Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Long
Ngày gửi: 13h:05' 30-03-2017
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 349
Số lượt thích: 1 người (cao thi thienlam)
All teachers
to our class 7.3
Welcome
Unit 16: PEOPLE AND PLACES
Period: 99 B. Famous people (B.1)
Unit 16:PEOPLE AND PLACES
B. Famous people (B.1)
- Quiz(n):
- Battle (n):
- General (n):
- Lead (v):
- Defeat (v):
- Force (n):
- Be famous for:
*New words:
* Grammar:
(to) be famous for + V-ing/N…
Ex:
He is famous for leading the People’s Army
of VN at Dien Bien Phu.
Câu đố
Trận chiến đấu
Đại tướng
Đánh thắng
Lực lượng
Nổi tiếng về cái gì
Lãnh đạo
1.Listen. Then practice with a partner:
Unit 16:PEOPLE AND PLACES
B. Famous people (B.1)
F
F
T
F
T
F
1954
1911
Ba
Ba
Liz
1.Now,check the right column.Then correct the false
sentences
3.Complete General Vo Nguyen Giap’s Biography
Vo Nguyen Giap
1911
General/Commander-In-Chief
Leading Vietnamese people at Dien Bien
Phu
Dien Bien Phu
1
2
3
5
6
GAME
Lucky flower
4
Lucky flower

Question 1: ANSWER QUESTION.

She is studying for a History quiz.
What is Liz doing
Question 3: Who is Vo nguyen Giap ?
He is a famous general.

Question 2: When was General Giap born?
He was born in 1911
Question 4:
Is Ba very good at History?
Yes, he is
Answer question.
Lucky flower
Congratulations!
4.Tell about Vo Nguyen Giap General:
Now begin with:
General Vo Nguyen Giap was born…………..
in 1911
He was a famous General and he was a Commander-In-Chief. He was famous for leading the People’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu
Homework.
-Translate the conversation in to Vietnamese.
Read the dialogue again and do exercise in workbook
3. Prepare next lesson :
FAMOUS PEOPLE
19
GOODBYE! SEE YOU AGAIN.
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến