Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quan Văn Thắng
Ngày gửi: 20h:57' 21-03-2018
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 459
Số lượt thích: 0 người
MÔN TIẾNG VIỆT
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Ôn tập giữa học kì II
Người thực hiện tiết dạy: Quan Văn Thắng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
I- MỤC TIÊU:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (BT2).
- Đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Chọn bài
Mỗi bông hoa sẽ có yêu cầu đọc bài và trả lời câu hỏi.
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Back
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Back
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc bài Thái sư Trần Thủ Độ (trang 15).

Trả lời câu hỏi sau:
Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc bài Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng (trang 20).
Trả lời câu hỏi sau:
- Từ câu chuyện trên, em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Em hãy đọc bài Trí dũng song toàn (trang 25).
Trả lời câu hỏi sau:
Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Em hãy đọc bài Tiếng rao đêm
(trang 30).
Trả lời câu hỏi sau:
Câu chuyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi người trong cuộc sống?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Em hãy đọc bài Lập làng giữ biển
(trang 36).
Trả lời câu hỏi sau:
Nhụ nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Em hãy đọc bài Phân xử tài tình
(trang 46).
Trả lời câu hỏi sau:
Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Em hãy đọc bài Luật tục xưa của người Ê-đê (trang 56).
Trả lời câu hỏi sau:
Hãy kể một số luật của nước ta hiện nay mà em biết?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Em hãy đọc bài Luật tục xưa của người Ê-đê (trang 56).
Trả lời câu hỏi sau:
Hãy kể một số luật của nước ta hiện nay mà em biết?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc bài Hộp thư mật (trang 62).
Trả lời câu hỏi sau:
Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc bài Phong cảnh đền Hùng (trang 68).
Trả lời câu hỏi sau:
Hãy kể tên một số truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc bài Nghĩa thầy trò
(trang 79).
Trả lời câu hỏi sau:
Nêu những thành ngữ, tục ngữ nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (trang 83).
Trả lời câu hỏi sau:
Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc bài Tranh làng Hồ
(trang 88).
Trả lời câu hỏi sau:
Vì sao tác giả biết ơn những người nghệ sĩ dân gian làng Hồ?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc thuộc lòng bài Đất nước
(trang 94).
Trả lời câu hỏi sau:
Cảnh đất nước trong khổ thơ thứ ba đẹp như thế nào?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc thuộc lòng bài Cửa sông
(trang 74).
Trả lời câu hỏi sau:
Phép nhân hóa ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về “tấm lòng” của cửa sông đối với cội nguồn?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc thuộc lòng bài Cao Bằng
(trang 41).
Trả lời câu hỏi sau:
Qua khổ thơ cuối tác giả muốn nói lên điều gì?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

Em hãy đọc thuộc lòng bài Chú đi tuần
(trang 41).
Trả lời câu hỏi sau:
Tình cảm và mong ước của người chiến sĩ đối với các cháu học sinh được thể hiện qua những từ ngữ và chi tiết nào?
- Nêu nội dung của bài?
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau:
Đọc yêu cầu bài tập
Làm bài theo cặp (5 phút)
Trình bày trước lớp
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau:
- Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.
- Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích ngắm tranh làng Hồ.
- Lòng sông rộng, nước xanh trong.
- Mây bay, gió thổi.
- Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát.
- Vì trời nắng to, lại không mưa đã lâu nên cỏ cây héo rũ.
- Nắng vừa nhạt, sương đã buông xuống mặt biển.
- Trời chưa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Tiết 55: Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)
Email: thangthknbabe@gmail.com
Người thực hiện tiết dạy: Quan Văn Thắng
 
Gửi ý kiến