Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Đình Hiếu
Ngày gửi: 17h:00' 28-09-2018
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
Saturday, September 28th, 2018
UNIT 3
PEOPLES OF VIETNAM

SKILL 1

Welecom to our class
Thai people
Reading
Vocabulary
- Population (n): dân số
- Experienced (a): có kinh nghiệm
- Belong to : thuộc về
- Canal (n) : kênh, mương
- Cattle and poultry (n): gia súc và gia cầm
- Weave (v)(n): dệt vải/ kiểu dệt
- Well-known (a) = famous (a): nổi tiếng
- Unique (a): duy nhất, độc nhất vô nhị
- Include (v): bao gồm
- Scarf (n): khăn choàng (số nhiều: scarves)
- Ornament (n): trang sức
- Worship (v): thờ cúng
- Ancestor (n): tổ tiên
Work in pairs. Answer the question.

Where do the Thai people live?

What is their population?
Now read the text and check your answers.

The Thai have a population of about one and a half milion people living in the provinces of Lai Chau, Son La, Yen Bai, Hoa Binh, Thanh Hoa, and Nghe An. The Thai language belongs to the Tay-Thai group.
The Thai are experienced farmers. They dig canals to bring water to their fields. Their main food is rice, especially sticky rice. The Thai also grow other crops on burnt-out land. They also make bamboo items, and weave cloth. Thai cloth is well-known for being unique, colourful and strong.
Recently, Thai men prefer to wear the Kinh’s style of dress, while Thai women keep their traditional costumes including short blouses, long skirts, scarves and ornaments. The Thai live in houses on stilts. Their villages comprise 40 to 50 houses, usually built side by side.
The Thai worship their ancestors. Every year they hold festivals and ceremonies with alternating songs between boys and girls, and many traditional games.
2. Complete each sentense, using a word from the text.
The Thai are good_______They grow different crops.
They can make household items from the ______tree.
The Thai live in ____houses.
They have a rich culture including folk____ and games.
Many festivals and_________ are held by the Thai people every year.
farmers
songs
stilt
bamboo
ceremonies
3.Answer the questions.
Do the Thai people have their own language?
- Yes, they do.
2. What is the main food of the Thai people?
- Their main food is rice, especially sticky rice.
3. What is the Thai cloth well-known for?
- Thai cloth is well-known for being unique, colourful and strong.
4. Which still wear their traditional costumes, Thai men or Thai women?
- Thai women.
5. Who do the Thai worship?
- The Thai worship their ancestors.
Speaking
4. Read some facts about the Bru-Van Kieu people and the Khmer people.
The Bru-Van Kieu people
Population: about 74,500
Regions: Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue.
Language: Mon-Khmer group.
Production activities: growing rice, terraced fields, raising cattle and poutry.
Festivals: ceremony held before sowing seeds.
The Khmer people
Population: about 1,260,000
Regions: provinces of Mekong Delta.
Language: Mon-Khmer group, writing system.
Production activities: growing rice, raising cattle and poultry, making sugar.
Festivals: two main holidays: Chaul Chnam Thmey (New Year) and Greeting-the-Moon festival.

Work in groups. Choose one of the two ethnic groups and talk about it.
5. Talk about yourown ethnic group.
(Do homework)
Avatar

E xin lỗi thầy cô là đầu tiêu đề em ghi sai thứ ạ(đáng nhẽ là Friday).Thầy cô tải về chỉnh cho e về ngày cô thầy mong muốn nhé

No_avatar

Cảm ơn bạn, tài liệu hữu ích

Sent via PAX LAND

No_avatar

No_avatar

hình như welcome, chứ không phải welecom bạn ơi, kiểm tra lại nhé

 
Gửi ý kiến