Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sgk
Người gửi: Thanh Nguyên
Ngày gửi: 10h:22' 11-01-2019
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Âm nhạc 9
Trường THCS Lương Thế Vinh
Giáo viên: Nguyễn Khánh Hùng
Kiểm tra bài cũ
Em hãy trình bày bài hát Lí Kéo chài
Nhận xét
Tiết 14:
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
1. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Cánh én tuổi thơ


Tiết 14:
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca

Khởi động giọng
Giọng Rê thứ
2. Âm nhạc thường thức:
Đặc điểm của những ca khúc mang âm hưởng dân ca?
* Đặc điểm:
Là những ca khúc mới do nhạc sĩ dùng chất liệu dân ca để sáng tác nên.
Dân ca và ca khúc mang âm hưởng dân ca khác nhau ở đặc điểm nào?
Tiết 14:
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca


Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
1/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc
2/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ
3/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung
4/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên
5/ Ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ
Màu áo chú bộ đội (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý)
Đất nước lời ru (N & L: Văn Thành Nho)
Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (N & L: H.Long - H.Lân)
Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (N & L: Nguyễn Tài Tuệ)
Miền Trung nhớ Bác (N & L: Thuận Yến)
Như sao sáng ngời (N & L: Tr­¬ng Quang Lục)
Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (N & L: Lư Nhất Vũ)
Tiếng chim trong vườn Bác (N & L: Hàn Ngọc Bích)
Sông Đắc-krông mùa xuân về (N & L: Tố Hải)
Điệu lí quê em (N & L: Thái Nghĩa)
Đất nước ta gồm mấy vùng dân ca chính?
2. Âm nhạc thường thức:
Vai trò của ca khúc mang âm hưởng dân ca?
Dễ đi vào lòng người do mang đậm nét âm nhạc cổ truyền, đậm bản sắc dân tộc.
Góp phần làm đời sống âm nhạc thêm phong phú, độc đáo.
* Vai trò:Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
Tiết 14: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
4
5
3
2
1
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC
Nghe thấu - Đoán tài
Màu áo chú bộ đội (N & L: Nguyễn Văn Tý)
(Mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ)
Đi học (N: Bùi Đình Thảo – L: Thơ Minh Chính – Bùi Đình Thảo)
(Mang âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc)
Em nhớ Tây Nguyên (N & L: Văn Tấn – Trần Quang Huy)
(Mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên)
Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (N & L: Lư Nhất Vũ)
(Mang âm hưởng dân ca Nam Bộ)
Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (N & L: Nguyễn Văn tý)
(Mang âm hưởng dân ca miền Trung)
Các em hãy nghe nhạc và cho biết các bài hát sau đây tên là gì? mang âm hưởng dân ca vùng miền nào?
Phần thưởng
1/ Nhöõng baøi haùt daân ca
2/ Nhöõng ca khuùc ñöôïc khai thaùc töø chaát lieäu daân ca
4/ Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng
3/ Nhöõng baøi haùt ñöôïc truyeàn khaåu töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc
*Em hãy cho biết cảm nhận của em sau khi nghe một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.
Món quà của bạn được ẩn dấu sau câu hỏi dưới đây:
Ca khúc mang âm hưởng dân ca là:
Sơ đồ tư duy
Học thuộc bài TĐN số 4
KÓ tªn mét sè bµi h¸t mang ©m h­ưëng d©n ca.
Thuéc 4 bµi h¸t vµ 4 bµi T§N ®· häc ®Ó chuÈn bÞ thi HK II vµo chiÒu thø 3 ngµy 22/4/2014.
Hướng dẫn về nhà
Tiết học kết thúc cảm ơn quý thầy cô và các em!
 
Gửi ý kiến