Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Thoa
Ngày gửi: 08h:15' 08-05-2021
Dung lượng: 9.7 MB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
World Environment Day
Games & Activities
Let’s play!
UNIT 11: OUR GREENER WORLD
Lesson 3: A Closer Look 2
Teacher : Mai Thi Thoa
Conditional Sentences – Type 1
Usage
Form
Example
Usage
They are used to express real or probable situations in the present or future
Form
Example
Task 2. Write the correct form of each verb in brackets
(Viết hình thức đúng của mỗi động từ trong ngoặc đơn sau.)
1. If it (be)                 sunny next week, we (plant)                the vegetables.
2. If we (recycle)                 more, we (help)                  our Earth.
3. We (save)                   a lot of trees if we (not waste)                 so much paper.
4. More people (have) ­                 fresh water if we only (use)                     the water we need.
5. If the river (not be)                  dirty, there (be)                     more fish.is
will plant
recycle
will help
will save
don’t waste
will have
use
isn’t
will be
Task 3. Match an if-clause in column A with a suitable main clause in column B. 
(Nốì mệnh đề “If” trong cột A với một mệnh để chính trong cột B sao cho phù hợp.)Task 4. Combine each pair of sentences below to make a conditional sentence - type 1.
(Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành một câu điều kiện loại 1 cho phù hợp.)
1. We pollute the air. We have breathing problems.
__________________________________________________________________________________
2. People pollute the water. A lot of fish die.
__________________________________________________________________________________
3. We cut down trees in the forest. There are more floods.
__________________________________________________________________________________
4. The soil is polluted. Plants die.
__________________________________________________________________________________
5. There is noise pollution. People and animals have hearing problems.
__________________________________________________________________________________
If we pollute the air, we will have breathing problems.
If people pollute the water, a lot of fish will die. 
If we cut down trees in the forest, there will be more floods.
If the soil is polluted, plants will die.
If there is noise pollution, people and animals will have hearing problems.Task 6. Fun matching
(Nối vui)
Work in two big groups, A and B.
Group A secretly write five if-clauses on a sheet of paper.
Group B secretly write five main clauses on another sheet of paper.
Match the if-clauses with the main clauses.
Do they match? Are there any funny sentences?
What have you learnt today?
Conditional sentences-Type 1 to talk about how to save the environment
Some lexical terms related to the topic “ Our Greener World
Do Ex5 in the textbook
Revise the conditional-type 1
Prepare for the next lesson
 
Gửi ý kiến