Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và chỉnh sửa
Người gửi: THCS Vĩnh Thành
Ngày gửi: 10h:51' 23-05-2016
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
Teacher: Nguyễn Thi Minh Thuý
Welcom to our class
Teacher name: Nguyễn Thị Minh Thúy
OUR SCHOOL WILL SHINE
Our school will shine today
Our school will shine
Our school will shine today
All down the line
Our school will shine today
Our school will shine
When the sun goes down
When the moon goes up
Our school will shine
Vinh Thanh Secondary School
H
N
A
I
N
O
D
I
O
S
N
E
T
A
H
L
A
I
M
A
Y
M
A
N
A
I
D
N
R
1
2
4
3
Which city is Viet Nam’s capital?
Which country is this?
Jakarta capital
Which country is this?
Bangkok
Which country is this?
Yangon
Period 96:
Unit 16 : People and places
A1,2:Famous places in Asia
an album
to fly
a pilot
Hoa
Ba
Ba’s uncle
Mr Nghia
2. Guided exercises
Listen to the tape and match the half- senteces
2. Matching:
a)
c)
b)
d)
e)
f)
D :Ba’s uncle is a pilot
F : Uncle Nghia sends postcards to Ba from the cities he visits.
B : Ba keeps the postcards as well as the stamps.
C: Ba puts the stamp in a special book.
A: Hoa wants to see the stamps.
E: Ba and Hoa would like to visit many different places.
Check the exercise

4. Complete the table:

Cambodia Malaysia Thailand
Myanmar China Laos
Indonesia
Thailand
China
Indonesia

Laos
Myanmar
Malaysia
Cambodia
5. Practice
S1: Where does Ba’s uncle fly to?
S2: He usually flies to Bangkok
S1: Where is that?
S2: It’s in Thailand


6. What are the capitals of the ASEAN members?

Hanoi Vientiane
Phnom Penh Bangkok
Yangon Kuala Lumpur
Jakarta Singapore
Manila Begawan
*

7.Home work
* Write all the capitals of ASEAN members.
* Do exercises A1, 2 (Exercise book)
THANK YOU FOR ATTENTION!
the end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến