Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Thìn
Ngày gửi: 10h:11' 16-05-2019
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP VỀ
PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (tt)
Tính :
20 : 4 x 6=
5 x 6
= 30
30 : 5 : 2 =
6 : 2
= 3
KIỂM TRA BÀI CŨ
4 x 9 =
36 : 4 =
36
9
1, Tính nhẩm:
5 x 7 =
35 : 5 =
3 x 8 =
24 : 3 =
2 x 8 =
16 : 2 =
35
7
24
8
16
8
2, Tính:
2 x 2 x 3 = 3 x 5 - 6 =

40 : 4 : 5 = 2 x 7 + 58 =

4 x 9 + 6 = 2 x 8 + 72 =
4 x 3
= 12
10 : 5
= 2
36 + 6
= 42
15 - 6
= 9
14 + 58
= 72
16 + 72
= 88
90 x 0 =
Giải
Số bút chì màu mỗi nhóm có là:
27 : 3 = 9 (bút)
Đáp số: 9 bút chì màu.
Bài 3: Coù 27 buùt chì maøu chia ñeàu cho 3 nhoùm. Hoûi moãi nhoùm coù maáy buùt chì maøu?
Tóm tắt
3 nhóm : 27 cái.
1 nhóm : … cái?
4, Hình nào đã khoanh vào số hình vuông?
A
B
CHÀO TẠM BIỆT !
 
Gửi ý kiến