Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: mai thi phuong
Ngày gửi: 16h:16' 20-03-2021
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 196
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI SỐ LỚP 8
BÀI GIẢNG
thi đua dạy thật tốt học thật tốt

năm học 2018 - 2019
2
KIỂM TRA BÀI CŨ

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của bất phương trình sau : x ≥ 1.
Đáp án:
3
tIếT 61 :
BấT PHƯƠNG TRìNH BậC NHấT MộT ẩN
1) Định nghĩa bất phưuong trình bậc nhất một ẩn
2) Hai quy tắc biến đổi tuương đưuơng bất phuương trình

3) Giải bất phưuơng trình bậc nhất một ẩn
Phuương trình có dạng ax+b=0, trong đó a; b là các số
đã cho, a ? 0 gọi là phuương trình bậc nhất một ẩn

→ BÊt phư­¬ng tr×nh d¹ng ax + b <0 ( hoÆc ax + b > 0,
ax + b ≤ 0, ax + b 0 ) trong ®ã a; b lµ c¸c sè ®· cho,
a  0 ®­ưîc gäi lµ bÊt phư­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
Thế nào là phuương trình bậc nhất một ẩn?
?1 Trong các bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Bất phương trình bậc nhất một ẩn với hệ số a =2,b = - 3
Bất phương trình bậc nhất một ẩn với hệ số a = 5,b = -15
6
a) Quy t?c chuy?n v?
?2:

Giải các bất phương trình sau:
x+12>21
-2x> -3x -5

-2x > -3x - 5
<=>-2x + 3x > -5
( Chuy?n v? -3x v d?i d?u thnh 3x)
<=> x > -5
KL:
b) Quy tắc nhân với một số
Khi nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số khác 0, ta phải:
- . . . . . . . . . chiều của bất đẳng thức nếu số đó dương;
- ............... bất đẳng thức nếu số đó âm.
Giữ nguyên
Đổi chiều
Hãy phát biểu quy tắc với bất phương trình?
Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:
- Giữ nguyên chiều của bất phương trình nếu số đó dương;
- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.
?3. Giải các bất phương trình sau:
(Nhân 2 vế với ½)
(Nhân 2 vế với -1/3)
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: {x| x<12}
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: {x| x > -9}


?4. Giải thích sự tương đương
Giải thích sự tương đương
a) x + 3 < 7 x – 2 < 2
?4
Cách khác :
a) Cộng (-5) vào hai vế của bất phương trình x + 3 < 7,
ta được: x + 3 –5 < 7 –5 x – 2 < 2.
Vậy hai bất phương trình tương đương, vì có cùng một tập nghiệm là { x | x < 4}.
V?y: x + 3 < 7 x - 2 < 2;
Gi?i:
a) Ta có: x+ 3 < 7
x < 7 - 3
x < 4
V: x - 2 < 2
x < 2 + 2
x < 4
Ta có: 2x < -4 và: -3x > 6
Giải thích sự tương đương
b) 2x < - 4 - 3x > 6
?4
Ta có: 2x < – 4
2x . > (- 4).
- 3x > 6
Cách khác :
Vậy hai bất phương trình tương đương, vì có cùng một tập nghiệm là { x | x < -2 }.
Giải
?
Biển báo tốc độ tôí đa cho phép là 40km/h cho ta tập nghiệm về bất phương trình nào?
Biển báo tốc độ tôí đa cho phép là 40km/h cho ta tập nghiệm về bất phương trình: x ≤ 40
Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền. Em hãy viết tập nghiệm của bất phương trình thể hiện câu "nồng độ cồn vượt quá 0,25 "
Tập nghiệm của bất phương trình thể hiện câu "nồng độ cồn vượt quá 0,25 " là: x > 0,25
a
b
c
d
Bài 2
2x > 5x -6
 2x - 5x > - 6
 - 3x > - 6
 x < 2
(Chuyển vế 5x và đổi dấu thành – 5x)
(Nhân hai vế với - và đổi chiều)
Bài tập 1
Trong bài toán sau, hãy chỉ rõ đã vận dụng quy tắc biến đổi nào để giải bất phương trình
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là
Hướng dẫn về nhà:

Bài vừa học: Cần nắm vững:
+Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.
Làm bài tập: 19; 20; 21; 22 (SGK-47);
40; 41; 12; 43 (SBT-45)
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô và các em học sinh
Chúc các em học tập tốt!
 
Gửi ý kiến