Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 43. Pha chế dung dịch

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Hiệu
Ngày gửi: 21h:17' 22-04-2019
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4.
Bài 2 (sgk – trang 149)
CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ
Biết:
Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4
GIẢI:
2.
CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ
Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích là 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g.
Bài 3 (sgk – trang 149)
CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ
Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế.
Hướng dẫn
Biết:
Xác định:
Khối lượng dung dịch Na2CO3
3a
Nồng độ phần trăm của dung dịch Na2CO3
GIẢI:
CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ
3b
Nồng độ mol của dung dịch Na2CO3
Số mol Na2CO3
CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
II) CÁCH PHA LOÃNG MỘT DUNG DỊCH
THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC:
Bài tập 2:
Có nước cất và những dụng cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế:
a) 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch
MgSO4 2M.
b) 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch
NaCl 10%.
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
a
Tính toán
Số mol MgSO4 có trong 50ml dung dịch MgSO4 0,4M
Thể tích dung dịch MgSO4 2M trong đó có chứa
0,04 mol MgSO4
Biết:
cần lấy pha chế
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
Cách pha chế: (làm thí nghiệm)
- Đong 20 ml dung dịch MgSO4 2M cho vào cốc có chia độ (có dung tích 200ml)
- Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 100 ml và khuấy đều ta được: 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
b
Tính toán:
- Khối lượng NaCl có trong 150g dung dịch NaCl 2,5%
- Khối lượng dung dịch NaCl ban đầu có chứa 3,75g NaCl:
Khối lượng nước cần dùng để pha chế:
Biết:
cần lấy pha chế
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
Cách pha chế: (làm thí nghiệm)
- Cân lấy 37,5g dung dịch NaCl 10% ban đầu sau đó đổ vào cốc (có dung tích 200ml).
- Cân lấy 112,5g nước cất hoặc đong 112,5 ml nước cất, sau đó đổ vào cốc đựng dung dịch NaCl nói trên và khuấy đều, ta được 150g dung dịch NaCl 2,5%
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
Bài 4(sgk- trang 149)
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ
Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô để trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.
mct (gam)
CM
C%
Ddd (g/ml)
Vdd (ml)
mdd (gam)
30
3
0,148
170
150
2,5M
15%
20%
1,15
1,04
1,2
1
1,1
300
200
CuSO4
NaCl
Ca(OH)2
KOH
BaCl2
(a)
(b)
(e)
(d)
(c)
(gam)
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
a
Hướng dẫn tính và điền các giá trị vào ô trống:
Mục a:
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
b
Hướng dẫn tính và điền các giá trị vào ô trông
Mục b:
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
Mục c, d, e các em tính toán dựa theo các
giá trị đã cho để tìm các giá trị điền vào các
ô trống còn lại trong bảng.
mct (gam)
CM
C%
Ddd (g/ml)
Vdd (ml)
mdd (gam)
30
3
0,148
170
150
2,5M
15%
20%
1,15
1,04
1,2
1
1,1
300
200
CuSO4
NaCl
Ca(OH)2
KOH
BaCl2
(a)
(b)
(e)
(d)
(c)
(gam)
30
1,08M
1,152M
2,8M
13,46%
15%
0,074%
17,39
125
182
20
200
312
200
199,85
120
17
270
42
0,01M
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)
Hướng dẫn về nhà:
Làm bài tập 5 (SGK – trang 149)
Hướng dẫn :
- Tính khối lượng H2O
- Tính khối lượng muối NaCl
- Xác định được độ tan của muối NaCl ở 200C
 
Gửi ý kiến