Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thanh Lâm
Ngày gửi: 11h:49' 09-07-2021
Dung lượng: 775.5 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
ĐỖ THANH LÂM

TRƯỜNG TH-THCS THIỆN TRUNG
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
Kết quả của phép tính 2057 x 13=? Là:
Câu 1:
C. 27741
B.26742
A. 26741
Kết quả của phép tính 7368 : 24 =? là
Câu 2:
C. 370
B.37
A. 307
Ôn tập về các phép tính với số
Tự nhiên (tiếp theo )
Tính giá trị của biểu thức : m + n; m - n;
m x n; m : n, với : m = 952, n = 28
952 + 28 = 980
952 - 28 = 924
952 x 28 = 26656
952 : 28 = 34
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
2. Tính:
a. 12054 : (15 + 67)=
b.9700 :100 + 36 x12=
12054 :
82 =
147
29150 - 136 x 201 =
27336 =
29150 -
1814
97 + 432 =529
( 160 x 5 – 25 x 4):4=
( 800 – 100) :4=
700 :4= 175
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
4. Moät cöûa haøng tuaàn ñaàu baùn ñöôïc 319m vaûi, tuaàn sau baùn ñöôïc nhieàu hôn tuaàn ñaàu 76m. Hoûi trong hai tuaàn ñoù, trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi, bieát raèng cöûa haøng môû cöûa taát caû caùc ngaøy trong tuaàn?
Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải
Tuần đầu:
Tuần sau:
Tóm tắt:
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải
Tuần đầu:
Tuần sau:
Bài giải
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Số mét vải tuần sau cửa hàng bán được là:
319 + 76 = 395 (m)
Số mét vải cả hai tuần cửa hàng bán được là:
319 + 395 = 714(m)
Số ngày cả hai tuần là:
7 x 2 = 14( ngày)
Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
714 : 14 = 51(m )
Đáp số: 51m vải
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Bài giải
Số mét vải tuần sau bán được là:
319 + 76 = 395(m)
Trung bình mỗi ngày bán được là:
(319 + 395) : ( 7 x 2) = 51(m)
Đáp số: 51m
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Kết quả của phép tính 215 x 26 = ? là
c.5690
a.5593
b.5590
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
Cách làm nào sau đây thuận tiện nhất?
Chọn ý đúng nhất:
b. 215 x 86 + 215 x 14 = 18490 + 3010
= 21500

215 x 86 + 215 x 12 = 215 x (86 + 14)
= 215 x 100
= 21500
Chúc các em
chăm ngoan, học giỏi
 
Gửi ý kiến