Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Our past

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NGUYỄN TRỌNG QUÂN
Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:32' 17-05-2020
Dung lượng: 175.2 KB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
CLASS: 8A5 (34 students)
WELCOME TO OUR CLASS
Thủ Khoa Huân Secondary school
ENGLISH 8
UNIT 4 – OUR PAST
LANGUAGE FOCUS _ P 44-45
Friday, October 18th, 2019
Matching
Keys: 1. b; 2. a; 3.d; 4. c
1. in
 before a month, a year
2. on
 before a day of the week
3. at
 before a time
4. between
 goes with “and”
5. after
 before a time
6. after
 before a time
*Remember
a. on
Exercise 3 _ P44
b. in
c. between
d. at / after
e. before
* What did you do on Sunday / last Sundy?
On Sunday, I went to the park with my friends.
On Sunday, I walked to the park.
Last Sunday, I helped my parents.
Last Sunday, I came to my uncle’s house.
Past Simple tense
V2 or Ved
Vo V2/ed
Exercise 2 _ P44
a)
Did you eat bread for breakfast?
Nga: No. I ate noodles.
b)
Ba: How did you get to school?
I got to school by bicycle.
c)
Where were you last night?
Hoa: I was at home.
d)
Chi: Which subject did you have yesterday?
I had Maths, Physics, English and Literature.
Did you eat bread for breakfast?
I got to school by bicycle.
Where were you last night?
I had Maths, Physics, English and Literature.
Lan: 
Nam:
Minh:
Ba: 
Nga
Hoa
Nga: Where is this? It isn`t in Ha Noi.
Hoa: No, it`s in Hue. I (0) used to stay there.
Nga: Is that you, Hoa?
Hoa: Yes. I (1)   long hair.
Nga: Who is in this photo?
Hoa: That is Loan. She (2)   my next-door neighbor.
Nga: Are they your parents?
Hoa: No. They`re my aunt and uncle. They (3)   in Hue, too.
live stay have be
used to
+ Vo
-> Talking about the activity which we often did in the past
used to have
used to be
used to live
What did you often do in the past? or
What did you use to do?
 I used to ……………
Example:
-I used to walk to school when I was young.
-I used to get up late when I was a school boy.
-I used to be a lazy student.
-I used to be a short girl.
AT HOME
*Answer these questions about you:
-What did you do last weekend?
-Where did you use to live?
-What time did you get up when you were young?
-When do you have English?
-Do you have Maths on Wednesday?
*Prepare for the next lesson: Unit 5 _ P 46
-report card
-exellent
-semester
-improve
-pronunciation
-dictionary
-believe
 
Gửi ý kiến