Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Hong Loan
Ngày gửi: 14h:45' 19-08-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
Bài cũ :
1.Cuối thế kỉ XIX,ở Việt Nam xuất hiện những ngành kinh tế mới nào ?
2.Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội nước ta ?
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
1. Tiểu sử của Phan Bội Châu :
Đọc SGK từ : “ Phan Bội Châu sinh năm 1867... dân tộc.”
* Hãy nêu tóm tắt tiểu sử của Phan Bội Châu
Phan Bội Châu ( 1867 – 1940 )
Quê làng Đan Nhiệm,huyện Nam Đàn,tỉnh Nghệ An.
Ông là người thông minh,học rộng,tài cao,có ý chí đánh đuổi giặc Pháp.
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
1. Tiểu sử của Phan Bội Châu :
- Là nhà nho giàu lòng yêu nước đầu thế kỉ XX.
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
1. Tiểu sử của Phan Bội Châu :
2. Phong trào Đông Du :
Việt Nam
Nhật Bản
Nhật Bản
Việt Nam
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2. Phong trào Đông Du :
a) Mục đích :
M?c dớch c?a phong tro Dụng du l gỡ ?
Cử người sang Nhật học tập để đào tạo nhân tài cứu nước.
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2. Phong trào Đông Du :
a) Mục đích :
b) Diễn biến :
Phong trào bắt đầu từ năm nào? Nhân dân trong nước hưởng ứng và ủng hộ phong trào ra sao?
- Bắt đầu năm 1905, lúc đầu có 9 người sang Nhật Bản cùng Phan Bội Châu.
- Đến năm 1907 đã có khoảng 200 học sinh du học ở Nhật Bản.
Phong trào Đông du ngày càng phát triển.
Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2. Phong trào Đông Du :
a) Mục đích :
b) Diễn biến :
c) Kết quả và ý nghĩa :
- Phong trào bị thất bại.
- Phong trào thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta và giúp ta hiểu rằng :không thể dựa vào nước ngoài mà phải tự cứu lấy mình.
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỉ XX. Phong trào Đông du do ông cổ động, tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước.
Bài học :
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2012
Môn : Lịch sử
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
2. Phong trào Đông Du :
a) Mục đích :
b) Diễn biến :
c) Kết quả và ý nghĩa :
Phong trào Đông du thất bại.
Phong trào Đông du thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta và giúp ta hiểu rằng :không thể dựa vào nước ngoài mà phải tự cứu lấy mình.
1. Tiểu sử của Phan Bội Châu :
- Bắt đầu năm 1905, lúc đầu có 9 người sang Nhật Bản cùng Phan Bội Châu.
- Đến năm 1907 đã có khoảng 200 học sinh du học ở Nhật Bản.
Phong trào Đông du ngày càng phát triển.
Cử người sang Nhật học tập để đào tạo nhân tài cứu nước.
 
Gửi ý kiến