Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Oxit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoàng Đình tân
Người gửi: Lèng Văn Tân
Ngày gửi: 21h:01' 24-01-2011
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
Cho các phương trình hóa học sau :
1, C + O2 CO2
2, CaO + H2O Ca(OH)2
3, 3Fe + 2O2 Fe3O4
4, CaCO3 CaO + CO2
Cho biết :a, Phản ứng nào xảy sự oxi hóa ? Tại sao ?
b, Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ? Tại sao ?
KỂM TRA BÀI CŨ
MƯỜNG CHÀ,NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2011
ĐÁP ÁN
a, Phương trình : 1,3 xảy ra sự oxi hóa ( Sự tác dụng của oxi với chất khác
b, Phương trình 1,2,3 là phản ứng hóa hợp ( Vì chỉ có một sản phẩm mới tạo thành từ 2 chất tham gia phản ứng .)
- Phương trình phản ứng 4 không phải là phản ứng hóa hợp (Vì có hai sản phẩm mới sinh ra )
CaO, CO2, Fe3O4, Các công thức hoá học gạch chân đây là các oxit
MƯỜNG CHÀ,NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2011
Oxit là gì ? Có mấy loại oxit? Công thức hóa học của oxit gồm những nguyên tố nào ?Cách gọi tên các oxit như thế nào ?
TIẾT 40 : OXIT
I, ĐỊNH NGHĨA .
a, Ví dụ : CaO,Fe2O3,CO2
Các công thức hóa học giống nhau ở những điểm nào ?
b, Định nghĩa :
Vậy định nghĩa oxit như thế nào ?
Bài tập : Cho biÕt trong c¸c chÊt sau, chÊt nµo thuéc oxit? ChÊt nµo kh«ng thuéc oxit? Gi¶i thÝch.
Không thuộc oxit,vì không có nguyên tử oxi.
Thuộc oxit vì phân tử có 2 nguyên tố,trong đó có 1 nguyên tố là oxi
Không thuộc oxit ,vì không có nguyên tố oxi
Không phải là oxit ,vì phân tử có 3 nguyên tố
Oxit là hợp chất 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là oxi.
II, CÔNG THỨC
Gọi M là nguyên tố hóa học ,n là hóa trị của M
d)CaCO3
a) HCl
b) Al2O3
c) NH3
TIẾT 40 : OXIT
CT HH của ôxit :MxOy :
M là nguyên tố hóa học (kim loại hoặc phi kim.)
X là chỉ số của M
Y là chỉ số của O
Theo quy tắc hóa trị : n . x = y . II
Thảo luận nhóm :Lập công thức học học của các chất tạo bởi :K (I) và O
S (IV) và O
S(IV) và O - > SO2
III, PHÂN LOẠI
Có mấy loại oxit ? Đó là loại oxit nào ? Cho ví dụ
Gồm 2 loại chính :
*,O xit axit :
Vd : CO2 ,SO2,P2O5
*, Oxit bazơ :
VD : CaO, Na2O,BaO
Các nguyên tố gạch chân thuộc loại nào ?
K(I) và O - > K2O
II, CÔNG THỨC
Gọi M là nguyên tố hóa học ,n là hóa trị của n
Vậy oxit axit là những chất như thế nào ?
Vậy oxit ba zơ là những chất như thế nào ?
III, PHÂN LOẠI
Gồm 2 loại chính :
* Oxit bazơ :
VD : CaO, Na2O,BaO
*O xit axit :
Vd : CO2 ,SO2,P2O5
TIẾT 40 : OXIT
1, Oxit, axit : Thường là oxit của phi kim,tương ứng với một axit
VD: SO3 tương ứng axtit sunfuric (H2SO4)
2, Oxit bazơ : Thường là là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ
VD: CaO tương ứng với Canxi hidroxit( Ca(OH)2
Vậy oxit axit là những chất như thế nào ?
Vậy oxit ba zơ là những chất như thế nào ?
TIẾT 40 : OXIT
MƯỜNG CHÀ,NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2011
IV, CÁCH GỌI TÊN
VD : Na2O – Natri oxit
NO - Nitơ oxit
Gọi tên oxit theo trật tự như
thế nào ?
Tên oxit :Tên nguyên tố + oxit
VD : FeO, Fe2O3,SO2,SO3
? Nêu cách gọi tên oxit bazơ và oxti axit
1, Tên oxit bazơ :( nếu kim loại cố nhiều hóa trị)
Tên oxit bazơ : tên kim loại (kèm theo hóa trị ) + oxit .
VD : FeO
2, Tên oxit axit (nếu phi kim có nhiều hóa trị )
Tên oxit axit : (tiền tố) tên phi kim + (tiền tố) oxit
VD : P2O3
Sắt (II) oxit
Fe2O3
Sắt (III) oxit
Đi photpho tri oxit
P2O5
Đi photpho penta oxit
Ghi chú :
Mono là 1;
Đi là 2
Tri là 3;
Tetra là 4;
Pen ta là 5
TIẾT 40 : OXIT
I, ĐỊNH NGHĨA .
II, CÔNG THỨC
oxit là hợp chất 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là oxit
a, Ví dụ : CaO,Fe2O3,CO2
b, Định nghĩa :
Công thức của oxit :MxOy :
III, PHÂN LOẠI
Gồm 2 loại chính :
1,Oxit axit :Thường là oxit của phi kim tương ứng với 1 axit
VD: SO3 tương ứng axtit sunfuric (H2SO4)
2. Oxit bazơ: Thường là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ
VD: CaO tương ứng với Canxi hidroxit( Ca(OH)2
Tên oxit axit : (tiền tố) tên phi kim + (tiền tố) oxit
1, Tên oxit bazơ :( nếu kim loại cố nhiều hóa trị)
Tên oxit bazơ : tên kim loại (kèm theo hóa trị ) + oxit .
2, Tên oxit axit (nếu phi kim có nhiều hóa trị )
IV, CÁCH GỌI TÊN
Tên oxit :Tên nguyên tố + oxit
Ghi chú
Mono là 1;
Đi là 2
Tri là 3;
Tetra là 4;
Pen ta là 5
1, Tên oxit bazơ :( nếu kim loại cố nhiều hóa trị)
Tên oxit :Tên nguyên tố + oxit
BÀI TẬP2: Trong các oxit sau, oxit nào là oxit axit, là oxit bazơ: Na2O, N2O5, Ag2O, CuO, SO2,CO. Hãy gọi tên các oxit đó.
Oxit bazơ: Na2O : Natri oxit;
Ag2O : bạc oxit;
CuO : đồng (II) oxit
*Oxit axit: N2O5 : Đi nito penta oxit,
SO2 : Lưu huỳnh đi oxit,
CO: cacbon mono oxit.
MƯỜNG CHÀ,NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2011
V. Củng cố
?? Phân loại và gọi tên các oxit sau:
a. CaO :
b. N2O5 :
c. K2O :
d. P2O3 :
Đi nitơ tri oxit
(OXIT AXIT)
Canxi oxit
Đi nitơ penta oxit
Kali oxit
(OXIT BAZƠ)
(OXIT BAZƠ)
(OXIT AXIT)
MƯỜNG CHÀ,NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2011
VI.D?N DỊ
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
MƯỜNG CHÀ,NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2011
Học bài ,làm bài tập 1,2 trang 91/SGK .
Đọc trước bài điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ .
bài học kết thúc
thân ái chào quý thầy cô và các em
MƯỜNG CHÀ,NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2011
 
Gửi ý kiến