Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Tiến Nhận
Ngày gửi: 10h:31' 17-03-2015
Dung lượng: 14.4 MB
Số lượt tải: 514
Số lượt thích: 0 người
lịch sử lớp 7
Trường THCS Đại Hưng
Giáo viên: Đỗ Tiến Nhận
Chào mừng thầy cô và các em đến với bài học hôm nay!
1. Ng­êi chØ huy trËn R¹ch GÇm – Xoµi Mót lµ ai ?
A. NguyÔn Nh¹c B. NguyÔn HuÖ C. NguyÔn L÷
2. Nguyễn Huệ ra Thăng Long lần II nhằm mục đích gì ?
A. Dẹp loạn Bắc Hà ngăn chặn nguy cơ cát cứ.
B. Mở rộng vùng cát cứ.
C. Giúp nhà Lê cai trị Bắc Hà
Kiểm tra bài cũ
Bài tập. Chọn thông tin đúng
2. Nối cột 1 ( Thời gian) với cột 2 ( sự kiện)sao cho đúng ti?n trỡnh kh?i Tõy Son t? 1771-1785
Thời gian
sự kiện
3. N¨m 1777
4. N¨m 1785
C. Khởi nghĩa bùng nổ
D.Lật đổ chính quyền Nguyễn
B. Đánh tan quân xâm lược Xiêm
A. Hạ thành Quy Nhơn
Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
( tiÕp theo )
Tiết 56 : IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Tôn Sỹ Nghị
Sầm Nghi Đống
Ô Đại Kinh
Vua Càn Long thận trọng chỉ thị cho Tôn Sĩ Nghị: "Việc quân phải từ từ","nếu thấy thuận thì đánh mạnh lập công to", nếu không thuận làm ơn cho cả hai bên. Ta đóng đại binh để kiềm chế... rồi xử trí sau"
Lược đồ quân Tây Sơnchống quân Thanh xâm lược
"Mặc sức làm điều phi pháp.., kiếm đủ mọi cách vu hãm những người lương thiện, áp bức cướp bóc những người giàu có, thậm chí giữa chợ giữa đường cũng cướp giật của cải... Không còn kiêng sợ gì cả."
-Hoàng Lê Nhất Thống Chí-
Trích chiếu lên ngôi của Quang Trung
“Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, không có một thước đất, vốn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua hiền để cứu đời yêu dân,vì vậy Trẫm nghĩ phải tập hợp nghĩa binh, mặc áo tơi đi xe cỏ, để mở mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh, rong ruổi việc nhung mã…cốt ý quét sạch loạn lạc,cứu vớt dân trong vòng nước lửa…Trẫm hai lần gây dựng họ Lê, thế mà tự quân họ Lê không biết giữ xã tắc, bỏ nước đi bôn vong, sĩ dân Bắc Hà không hướng về họ Lê mà chỉ trông chờ vào Trẫm”
Trích theo “ Lịch sử Việt Nam” Tập 1


QuânTây Sơn tấn công
Quân Tây Sơn tập kết
LƯỢC ĐỒ DIỄN BIẾN TRẬN NGỌC HỒI - ĐỐNG ĐA
Quâ nTây Sơn tấn công
Q Tây Sơn chặn đánh
Đại bản doanh địch
Đồn địch bị tiêu diệt
Cầu phao
Q.Thanh rút chạy
THĂNG LONG
TÂY LONG
Quang Trung
HÀ HỒI
NGỌC HỒI
Đô Đốc Bảo
ĐẦM MỰC
Đê sông Hồng
Đê sông Hồng
Văn Điển
Đô đốc Long
ĐỐNG ĐA
Ha Hồi
Ngọc Hồi
đb
Mây tạnh, mù tan trời lại sáng.
Đầy thành già trẻ mặt như hoa.
Chung vai sát cánh cùng nhau nói.
Cố đô vẫn thuộc núi sông ta.
THẢO LUẬN NHÓM
NHÓM 1 VÀ 2: Tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi của PT Tây Sơn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
NHÓM 3 VÀ 4: Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của PT Tây Sơn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 - Sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña Quang Trung vµ bé chØ huy.
 - ý chÝ ®Êu tranh cña nh©n d©n.
 - §¸nh ®uæi giÆc ngo¹i x©m.
 - LËt ®æ c¸c tËp ®oµn phong kiÕn. Thèng nhÊt ®Êt n­íc.
Nguyên Nhân
Ý nghĩa
Quang Trung
i
m
d
o
t
t
y
h
i
o
n
n
a
e
i
s
a
c
o
k
t
n
a
u
q
g
n
u
r
t
g
h
u
i
y
o
o
d
g
h
a
o
d
d
n
y
g
n
t
h
n
h
a
o
m
h
c
g
o
d
s
a
n
o
n
y
s
a
d
h
o
9. Nghĩa quân nào đã giành thắng lợi trong trận Đại phá quân Thanh?
7. Trong trận Ngọc Hồi, quân ta ghép các mảnh ván và lấy cái gì quấn ở bên ngoài để làm lá chắn?
10. Tên tướng giặc đã thắt cổ tự tử ở đồn Đống Đa?
2. Năm 1789 theo âm lịch được gọi là năm gì?
4,5. Mờ sáng mồng 5 tết năm Kỷ Dậu(1789),quân ta cùng một lúc đánh vào những đồn nào của địch?
8. Tên một đô đốc chỉ huy quân ta vượt biển tiến vào Hải Dương?
3. §ªm mång ba tÕt n¨m Kû DËu(1789), qu©n ta tÊn c«ng ®ån nµo?
6.Đây là tên tướng giặc đã chỉ huy quân Thanh sang xâm lược nước ta năm 1788.
Cuối năm 1788, quân nào kéo vào nước ta?
1
2
3
4
8
7
5
10
9
Giải ô Chữ
6
bia đá có ghi lời hịch ở gò đống đa
lễ hội đống đa
cổng và lối lên gò đống đa
tượng đài quang trung ò đống đa
gìơ học kết xin cảm ơn
Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓