Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đức Thịnh
Ngày gửi: 21h:08' 24-12-2014
Dung lượng: 1'018.0 KB
Số lượt tải: 413
Số lượt thích: 0 người
*** ÔN TẬP KỲ I (Tiết 1) ĐẠI SỐ 7 ***
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
A/LÝ THUYẾT:
- Số hữu tỉ
có dạng
1)Số hữu tỉ:
-So sánh hai
số hữu tỉ x,y
Viết x =
và y =
rồi so sánh

-Viết số hữu tỉ
dạng phân số
rồi tính :
-Ký hiệu:
xm.xn = xm+n
xm:xn = xm-n
(xm)n = xm.n
(x.y)n = xn.yn
(x:y)n = xn:yn
- Tỉ lệ thức
=
- Tính chất:
=
a.d = b.c 
- Dãy tỉ số:
=
=
=…
-Ví dụ:Tìm x
biết
= 3.
+Nếu x > 0
+Nếu x < 0
-Quy ước:
x0 = 1 ;
x1 = x
=> x= - 3
Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ?
Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án.
1
0

TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ?
Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án.
3
4
Câu 2: 3n = 9 thì giá trị của n là :
2
1
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ?
Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án.
3
4
Câu 3: Kết quả phép chia 43: 42 bằng :
2
1
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ?
Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án.
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ?
Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án.
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ?
Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án.
B/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
Câu 6:Từ đẳng thức 3.6 = 2.9 , ta lập được tỉ lệ thức nào sau đây:
Bài 2. (1,5 điểm). Tìm x, biết:
a/
B/BÀI TẬP TỰ LUẬN:
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
Bài 1: Tìm x, biết:
Bài giải:
Từ :
=> x =
=> x = 4
a)
- Nếu x + 1 > 0  x > - 1.
=> x = 2 - 1 = 1
- Nếu x + 1 < 0  x < - 1.
=> x = -2 - 1 = - 3
Bài giải:
Bài 2. (1,5 điểm). Tìm x, biết:
a/
B/BÀI TẬP TỰ LUẬN:
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
Bài 2:
Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lý:
A = 57.13 + 13.63 – 13.20
Bài giải:
Ta có:
A = 57.13 + 13.63 – 13.20
=> A = 13 ( 57 + 63 – 20 )
=> A = 13 ( 120 – 20 )
=> A = 13 . 100
=> A = 1300
B/BÀI TẬP TỰ LUẬN:
TIẾT 35: ÔN TẬP KỲ I ĐẠI SỐ 7
Bài 3: Số công nhân của đội 1 ,đội 2 , đội 3 lần lượt tỉ lệ với ba số 5, 6, 7. Tìm số công nhân của mỗi đội. Cho biết tổng số công nhân của đội 1 và đội 2 nhiều hơn số công nhân đội 3 là 32 người .
Bài giải:
=> a = 5.8 = 40 , b = 6.8 = 48 và c = 7.8 = 56
Vậy: đội 1 có 40 công nhân, đội 2 có 48 công nhân,
đội 3 có 56 công nhân .
@ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Về nhà ôn lại lý thuyết và làm lại các bài tập đã giải trong tiết học hôm nay để nắm chắc phương pháp giải các bài toán về đồ thị.
- Tự ôn trước ở nhà theo đề cương ôn tập kỳ I, chuẩn bị tiết đến ôn tập học kỳ I tiếp.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
 
Gửi ý kiến