Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần L Ho Nam
Ngày gửi: 19h:19' 04-10-2016
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 477
Số lượt thích: 1 người (Lý Thị Huấn)
GOOD MORNING
EVERYONE !!!
Unit 3: Peoples of Viet Nam
Lesson 2: A closer look 1
h
e
r
d
t
i
m
e
n
d
l
y
h
o
r
s
e
c
o
u
n
t
r
y
i
s
e
r
1
2
3
4
5
6
f
r
i
e
herd
time
horse
friendly
rice
countryside
- Poor (a): nghèo
- Traditional (a):truyền thống
- Ceremony (n):nghi lễ
-Water wheel (n):cối xay nước
All Call
Student Demo
written
traditional
important
simple
basic
rich
All Call
Student Demo
ceremony
pagoda
temple (Ly Son)
water wheel
shawl
basket
(in the North)
(of the Sedang)
(of the Thai women)
Pair
Student Demo
All Call
All Call
ABProgram + StartA + AV1
Student Demo
skateboard
school
basket
task
speech
display
crisp
space
stamp
first
station
instead
All Call
ABProgram + StartA + AV1
Student Demo
/sk/
/sk/
/sp/
/sp/
/sp/
/st/
/st/
/st/
/st/
/st/
All Call
ABProgram + StartA + AV1
Student Demo
Learn by heart the new words.
Speak with your friends
Prepare for the next..
Homework
 
Gửi ý kiến