Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập về Tìm số trung bình cộng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Quốc Nguyễn
Ngày gửi: 15h:30' 10-10-2015
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 319
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4/2
Giáo viên: Đinh Quốc Nguyễn
Truo`ng Ti?u ho?c Sơng Nh?n - C?m M? - D?ng Nai
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán:
Kiểm tra bài cũ :
* Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào ?
* Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho các số hạng.
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Bài 1) Tìm số trung bình cộng của các số sau :
a. 137; 248 và 395
b. 348; 219; 560 và 725
a) Trung bình của các số đó là:
( 137 + 248 + 395) : 3 = 260
b) Trung bình cộng của các số đó là :
( 348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463
2. Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu người ?
Các bước giải
- Tính tổng số người tăng trong 5 năm
- Tính số người tăng trung bình hằng năm
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Các bước giải
- Tính tổng số người tăng trong 5 năm
- Tính số người tăng trung bình hằng năm
Bài giải
Số người tăng trong 5 năm là : 158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 (người) Số người tăng trung bình hằng năm là: 635 : 5 = 127 (người) Đáp số : 127 người.
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
3. Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba hai quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ?
C¸c b­íc gi¶i
- Tính số vở của tổ Hai ? - Tính số vở của tổ ba ? - Tính tổng số vở các Ba tổ ? - Tính số vở trung bình của mỗi tổ ?
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Bài giải
Số quyển vở tổ Hai góp là: 36 + 2 = 38 (quyển) Số quyển vở tổ Ba góp là : 38 + 2 = 40 (quyển) Trung bình mỗi tổ góp được số vở là : ( 36 + 38 + 40 ) : 3 = 38 (quyển) Đáp số : 38 quyển.
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
4. Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?
Các bước giải
Tính số máy lần đầu chở ? - Tính số máy lần sau chở ? - Tính tổng số ô tô chở máy bơm ? - Tính số máy bơm trung bình mỗi ô tô chở ?
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Bài giải
Lần đầu 3 ô tô chở được là : 16 x 3 = 48 (máy) Lần sau 5 ô tô chở được là: 24 x 5 = 120 (máy) Số ô tô chở máy bơm là: 3 + 5 = 8 (ô tô) Trung bình mỗi ô tô chở được là: ( 48 + 120 ) : 8 = 21 (máy) Đáp số : 21 máy.
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
5. Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.
Các bước giải :
Tính tổng của hai số đó ? - Vẽ sơ đồ ? - Tính tổng số phần bằng nhau ? - Tìm mỗi số ?
Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Dặn dò
Làm bài 5/175
Chuaån bò baøi : ¤n tËp vÒ t×m hai sè biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.
Thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2014 Toán: Ôn tập về hình học (tt)
Chúc thầy, cô và các em sức khỏe
Chào tạm biệt
 
Gửi ý kiến