Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập Chương I. Tứ giác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Lê Thương
Ngày gửi: 09h:43' 29-11-2020
Dung lượng: 885.3 KB
Số lượt tải: 1053
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CHƯƠNG I
HÌNH HỌC 8
Đối xứng trục
Đối xứng tâm
Định nghĩa : Là hình gồm 4 đoạn thẳng, trong đó bất kì 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên 1 đường thẳng.
Tổng các góc của một tứ giác
bằng 360ᵒ
Hình thang
Hình bình hành
Hình vuông
Hình chữ nhật
Hình thoi
KIẾN THỨC
Tứ giác
HÌNH THANG
1, Hình thang cân.
Định nghĩa: Hình thang là hình có 2 cạnh đối song song.
*Tứ giác ABCD là hình thang  AB // CD.
A
B
C
D
a) Tính chất
- Trong hình thang cân, 2 cạnh bên bằng nhau (hình thang cân ABCD có AD = BC).
- Trong hình thang cân, 2 đường chéo bằng nhau (hình thang cân ABCD có AC = BD).
b) Dấu hiệu nhận biết
- Hình thang có hai góc kề 1 đáy bằng nhau là hình thang cân.
- Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
E
F
G
H
2, Hình thang vuông.
Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có 1 góc vuông.
Định nghĩa hình thang cân
HÌNH BÌNH HÀNH
A
B
C
D
Định nghĩa: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.
*Tứ giác ABDC là hình bình hành  AB // CD và AC // BD.
1, Tính chất: Trong hình bình hành:
2, Dấu hiệu nhận biết
- Các cạnh đối bằng nhau (AB = CD; AC = BD).
 
O
- Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành (AB//CD; AC//BD)
- Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành (AB = CD; AC = BD)
- Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành (AB//CD; AB = CD)
Định nghĩa hình bình hành
- Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm là hình bình hành.
HÌNH CHỮ NHẬT
A
B
C
D
Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông.
a) Tính chất
* Hình chữ nhật có tất cả tính chất của hình bình hành và hình thang cân.
* Trong hình chữ nhật, 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
b) Dấu hiệu nhận biết
-Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật.
- Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Định nghĩa hình thang cân
- Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
- Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
O
HÌNH THOI
A
B
C
D
Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
*Tứ giác ABCD là hình thoi  AB = BC = CD = AD.
a) Tính chất
* Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.
* Trong hình thoi:
- Hai đường chéo vuông góc với nhau.
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
b) Dấu hiệu nhận biết
Tứ giác ABCD: AB = AD = CD = BC  ABCD là hình thoi
Hình bình hành ABCD: AB = AD  ABCD là hình thoi.
Định nghĩa hình thang cân
HÌNH VUÔNG
A
B
C
D
Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
a) Tính chất
* Hình vuông có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
b) Dấu hiệu nhận biết
Hình chữ nhật ABCD có AB = AD  ABCD là hình vuông.
Hình thoi ABCD có AC = BD  ABCD là hình vuông.
Nhận xét : - Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.
- Hình vuông là hình thoi có 4 góc vuông.
Đường trung bình của tam giác
Định nghĩa : Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh của tam giác.
Tính chất 1
Đường thẳng đi qua trung điểm 1 cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.
D
E
C
A
B
Tính chất 2
Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.
GT
KL
*DE là đường trung bình của ∆ABC.
∆ABC
AD = BD
DE // BC
AE = EC
GT
KL
∆ABC
AD = BD
DE // BC
AE = EC
 
Đường trung bình của hình thang
M
N
P
Q
E
F
Định nghĩa : Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh bên của hình thang
* EF là đường trung bình của hình thang MNPQ
Tính chất 1
Đường thẳng đi qua trung điểm 1 cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ 2.
GT
KL
hình thang MNPQ (AB//CD)
EM = EQ
EF//MN
NF = FP
Tính chất 2
Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.
GT
KL
hình thang MNPQ
EM = EQ
FN = FP
 
EF//QP
FE // MN // QP
VÒNG QUAY MAY MẮN
1
6
2
5
3
4
TỔNG KẾT
Câu hỏi ôn tập
Câu 1: Làm theo yêu cầu:
A
B
C
D
65ᵒ
x
y
Hình thang vuông
b) Tính x và y.
A. x = 15˚ ; y = 90˚
B. x = 115˚ ; y = 90˚
C. x = 100˚ ; y = 90˚
D. x = 65˚ ; y = 90˚
Câu 2: Tìm x
M
P
N
E
F
8cm
8cm
10cm
x
50˚
50˚
A. x = 11cm
B. x = 8cm
C. x = ½ PN
 
a) Tứ giác ABCD là hình gì?
x
x
x
x
x
x
x
A
B
C
D
70˚
Câu 1: Ta có ABCD là hình thang cân (AB//CD). Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Góc C = 110˚
B. Góc B = 110˚
C. Góc D = 70˚
D. Góc C = 70˚
110˚
M
N
8cm
Câu 2: Nếu MN là đường trung bình của hình thang cân ABCD thì EF dài bao nhiêu?
4cm
E
F
A. EF = 10cm
B. EF = ½ MN
C. EF = 2CD
D. EF = 5cm
5cm
Câu 1: Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu:
A. AB = CD
B. AD = BC
C. AB // CD; AD = BC
D. AB = CD; AD = BC
Câu 2: Trong các tứ giác trên, tứ giác nào là hình bình hành:
HBH
HBH
HBH
HBH


13
2
6
Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài của các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.
* Có thể sử dụng máy tính.
A
B
1, Hình thoi ABCD có
2, Hình chữ nhật là hình thoi khi
c) Hai đường chéo vuông góc với nhau.
3, Hình thoi và hình chữ nhật có đường trung bình vì
4, Độ dài đường chéo của hình vuông có cạnh bằng 3cm là
 
5, Độ dài cạnh của hình vuông có đường chéo bằng 2dm là
 
e) chúng đều là hình thang.
Nối ý của cột A và B sao cho có 1 câu hoàn chỉnh.
PHẦN QUÀ ĐẶC BIỆT
Một tràng pháo tay
Mang về thêm 20 điểm
Đội bị trừ 10 điểm
Được hát 1 bài
Được chọn thêm câu hỏi
 
Gửi ý kiến