Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Sỷ Long
Ngày gửi: 21h:48' 18-03-2022
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 576
Số lượt thích: 0 người
Period: 71
UNIT 11. OUR GREENER WORLD
LESSON 3: A CLOSER LOOK 2

Thurday, March 3rd 2022
WARM:
Write a or an.
Write a / an or the.
Write the correct form of each verb in brackets.
Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence.
Grammar
Articles
Work in groups, A and B.
First conditional
Fun matching
I. Articles: a, an, and the (mạo từ a, an, the)
- Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.
- Mạo từ được chia làm 2 loại: mạo từ chưa xác định (a/an) và mạo từ xác định (the)
A pen
An orange
The sun
Mạo từ chưa xác định (a/an)
a/an dùng trước danh từ số ít đếm được. a dog, a table, an apple…
a/an có nghĩa là một
A lion lives in the jungle.
a/an dùng trước danh từ được nhắc đến lần đầu tiên
a/an + (adj) + N
Trong đó :
“a” dùng với các danh từ hoặc tính từ bắt đầu bằng phụ âm
“an” dùng với các danh từ hoặc tính từ bắt đầu bằng nguyên âm (u,e,o,a,i)
An ant is a tiny animal
Mạo từ xác định (the)
dùng trước danh từ nhắc đến lần 2 hoặc là vật ai cũng hiểu:
John has a dog. The dog is called Rover
The bike in front of her house is nice
trước danh từ là duy nhất
The air is dirty
The Sun is hot.
Write a / an or the.
1.
My father is
2.
3.
_______ dolphin is _______ intelligent animal.
4.
I have
5.
My brother likes
_______ Sun keeps _______ Earth warm.
_______ doctor.
a doctor.
The Sun keeps
_______ Earth warm.
the Earth warm.
A dolphin is
_______ intelligent animal.
an intelligent animal.
_______ orange shirt too.
an orange shirt too.
_______ blue pen, not _______ red one.
the blue pen, not
_______ red one.
the red one.
=> Câu điều kiện loại 1 dùng để miêu tả 1 sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Example:
If you use less paper, you will save a lot of trees.
II. First conditional
(câu điều kiện loại 1)
1. Cách dùngExample:
If you use less paper, you will save a lot of trees.
II. First conditional
(câu điều kiện loại 1)
2. Cấu trúc
Mệnh đề If (Nếu)
Mệnh đề chính
use
will save
Thì hiện tại đơn
Thì tương lai đơn
=>If +
V
S+
+O,
will/won’t +
O
V_infi +
V_infi
V_s/es
be: is,are,am
Mệnh đề If (Nếu)
Mệnh đề chính
Write the correct form of each verb in brackets.
1. If it (be)_______ sunny next week, we (go) _______ on a picnic.
is
will go
Mệnh đề If (Nếu)
Mệnh đề chính
Mệnh đề If (Nếu)
Mệnh đề chính
Write the correct form of each verb in brackets.
2.
3.
We (save)
much paper.
4.
More people (have)
less water.
5.
If the river (not be)
If we (recycle)
_______ more, we (help) _______ the Earth.
recycle more, we (help)
_______ the Earth.
will help the Earth.
_______ a lot of trees if we (not waste) _______ so
will save a lot of trees if we (not waste)
_______ so
don’t waste so
_______ fresh water if we (use) _______
will have fresh water if we (use)
_______
use
_______ dirty, there (be) _______ more fish.
isn’t / is not dirty, there (be)
_______ more fish.
will be more fish.
Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence.
If the air isn`t fresh, people will cough.
If the water is dirty, a lot of fish will die.
If we cut down trees in the forest, there will be more floods.
If there is too much noise, people will not / won`t sleep.
If there is no water, plants will die.
Fun matching
Work in groups, A and B.
Group A secretly writes five if-clauses on a sheet of paper.
Group B secretly writes five main clauses on another sheet of paper.
Match the if-clauses with the main clauses.
Do they match? Are there any funny sentences?
 
Gửi ý kiến