HG và EF // FG
EF//HG//AC
HƯỚNG DẪN
Cho tứ giác ABCD. Gọi E,F,G,H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:
a) Hình chữ nhật. b) Hình thoi. c) Hình vuông
Bài 88 (sgkt111)
Giải:
Ta có EA = EB, FB = FC (gt)
 EF là đường trung bình của tam giác BAC  EF // AC và EF = AC : 2 (1)
Chứng minh tương tự ta có: HG // AC và HG = AC : 2 (2)
Từ (1) (2) suy ra: EF // GH và EF = GH
 EFGH là hình bình hành
c) Hình bình hành EFGH là hình vuông

Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật
 AC  BD
b) Hình bình hành EFGH là hình thoi  EF = EH
 AC = BD
 EF  EH
( EF // AC, EH // BD)
( EF = AC : 2và EH = BD : 2 )
TIẾT 24. ÔN TẬP CHƯƠNG I
Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Nếu hình thang có 2 cạnh bên song song thì 2 cạnh bên bằng nhau, 2 cạnh đáy bằng nhau.
B. Nếu hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau thì 2 cạnh bên song song và bằng nhau
C. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
D. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 2: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?
A.Hình tam giác đều B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật C. Hình thoi
Câu 3: Hình nào sau đây không có trục đối xứng?
A.Hình thang cân B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật C. Hình thoi
Câu 4: Hình bình hành ABCD cần có thêm điều kiện nào sau đây để
trở thành hình thoi:
AB = BC B. AC = BD
C. AD = BC D. AC = AB
Câu 5: Chọn câu sai trong các câu sau:
A.Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
B.Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
C.Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
D.Hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông.
Câu 6: Tam giác ABC vuông tại B, có AC = 8cm. Độ dài đường trung tuyến BM bằng:
A.16cm B. 8cm
C.4cm D. Một đáp án khác
Bài tập:
Cho tam giác ABC vuông tại A (ABChứng minh EFCB là hình thang
Chứng minh AEMF là hình chữ nhật
Gọi O là trung điểm AM. Chứng minh E và F đối xứng qua O
Gọi D là trung điểm MC. Chứng minh OMDF là hình thoi.
 
Gửi ý kiến