Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phương
Ngày gửi: 17h:00' 28-01-2019
Dung lượng: 1'012.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào ?
68 251 152 049 3 975 600


* Bài 1: <, > = ?

989 … 1 321
27 105 … 7 985

34 579 … 34 601
150 482 … 150 459


- Muốn so sánh hai số khác số chữ số, ta so sánh như thế nào ?

- Muốn so sánh hai số cùng số chữ số, ta so sánh như thế nào ?


* Bài 2: Viết các số theo thứ tự bé đến lớn.
a) 7426; 999; 7642; 7624.
b) 3158, 3518, 1853; 3190.

Muốn sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn ta làm như thế nào ?

* Bài 3: Viết các số theo thứ tự lớn đến bé.
a) 1567; 1590; 897; 10261.
b) 2476; 4270; 2490; 2518.


* Bài 3: Viết các số theo thứ tự lớn đến bé.
a) 10261 ;1590 ; 1567 ; 897
b) 4270 ;2518 ; 2490 ; 2476

Số lớn nhất có một chữ số ?
Đáp án
0
1
2
3
4
5
9
Số lẻ bé nhất có ba chữ số là số nào?
Đáp án
101
0
1
2
3
4
5
Số lẻ bé nhất có một chữ số là số …..
Đáp án
1
0
1
2
3
4
5
Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là số mấy?
Đáp án
98
0
1
2
3
4
5
Số bé nhất có một chữ số là ….
Đáp án
0
0
1
2
3
4
5
Số lẻ lớn nhất có ba chữ số là số mấy?
Đáp án
999
0
1
2
3
4
5
Số chẵn lớn nhất có một chữ số là số …
Đáp án
8
0
1
2
3
4
5
Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là số ...
Đáp án
998
0
1
2
3
4
5
Số bé nhất có ba chữ số là số nào?
Đáp án
100
0
1
2
3
4
5
Số bé nhất có hai chữ số là số ….
Đáp án
10
0
1
2
3
4
5
Số lớn nhất có ba chữ số là số ….
Đáp án
999
0
1
2
3
4
5
Số lớn nhất có hai chữ số là số …
Đáp án
0
1
2
3
4
5
99
- Muốn sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé ta làm như thế nào ?

+ Ta đếm xem số tự nhiên nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
+ Nếu các số tự nhiên có chữ số bằng nhau thì ta so sánh thứ tự từng hàng của các số tự nhiên đó rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.
* Bài 1: <, > = ?

989 < 1 321
27 105 > 7 985

150 482 > 150 459

34 579 < 34 601
 
Gửi ý kiến