Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Our greener world. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 11h:18' 15-03-2022
Dung lượng: 16.1 MB
Số lượt tải: 795
Số lượt thích: 0 người
LET’S GO GREEN
UNIT 11: OUR GREENER WORLD
Lesson 2: A closer look 1 (p. 50-51)
What do the three Rs stand for?
I- Vocabulary
UNIT 11: OUR GREENER WORLD
Lesson 2: A closer look 1 (p. 50-51)
1, The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line
from a symbol in column A, to the matching word in column
B, and meaning in column C.
The three Rs stand for Reduce – Reuse – Recycle. Draw a line from a symbol in column A to its matching word in column B and its meaning in column C.
The three Rs stand for Reduce – Reuse – Recycle. Draw a line from a symbol in column A to its matching word in column B and its meaning in column C.
Write a word / phrase in the box under each picture.
rubbish
noise
water
plastic bottle
plastic bag
clothes
glass
paper
1. rubbish
2. plastic bag
rubbish
noise
water
plastic bottle
plastic bag
clothes
glass
paper
3. glass
4. plastic bottle
rubbish
noise
water
plastic bottle
plastic bag
clothes
glass
paper
5. noise
6. paper
rubbish
noise
water
plastic bottle
plastic bag
clothes
glass
paper
7. water
8. clothes
Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to more than one group.
rubbish
noise
water
plastic bottle
plastic bag
clothes
glass
paper
rubbish
plastic bag
noise
plastic bottle
paper
water
plastic bag
glass
plastic bottle
paper
water
clothes
rubbish
plastic bag
glass
plastic bottle
paper
Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to more than one group.
Can you add more words to each group?
rubbish
plastic bag
noise
plastic bottle
paper
water
plastic bag
glass
plastic bottle
paper
water
clothes
rubbish
plastic bag
glass
plastic bottle
paper
UNIT 11: OUR GREENER WORLD
Lesson 2: A closer look 1 (p. 50-51)
Listen to the ‘Three Rs’ song, and then sing along.
Reduce, reuse, recycle
Recycle, recycle
Reduce, reuse, recycle
It`s so so simple
Just reduce the noise
And reuse old bottles
Recycle broken glass
It`s so so simple
In a sentence, the stressed and unstressed syllables combine to make rhythm.
Listen to these sentences, then repeat.
Pay attention to the bold syllables.
1.
If you cycle, it’ll help the Earth.
2.
3.
The students are planting trees in the garden.
4.
Is it better to use paper bags?
5.
We are happy to walk to school.
Water is good for your body.
Listen to the conversation. Pay attention to the bold syllables. Then practise the conversation with a classmate.
Vy: What are you doing?
Mi: I’m writing an article about going green.
Vy: Great! I’m writing a poem about the 3Rs.
Mi: Let me read it.
Vy: I’m still writing. Wait for a minute.
 
Gửi ý kiến