Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Huyền
Ngày gửi: 18h:33' 03-04-2017
Dung lượng: 121.7 KB
Số lượt tải: 405
Số lượt thích: 0 người
Teacher: Vũ Thị Huyền
REDUCE
REUSE
RECYCLE
Giảm thiểu, giảm bớt
Sử dụng lại
Tái chế


UNIT 11: OUR GREENER WORLD
LESSON 3: A CLOSER LOOK 2

1. Activity 1

1. If we all use this kind of bag, we will help the environment.


2. If more people cycle, there will be less air pollution.
If - clause
Main clause
If - clause
Main clause
* Grammar:
The conditional Sentences – type 1.


- FORM:
If + subject + V ( present simple ), subject + will/won’t + V ( base from ).


Example: If you use less paper, you will save a lot of trees.
-USE:
The conditional sentences – type 1 describes a thing which is possible and likely to happen in the present or the future.


If - clause
Main clause
Watch out
WATCH OUT

The main clause can come before or after the if-clause.
2. Write the correct from of each verb in brackets.
1.If it (be) ____sunny next week, we (plant) __________ the vegetables.
2. If we (recycle) ________ more, we (help)________our Earth.
3. We (save)_______ a lot of trees if we (not waste) _______ so much paper.
4. More people (have) _________ fresh water if we only (use) _____ the water we need.
5. If the river (not be) _____ dirty, there (be)_______ more fish

will plant
will be
is
recycle
will help
will save
don’t waste
will have
use
isn’t be
3. Match an if-clause in column A with a suitable main clause in column B.
A
B
4. Combine each pair of sentences below to make a conditional sentence-type 1
We polluted the air. We have breathing problems.
…………………………………………………………………………………
2. People pollute the water. A lot of fish die.
………………………………………………………………………………..
3. We cut down trees in the forest. There are more floods.
………………………………………………………………………………………………….
4. The soil is polluted. Plants die.
………………………………………………………………………………………..
5. There is noise pollution. People and animals have hearing problems.
…………………………………………………………………………………………………..
If we polluted the air, we will have breathing problems.
If people pollution the water, a lot of fish will die.
If we cut down trees in the forest, there will be more floods.
If there is noise pollution, people and animals will have hearing prolems.
If the soil is polluted, plants will die.
5. Use your own ideas to complete the sentences below. Share your sentences with a classmate. Do you have the same sentences?
If you walk to school, __________________________________.
2. If you use recycled paper, ___________________________________.
3. If the Earth becomes hotter,
______________________________________.
4. If parents teach their children about the three Rs,____________________________.
5. If you want to save a lot of electricity, _______________________________________.
you will have some new friends.
Homework

- Make 2 sentences using the conditional sentences – type 1.
Complete the lesson at home.
- Prepare the new lesson. Unit 11: Lesson 4: Communication.
 
Gửi ý kiến