Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thăng (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:29' 27-10-2018
Dung lượng: 53.0 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Unit 3
Getting started.
Mrs Huong, the Guide
Nick
Duong
ethnic /`eθnik/ (adj)
minority/mai`nɔrəti/ (n)

region /`ri:dʒən/ (n)


awesome/ˈɔːsəm/ (adj) 
custom /ˈkastəm/ (n)
Match the following expression with their meaning
a. Used to show that you think something is great
b. Used to show you understand what someone said
c. Used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct
d. How + adj / adv: used to show a strong reaction to sth
How can you reply in these situations.
There are 15 classes in my school.
My brother likes studying English very much.
Get up early or you will miss the last bus.
The Tay people have their rich folk literature.
 
Gửi ý kiến