Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: đào quang long
Ngày gửi: 07h:48' 04-09-2015
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome to class 7B
Lien Chau secondary school
English 7
Warm - up
Quiz: Who is a famous person?
* Rules:
Divide the class into two team.
Students from the team raising their hands first (after the teacher says a historic place) will have the right to answer the name of a famous person.
The team that has correct answer will get 2 marks
The team that has more marks wins the game.
Historic places
*Bach Dang River
Famous People
*Hoan Kiem Lake
*Kim Lien Village
*Dong Da
*Dien Bien Phu
Ngo Quyen
Le Loi
Ho Chi Minh
Quang Trung
Vo Nguyen Giap
Who is famous person?
UNIT 16 : PEOPLE AND PLACES
B1: FAMOUS PEOPLE
Quiz (n)
Battle (n)
Commander- In –Chief (n)
Army (n)
General (n)
Defeat (v)
Trận đánh
Đánh bại
Tổng tư lệnh
Câu đố
Vị tướng
Quân đội
Force (n)
Lực lượng
General (n)
quiz (n)
army (n)
Lực lượng
Câu đố
Tổng tư lệnh
Force (n)
defeat (n)
battle (n)
Quân đội
Trận đánh
Vị tướng
Commander in chief (n)
Đánh bại
Matching
Ba
Liz
I. Vocabulary
II. True/False statements prediction
F
F
T
F
T
F
Answer keys:
Liz doesn’t know a lot about General Giap
The People’s Army of Viet Nam defeated the French in 1954
General Giap was born in 1911
Ba will lend Liz some history books
Liz knows a lot about General Giap
The People’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956
General Giap was born in 1920
Liz will lend Ba some history books
TELL YOUR PARTNER ABOUT GENERAL GIAP
A/ Who is Vo Nguyen Giap ?
B/ When was he born ?
C/ When did he defeat the army of French ?
D/ Where did he win the army of French?

I. Vocabulary
II. True/False statements prediction
III. Fill in the form

Name:
Year of birth:
Job:
Famous for:
The battle:
III. Fill in the form

Name :
Year of birth :
Job :
Famous for :
The battle :
Vo Nguyen Giap
1911
General/Commander-in-chief
Leading the people’s Army of VN
Dien Bien Phu
Vo Nguyen Giap is a famous General. He was born in 1911. He defeated the army of French in 1954 in Dien Bien Phu
REMEMBER
IV. Homework:

1. Do exercise 3,4,5 in work book
2. Read the text B3 and answer the questions
3. Write a short paragraph about General Vo Nguyen Giap, using the cues form of the dialogue between Ba and Liz
HOMEWORK
Learn new words by heart
Do the exercise 1,2 in the work book
Prepare: unit 16 part B2
see you again
Thankyou for your listening
 
Gửi ý kiến