Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Hàm số và đồ thị

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Dinh Cong
Ngày gửi: 21h:18' 12-12-2017
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người
trường thcs nhơn KHáNH
HÂN HOAN CHÀO ĐÓN
QUÝ THẦY CÔ

CÁC EM HỌC SINH LỚP 7A1
phòng giáo dục và đào tạo thị xã an nhơn
Giáo viên thực hiện: Mai Đình Công
ÔN TẬP CHƯƠNG IIHÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Tiết 36
Hàm số và đồ thị
Đại lượng
tỉ lệ thuận
Đại lượng
tỉ lệ nghịch
A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT.
1) Đại lượng tỉ lệ thuận - Đại lượng tỉ lệ nghịch
1) Tỉ số hai giá trị tương ứng
của chúng luôn không đổi.
2) Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia
1) Tích hai giá trị tương ứng
của chúng luôn không đổi.
2) Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia
TIẾT 36: ÔN TẬP CHƯƠNG II
2/Đồ thị của hàm số y = ax ( a 0 )
*Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax ( a 0 )

- Vẽ hệ trục tọa độ Oxy .
- Chọn điểm A(xA; yA) thuộc đồ thị hàm số. Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = ax ( a 0 )
1
A(xA; yA )
y = ax
B. ÔN TẬP BÀI TẬP:
Bài tập 1 :
Trong 3 lít nước biển chứa 105g muối.Hỏi trong 13 lít nước biển chứa bao nhiêu gam muối ?
Bài tập 2 : Cho biết 6 học sinh hoàn thành công việc lao động trong 40 phút. Hỏi 10 học sinh như thế hoàn thành công việc lao động trong bao lâu ? ( Giả sử năng suất lao động của mỗi học sinh là như nhau)
Bài tập 3 :
a) Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình sau :
BÀI TẬP 4 ( BT 42 tr 72 (SGK)
a) Đọc tọa độ điểm A.
A(2; 1)

b) Tại điểm có hành độ bằng kẽ đường

vuông góc với trục hoành, cắt đồ thị tại điểm B.

c) Tại điểm có tung độ bằng -1 kẽ đường

vuông góc với trục tung, cắt đồ thị tại điểm C.


Cho hàm số y = f(x)= 3x


Bài tập 4 : ( phiếu học tập câu a)
c) Cho điểm C(m; 2) thuộc đồ thị hàm số. Hãy tìm m.
a) Tính f(0) ; f(-1) ; f(2)

b) Xét xem điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên A(0; 3) ; B(0; 0)

Điểm B

BÀI TẬP 5.
Cho hàm số y = ax
Ta có hàm số
Tìm a, biết đồ thị của hàm số đi qua điểm
b) Vẽ đồ thị của hàm số với a vừa tìm được ở câu a.
Biết x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là 2 , y và z tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là 6 . Hỏi z và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch , và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu ?
a. Tỉ lệ nghịch ; 3
b. Tỉ lệ nghịch ;
c. Tỉ lệ thuận ; 3
d. Tỉ lệ thuận ;
 Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
Chú ý vận dụng các định nghĩa,tính chất
Laøm baøi 50, 52, 54, 55 SGK/ tr 77.
Chuaån bò tieát sau kieåm tra 1 tieát .
TRN TR?NG C?M ON
QUí TH?Y Cễ
V CC EM H?C SINH
Bài tập 3 :
b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và y = - x trên cùng một mặt phẳng tọa độ
y = 2x
y = -x
(I)
(II)
(III)
(IV)
A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT:
1) Đại lượng tỉ lệ thuận - Đại lượng tỉ lệ nghịch
TiẾT 34 : ÔN TẬP CHƯƠNG II
1
2
3
4
5
TRÒ CHƠI CHỌN Ô SỐ
2
3
4
5
1
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau, khi x = 5 thì y = 15.
Hệ số tỉ lệ của y đối với x là :
a. 75
b. 3
c. 10
d.
Cho biết y và x tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = 10 thì y = 6. Hệ số tỉ lệ a bằng :
a.

b. 30
c.
d. 60
Tam giỏc ABC cú s? do cỏc gúc A,B,C l?n lu?t t? l? v?i 2;3;4 .
S? do cỏc gúc A,B,C l?n lu?t l :
a. 80 ; 60 ; 40
b. 60 ; 80 ; 40
c. 60 ; 40 ; 80
d. 40 ; 60 ; 80
Biết x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là 2 , y và z tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là 6 . Hỏi z và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch , và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu ?
a. Tỉ lệ nghịch ; 3
b. Tỉ lệ nghịch ;
c. Tỉ lệ thuận ; 3
d. Tỉ lệ thuận ;
Cho biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận .Cột giá trị nào sau đây sai ?
a. Cột III
b. Cột IV
c. Cột I
d.Cột II
 
Gửi ý kiến