Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5, Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm ngoc anh tuan
Ngày gửi: 16h:17' 27-06-2015
Dung lượng: 712.4 KB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người
BỘ CHQS TỈNH QUẢNG NAM
PHÒNG CHÍNH TRỊBÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ
Bài 5: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt NamTRỢ LÝ TUYÊN HUẤN
Đại úy Phạm Ngọc Anh Tuấn

LỜI NÓI ĐẦU
CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG
Kết nạp Đảng viên là một quy luật phát triển của Đảng
1. Cơ sở lý luận
CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG
1. Cơ sở lý luận
2. Cơ sở thực tiễn
* MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam:
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2- Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Gồm 3 điều kiện:
Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.
Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng
Tiêu chuẩn đảng viên
Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân.
Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân.
Phục tùng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng
II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
3- Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn).
Gương mẫu
Chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Nêu gương về đạo đức.
Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới.
Có năng lực sáng tạo.
III- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Vì sao chúng ta vào Đảng". Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên".
1- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn
Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng. Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc, thiếu trong sáng, nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng.
III- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
2- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu).
1- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn
Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM
Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
- “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
Yêu thương con người, sống có tình, có nghĩa.
Có tinh thần Quốc tế cao cả, trong sáng.
Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”.
III- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn
2- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
3- Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt, có chất lượng, hiệu quả.
III- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn
2- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
3- Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
4- Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội.
III- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn
2- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
3- Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
4- Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội.
5- Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở

KẾT LUẬN
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓