Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Lam
Ngày gửi: 19h:04' 20-02-2022
Dung lượng: 393.8 KB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó :
Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2022
Các bước giải bài toán :
Bước 1 :
Vẽ sơ đồ tóm tắt
Bước 2 :
“Theo sơ đồ”, tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3 :
Tìm số bé :
Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số bé
Bước 4 :
Tìm số lớn :
Cách 1 :
Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Cách 2 :
Tổng – Số bé
(Nên chọn cách này)
(Tìm Số bé trước)
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó :
Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2022
Các bước giải bài toán :
Bước 1 :
Vẽ sơ đồ tóm tắt
Bước 2 :
“Theo sơ đồ”, tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3 :
Tìm số lớn :
Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Bước 4 :
Tìm số bé :
Cách 1 :
Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số bé
Cách 2 :
Tổng – Số lớn
(Nên chọn cách này)
(Tìm Số lớn trước)
❶ Viết số thích hợp vào ô trống :
Cách tìm nhanh số bé
Tổng
:
Tổng số phần bằng nhau
x
Số phần
của số bé
91
:
1
+
6
x
1
=
13
91
1
6
13
❶ Viết số thích hợp vào ô trống :
Cách tìm nhanh số lớn
Tổng
-
Số bé
91
-
13
=
78
91
78
❶ Viết số thích hợp vào ô trống :
78
68
102
81
135
Số lớn = Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Số bé = Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số bé
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó :
Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022
Các bước giải bài toán :
Bước 1 :
Vẽ sơ đồ tóm tắt
Bước 2 :
“Theo sơ đồ”, tìm hiệu số phần bằng nhau
Bước 3 :
Tìm số bé :
Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số bé
Bước 4 :
Tìm số lớn :
Cách 1 :
Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Cách 2 :
Hiệu + Số bé
(Nên chọn cách này)
(Tìm Số bé trước)
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó :
Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022
Các bước giải bài toán :
Bước 1 :
Vẽ sơ đồ tóm tắt
Bước 2 :
“Theo sơ đồ”, tìm hiệu số phần bằng nhau
Bước 3 :
Tìm số lớn :
Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Bước 4 :
Tìm số bé :
Cách 1 :
Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số bé
Cách 2 :
Số lớn – Hiệu
(Nên chọn cách này)
(Tìm Số lớn trước)
❷ Viết số thích hợp vào ô trống :
Cách tìm nhanh số bé
Hiệu
:
Hiệu số phần bằng nhau
x
Số phần
của số bé
72
:
5
-
1
x
1
=
18
72
18
❷ Viết số thích hợp vào ô trống :
Cách tìm nhanh số lớn
Hiệu
+
Số bé
72
+
18
=
90
72
90
❷ Viết số thích hợp vào ô trống :
72
Số lớn = Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Số bé = Hiệu : THiệu số phần bằng nhau x Số phần của số bé
189
252
140
245
 
Bước 1:
Vẽ sơ đồ tóm tắt :
Số thóc của kho thứ nhất :
Số thóc của kho thứ hai :
Kho thứ nhất :
Kho thứ hai :
 
Bước 1:
Vẽ sơ đồ tóm tắt :
Kho thứ nhất :
Kho thứ hai :
1350 tấn
? tấn
? tấn
Ta có sơ đồ :
 
Bước 1:
Vẽ sơ đồ tóm tắt :
Kho thứ nhất :
Kho thứ hai :
1350 tấn
? tấn
? tấn
Ta có sơ đồ :
Bước 2:
Tìm tổng số phần bằng nhau
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
4
+
5
=
9
(phần)
 
Bước 1:
Vẽ sơ đồ tóm tắt :
Kho thứ nhất :
Kho thứ hai :
1350 tấn
? tấn
? tấn
Ta có sơ đồ :
Bước 2:
Tìm tổngsố phần bằng nhau
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
4
+
5
=
9
(phần)
Bước 3:
Tìm số bé :
Số thóc của kho thứ nhất
Bước 4:
Tìm số lớn :
Số thóc của kho thứ hai
 
Bài giải :
Kho thứ nhất :
Kho thứ hai :
1350 tấn
? tấn
? tấn
Ta có sơ đồ :
Theo sơ đồ, tổngsố phần
bằng nhau là :
4
+
5
=
9
(phần)
Số thóc của kho thứ nhất là :
1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)
Số thóc ở kho thứ hai là :
1350 – 600 = 750 (tấn)
Đáp số :
Kho thứ nhất : 600 tấn
Kho thứ hai : 750 tấn
 
Bài giải :
Kẹo :
Bánh :
56 hộp
? hộp
? hộp
Ta có sơ đồ :
Theo sơ đồ, tổng số phần
bằng nhau là :
3 + 4 = 7 (phần)
Số hộp kẹo cửa hàng bán được là :
56 : 7 x 3 = 24 (hộp)
Số hộp bánh cửa hàng bán được là :
56 – 24 = 32 (hộp)
Đáp số :
Kẹo : 24 hộp
Bánh : 32 hộp
❺ Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Hiện nay, mẹ hơn con …. tuổi.
27
Sau 3 năm nữa, mẹ hơn con …. tuổi.
27
Hiệu số tuổi giữa hai người không thay đổi theo thời gian
❺ Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Tỉ số giữa số tuổi mẹ và số tuổi con 3 năm sau
Hiệu số tuổi mẹ và số tuổi con (không thay đổi)
Vẽ sơ đồ chỉ mối quan hệ giữa tuổi mẹ và tuổi con 3 năm sau
3 năm sau, ta có sơ đồ :
Tuổi con :
Tuổi mẹ :
? tuổi
27 tuổi
? tuổi
❺ Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
3 năm sau, ta có sơ đồ :
Tuổi con :
Tuổi mẹ :
? tuổi
27 tuổi
? tuổi
Bài giải :
Vì hiệu số tuổi giữa hai người không thay đổi theo thời gian nên
Theo sơ đồ, hiệu số phần
bằng nhau là :
4 – 1 = 3 (phần)
Tuổi con 3 năm sau là :
27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là :
9 – 3 = 6 (tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay là :
27 + 6 = 33 (tuổi)
Đáp số :
Con : 6 tuổi
; Mẹ : 33 tuổi
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó :
Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022
Các bước giải bài toán :
Bước 1 :
Vẽ sơ đồ tóm tắt
Bước 2 :
“Theo sơ đồ”, tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3 :
Tìm số bé :
Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số bé
Bước 4 :
Tìm số lớn :
Cách 1 :
Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Cách 2 :
Tổng – Số bé
(Nên chọn cách này)
(Tìm Số bé trước)
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó :
Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022
Các bước giải bài toán :
Bước 1 :
Vẽ sơ đồ tóm tắt
Bước 2 :
“Theo sơ đồ”, tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3 :
Tìm số lớn :
Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Bước 4 :
Tìm số bé :
Cách 1 :
Tổng : Tổng số phần bằng nhau x Số phần của số bé
Cách 2 :
Tổng – Số lớn
(Nên chọn cách này)
(Tìm Số lớn trước)
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó :
Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022
Các bước giải bài toán :
Bước 1 :
Vẽ sơ đồ tóm tắt
Bước 2 :
“Theo sơ đồ”, tìm hiệu số phần bằng nhau
Bước 3 :
Tìm số bé :
Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số bé
Bước 4 :
Tìm số lớn :
Cách 1 :
Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Cách 2 :
Hiệu + Số bé
(Nên chọn cách này)
(Tìm Số bé trước)
TOÁN
ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó :
Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022
Các bước giải bài toán :
Bước 1 :
Vẽ sơ đồ tóm tắt
Bước 2 :
“Theo sơ đồ”, tìm hiệu số phần bằng nhau
Bước 3 :
Tìm số lớn :
Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số lớn
Bước 4 :
Tìm số bé :
Cách 1 :
Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số bé
Cách 2 :
Số lớn – Hiệu
(Nên chọn cách này)
(Tìm Số lớn trước)
 
Gửi ý kiến