Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Oxit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn đình phong
Ngày gửi: 21h:27' 31-05-2020
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 832
Số lượt thích: 0 người

Kính chào thầy cô
đến dự giờ thăm lớp
Môn Hóa Lớp 8a2
Giáo viên : Diệp Tấn Đề
Trường THCS Nguyễn Thế Bảo
CHÀO MỪNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Viết các PTHH khi cho Cu, K, C , P tác dụng với oxi.
ĐÁP ÁN
Các PTHH; CUO,K2O ,CO2, P2O5
I. Định nghĩa
- Hãy nhận xét điểm giống nhau về thành phần của các hợp chất trên?
- Các hợp chất trên đều gồm 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi.
- Oxit là gì ?
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
TI?T 40
OXIT
Bài 26:
- Cho các hợp chất: CO2, P2O5, MgO
I. Định nghĩa
Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
VD: CaO, Na2O, SO2…..
Hãy phân biệt oxit với hợp chất khác trong bảng sau:
x
x
x
x
x
x
- Tại sao Na2CO3, H2SO4 không phải là oxit?
TI?T 40
OXIT
Bài 26:
I. Định nghĩa
Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
VD: CaO, Na2O, SO2…..
TI?T 40
OXIT
Bài 26:
I. Định nghĩa
II. Công thức
- CTHH dạng chung : MxOy
- Nêu công thức dạng chung của hợp chất 2 nguyên tố ?
MxOy
Nêu biểu thức quy tắc hóa trị của hợp chất gồm hai nguyên tố ?
- Biểu diễn qui tắc hoá trị của oxit theo qui tắc hoá trị của hợp chất 2 nguyên tố?
- Theo qui tắc hoá trị, ta có: n.x = II.y
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
-Ta biết hoá trị của O là II, giả sử nguyên tố M
có hoá trị là: n n II
- Khi đó ta có : MxOy
Gọi M là kí hiệu của 1 nguyên tố khác trong CTHH của oxit ; x, y lần lượt là chỉ số của M và O. Hãy viết công thức dạng chung của oxit.
(AxBy )
II. Công thức
- CTHH dạng chung : MxOy
Theo qui tắc hoá trị, ta có:
n.x = II.y
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
I. Định nghĩa
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
II. Công thức
- Hãy cho biết các đại lượng:
+ x:
+ y:
+ n:
là chỉ số của n.tố M
là chỉ số của oxi
là hoá trị của n.tố M
( x,y là số nguyên dương và tối giản)
Từ CT: MxOy
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
- CT dạng chung : MxOy
- Theo qui tắc hoá trị, ta có: n.x = II.y
% M, %O
Hoá trị của M
I. Định nghĩa
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
II. Công thức
CT dạng chung: MxOy
Theo qui tắc hoá trị, ta có: n.x = II.y
III. Phân loại:
Nhóm I Nhóm II
SO3 Na2O
CO2 CaO
P2O5 CuO

-Oxit tạo bởi phi kim và oxi -Oxit tạo bởi kim loại và oxi
a, Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
b, Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
Bài tập: Cho một số oxit sau: SO3, Na2O, CO2, CaO, P2O5, CuO.
- Dựa vào thành phần nguyên tố, hãy phân loại các oxit trên thành 2 nhóm. Giải thích sự sắp xếp đó ?
Mỗi oxit tạo bởi phi kim và oxi có 1 axit tương ứng gọi là oxit axit
VD:+ SO3 .....H2SO4
+ CO2 .... H2CO3
+ P2O5 ... H3PO4
Mỗi oxit tạo bởi kim loại và oxi có 1 bazơ tương ứng gọi là oxit bazơ
VD:+ Na2O ..... NaOH
+ CaO ..... Ca(OH)2
+ CuO ..... Cu(OH)2
- Oxit gồm 2 loại chính:
III. Phân loại:

a, Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
VD: SO2, P2O5 …..
b, Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
Vd: CaO, Na2O, Al2O3 …..
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
- Oxit gồm 2 loại chính:
I. Định nghĩa
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
II. Công thức
- CT dạng chung: MxOy
- Oxit bazơ chỉ là oxit của kim loại, vì phi kim không tạo oxit bazơ.
Tại sao oxit axit thường là oxit của phi kim ?
+ Lưu ý:
- Đây là 2 loại oxit chính, khi nghiên cứu sâu, người ta còn 1 số loại oxit khác nữa như: oxit lưỡng tính, oxit trung tính ... mà ta sẽ tiếp tục nghiên cứu ở lớp 9.
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
Vì thực tế, có 1 số oxit kim loại cũng là oxit axit.
VD: Mn2O7 có axit tương ứng là HMnO4.
a, Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
b, Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
III. Phân loại:
- Oxit gồm 2 loại chính:
I. Định nghĩa
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
II. Công thức
- CT dạng chung: MxOy
- Gọi tên các oxit : FeO :
Fe2O3:
- Mỗi oxit có 1 tên gọi, làm thế nào để gọi tên oxit khi biết CTHH và ngược lại?
- VD, đọc tên của các oxit:
+ Na2O:
+ CaO :
+ CuO :
- Tên oxit được gọi như thế nào?
IV. Cách gọi tên
- Tên oxit : tên nguyên tố + oxit
Sắt (II) oxit
Sắt (III) oxit
- Nếu kim loại có nhiều hoá trị :
+ Tên oxit bazơ:
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxit
- Tại sao lại gọi là sắt (II) oxit và sắt (III) oxit?
II
III
a, Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
b, Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
III. Phân loại:
- Oxit gồm 2 loại chính:
Natri oxit
Canxi oxit
Đồng oxit
I. Định nghĩa
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
II. Công thức
- CT dạng chung: MxOy
IV. Cách gọi tên
- Nếu kim loại có nhiều hoá trị :
+ Tên oxit bazơ : Tên kim loại + oxit
(kèm theo hoá trị)
Các tiền tố ( tiếp đầu ngữ ): tri: nghĩa là 3
mono: nghĩa là 1 tetra: nghĩa là 4
đi : nghĩa là 2 pen ta: nghĩa là 5
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
-Tên oxit : Tên nguyên tố + oxit
Gọi tên của:
+ SO2 :
+ SO3 :
+ P2O5:
Lưu huỳnh đioxit
Lưu huỳnh trioxit
Điphotpho pentaoxit
- Nếu phi kim có nhiều hoá trị :
+Tên oxit axit :
Tên phi kim + oxit
(có tiền tố chỉ (có tiền tố chỉ
số n.tử phi kim) số n.tử oxi)
a, Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
b, Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
III. Phân loại:
- Oxit gồm 2 loại chính:
I. Định nghĩa
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
II. Công thức
- CT dạng chung: MxOy
IV. Cách gọi tên
- Nếu kim loại có nhiều hoá trị :
+ Tên oxit bazơ : Tên kim loại + oxit
(kèm theo hoá trị)
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
-Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit
- Nếu phi kim có nhiều hoá trị :
+Tên oxit axit :
a, Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
b, Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
III. Phân loại:
- Oxit gồm 2 loại chính:
Tên phi kim + oxit
(có tiền tố chỉ số (có tiền tố chỉ số
nguyên tử phi kim) nguyên tử oxi)
IV. Cách gọi tên
- Nếu kim loại có nhiều hoá trị :
+ Tên oxit bazơ : Tên kim loại + oxit
(kèm theo hoá trị)
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
-Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit
- Nếu phi kim có nhiều hoá trị :
+Tên oxit axit :
Tên phi kim + oxit
(có tiền tố chỉ số (có tiền tố chỉ số
nguyên tử phi kim) nguyên tử oxi)
I. Định nghĩa
- Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
II. Công thức
- CT dạng chung: MxOy
IV. Cách gọi tên
Nhóm: …….. Phiếu Học Tập (T/gian: 3’)

Điền từ hoặc CTHH thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau:
TI?T 40
Bài 26:
OXIT
- Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit
a, Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
b, Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
III. Phân loại:
- Oxit gồm 2 loại chính:
Đáp án:
PHT số 2
Cho biết: Silic (Si) là nguyên tố phi kim.
Trò chơi: Ai nhanh hơn?
- Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B để được câu trả lời ở cột C.
Củng cố
- Xác định các oxit axit để hoàn thành cột D.
d
b
a
c
g
x
x
x
Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và xem trước bài 27.
- Làm bài tập: 1, 2, 3, 4, 5 – SGK tr.91.
- Làm bài tập: 26.1 - 26.9 - SBT tr.31,32.
.
CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ
CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TỐT
Nhóm: …….. PHT số 2 (T/gian: 3’)
Điền từ hoặc CTHH thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau:
Nhóm: …… PHT số 1 (T/gian: 3’)
Hãy đánh dấu x vào cột CTHH đúng hoặc sai và sửa lại cho đúng :
Cho biết hoá trị: Na:I , Ca:II, K:I ,
Mg:II, Al:III, Cu: II
Câu 2: Nêu khái niệm phản ứng hoá hợp ?
Hoàn thành PTHH của các phản ứng
hoá hợp sau:

1/ ....... + O2 CO2
2/ ... P + ... O2 ........
3/ ....... + ..... ... MgO
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Lựa chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(tác dụng, oxi,cacbonic, hô hấp, một chất, đốt nhiên liệu)
a - Sự oxi hoá là quá trình ........ ………... của oxi với .......... ............

b - Khí oxi cần cho ……. ......... .......... của người, động vật và cần để ........ ............... ............ trong đời sống và sản xuất.

c - Trời rét ta không nên sưởi ấm bằng bếp than và đóng kín cửa.
Vì khi để lâu, khí ........ trong phòng sẽ hết dần và lượng khí CO, CO2 tăng lên sẽ gây độc cho con người.
Đáp án:
PHT số 2
Đáp án:
PHT số 1
- Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B để được câu trả lời ở cột C.
- Xác định oxit axit bằng cách đánh dấu x vào cột D.
- Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B để được câu trả lời ở cột C.
- Xác định oxit axit bằng cách đánh dấu x vào cột D.
Đội : ……
Đội : ……
 
Gửi ý kiến