Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Our houses in the future. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Hải Ly
Ngày gửi: 20h:09' 17-01-2016
Dung lượng: 805.0 KB
Số lượt tải: 893
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Minh Hạnh)
0
t

WELCOME TO OUR
CLASS !
Your dream houses
apartment
villa
space houseboat
motorhome
skycraper
flat
palace
UFO
Listen to Nick and Linda talking about their dream house. Which house would each prefer? Write their name under the correct picturesListen to the conversation again. What is impotant to Nick? What is important to Linda? Tick the columns
Talk about Linda and Nick`s dream houses
* Make a new dialogue:
A: Can/ tell/ you dream house ?
B: Well, dream house/ big villa/ near the coast/ a great view of the sea.
A: What kind/ garden?
B: A flower. It/ very quiet.
A: dream / completely different.
B: What/ it like?
A: It/ apartment/ the city. It/ have a cable TV.
B: That sounds great!
Discuss the following ideas about your dream house
1. What type of house it is
2. Where it is located
3. What it looks like
4. What surrounds it
5. What appliances it has
4. Now fill in the table about your dream house
*) Use the information in 4 to write about
your dream house
Homework
1. Write about your dream house.
2. Prepare next lesson
+ Think about what the appliances will do in the future.
No_avatarf

bài gì mà dở ẹc


 
Gửi ý kiến