Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Hoài Thưong
Ngày gửi: 21h:14' 08-03-2015
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 548
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our English class lesson today.
Nguyen Truc Secondary school
Teacher:Le Thi Kim Duyen
Wednesday ,April 20th,2011
H
N
A
I
N
O
D
I
O
S
N
E
T
A
H
L
A
I
M
A
Y
M
A
N
A
I
D
N
R
1
2
4
3
60
50
40
30
20
10
60
50
40
30
20
10
0
0
Which city is Viet Nam’s capital?
Where is Jakarta capital?
Jakarta capital
Which country is this?
Bangkok
Which country is this?
Yangon
Unit 16
PEOPLE AND PLACES
P96-A: Famous places in Asia( A1,2)
a pilot
to fly
an album
1
2
3
4
* pilot (n)
* region (n)
* occasionally
(adv)
* album (n)
Matching
vùng, miền
sometimes
Hoa
Ba
Mr Nghia
Ba’s uncle
True or fasle quiz
1. Ba`s uncle only flies to Bangkok.
2 He sends letters to Ba when he goes away.
3. Ba keeps a lot of stamps and postcards.
4. He puts the stamps in an album.
5. Tomorrow he will bring it to school because Hoa wants to see it.
6. Hoa would like to see a lot of places in the world.
T
F
F
T
T
T
Model sentences:
He usually flies to Hong Kong.
sometimes
................

Form: S + Adv of frequency + V/ Vs-es...........
Now match the half-sentences.

a) Ba’s uncle is A. see the stamps.
b) Uncle Nghia sends postcards B. as well as the stamps.
c) Ba keeps the postcards C. in a special book.
d) Ba puts the stamps D. a pilot.
e) Hoa wants to E. many different places.
f) Ba and Hoa would like to visit F. to Ba from the cities he visits.
*a)
c)
b)
d)
e)
f)
D :Ba’s uncle is a pilot
F : Uncle Nghia sends postcards to Ba from the cities he visits.
B : Ba keeps the postcards as well as the stamps.
C: Ba puts the stamps in a special book.
A: Hoa wants to see the stamps.
E: Ba and Hoa would like to visit many different places.
Check the exercise
1
2
3
4
5
6
7
Grid
Bangkok
China
Kuala Lumpur
Phnom Penh
Laos
Yangon
Indonesia
1
2
3
4
5
6
7
8
60
50
40
30
20
10
60
50
40
30
20
10
0
LUCKY NUMBERS
0
Number 1
Where does Ba’s uncle usually fly to?
He usually flies to Hong Kong ,or Bangkok.
Number 2
Where is Bangkok?
It’s in Thailand
Number 3
LUCKY NUMBER
Number 4
What does Ba’s uncle do ?
He is a pilot
Number 5
Who sent Ba postcards?
His uncle Mr Nghia
Number 6
How often does he fly to Phnom Penh ?
He occasionally flies to Phnom penh
Number 7
Where is Jakarta?
It’s in Indonesia
Number 8
LUCKY NUMBER


What are the capitals of the ASEAN members?

Hanoi Vientiane
Phnom Penh Bangkok
Yangon Kuala Lumpur
Jakarta Singapore
Manila Begawan
*


6.Home work

Learn vocabularies
* Tell all the capitals of ASEAN members.
* Do exercises A1, 2 (Exercise book)
Thanks for
your
attendance
 
Gửi ý kiến