Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 21. Ôn tập chương IV

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Đại
Ngày gửi: 20h:16' 18-01-2018
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh về dự tiết học
Môn : Lịch sử
Lớp : 7
? Em hãy nêu tóm tắt tiểu sử và những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?
Kiểm tra bài cũ
- Tiểu sử: Nguyễn Trãi (1380-1442) là con của Nguyễn Phi Khanh. Hai cha con ông đều làm quan dưới thời nhà Hồ. Khi nhà Hồ thất bại, ông đã theo Lê Lợi khởi
Đáp án:
tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv
TRUNG ƯƠNG
VUA VÀ THÁI THƯỢNG HOÀNG
ĐẠI THẦN VĂN
ĐẠI THẦN VÕ
ĐỊA PHƯƠNG
LỘ
CHÁNH PHÓ TỔNG
PHỦ
TRI PHỦ
CHÂU, HUYỆN
TRI CHÂU, TRI HUYỆN

XÃ QUAN
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ – TRẦN
TRUNG ƯƠNG
VUA
CÁC QUAN ĐẠI THẦN
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
Bộ binh
Bộ lại
Bộ hộ
Bộ công
Bộ lễ
Bộ hình
Hàn lâm viện
Quốc sử viện
Ngự sử đài
ĐỊA PHƯƠNG
ĐẠO
(Đô ti, Hiến ti, Thừa ti)
PHỦ
Tri phủ
HUYỆN
Tri huyện

Xã trưởng
CHÂU
Tri châu
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ
tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv
1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào? (Về triều đình, các đơn vị hành chính, cách đào tạo, tuyển chọn bổ dụng quan lại)
Đáp án:
* Triều đình:
- Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.
- Giúp vua có các quan đại thần.
- Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn.
- Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã.
* Các đơn vị hành chính;
- Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã.
- Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã.
* Cách đào tạo, tuyển dụng nhân tài:
- Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng.
- Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa chọn, bổ dụng quan lại.
tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv
2. Nhà nước thời Lê Sơ và nhà nước thời Lý – Trần có đặc điểm gì khác nhau?
- Nhà nước t/c theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê
- Nhà nước quân chủ quý tộc
Nhà nước thời Lý-Trần
Nhà nước thời Lê sơ
- Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân đội.
- Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.
tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv
3. Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác luật pháp thời Lý – Trần?
* Giống:
- pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.
- Cấm giết mổ trâu, bò
* Khác:
Thời Lý- Trần
Thời Lê Sơ
- bảo vệ quyền lợi tư hữu
chưa bảo vệ quyền lợi của
a phụ nữ
tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv
4. Tình hình kinh tế thời Lê Sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần?
* Giống:
- Nông nghiệp:
+ Thực hiện chính sách khai hoang để mở rộng trồng trọt
+ chăm lo đắp đê phòng lụt, đào vét kênh mương đưa nước vào đồng ruộng.
+ cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp
- Thủ công nghiệp: phát triển nghề thủ công cổ truyền
- Thương nghiệp: mở chợ, mở cửa biển buôn bán với người nước ngoài.
* Khác:
Thời Lý- Trần
Thời Lê Sơ
- Nông nghiệp
+ Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền
+ Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang
- Thủ công nghiệp
+ Thời Lý vua dạy cung nữ dệt gấm vóc
- Nông nghiệp
+ đặt 1 số chức quan chuyên về nông nghiệp
+ có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh
+ Thực hiện phép quân điền
- Thủ công nghiệp
+ có các làng thủ công, phường thủ công
+ các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác.
- Thương nghiệp: khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.
-> Thời Lê Sơ kt phát triển mạnh mẽ hơn
tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv
5. Xã hội thời Lý -Trần và thời Lê Sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau?
Tầng lớp thống trị
Tầng lớp bị trị
Xã hội thời Trần
tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv
5. Xã hội thời Lý -Trần và thời Lê Sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau?
* Giống:

- vua, vuong h?u, quý t?c, quan l?i d?a ch?
- Nụng dõn, thuong nhõn, th? th? cụng, nụ tỡ
* Khác:

- Th?i Lý- Tr?n: t?ng l?p vuong h?u, quý t?c r?t dụng d?o, n?m m?i quy?n l?c, t?ng l?p nụng nụ, nụ tỡ chi?m s? dụng.
- Th?i Lờ So s? lu?ng nụ tỡ gi?m d?n v du?c gi?i phúng cu?i th?i Lờ. T?ng l?p d?a ch? r?t phỏt tri?n do phỏp lu?t nh Lờ h?n ch? nghiờm ng?t vi?c bỏn mỡnh lm nụ ho?c b?c dõn t? do lm nụ tỡ.
tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv
6. Văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật thời Lê Sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì khác thời Lý - Trần?
- GD thời Lê Sơ phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển GD như: tổ chức thi cử 3 năm một lần (nhà Trần 7 năm một lần).
- Thời Lý- Trần muốn được bổ nhiệm làm quan thì trước hết phải xuất thân từ đẳng cấp quý tộc.
- Thời Lê Sơ, đa số dân đều có thể đI học và cho phép người nào có học đều được dự thi và thi đỗ đều được bổ nhiệm làm quan và được vinh quy bái tổ.
- Thời Lý- trần, đạo phật rất được trọng dụng.
- Thời Lê Sơ, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. chi phối trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng
- Tình hình giáo dục, văn hóa, khoa học thời Lê Sơ cũng đạt được những thành tựu mới.
Bài tập củng cố
- Lập bảng thống kê các bậc danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc ở thế kỉ XV:
Bài tập củng cố
- Lập bảng thống kê các bậc danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc ở thế kỉ XV:
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
Giáo viên: Nguyễn Đức Đại
 
Gửi ý kiến