Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Phân số bằng nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 13h:59' 11-01-2019
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 224
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN
TOÁN
LỚP 4/4
PHÂN SỐBẰNG NHAU
GIÁO VIÊN: BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO
* Bài 1: Đọc các số đo đại lượng:
kg:
Hai phần năm ki-lô-gam.
m:
giờ:
a)
b)
c)
Bảy phần tám mét.
Mười lăm phần mười sáu giờ.
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
* Bài 2: Viết các phân số:
a) Một phần bảy:
b) Sáu phần chín:
c) Năm mươi tư phần một trăm:
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
a) Có hai băng giấy như nhau.
- Chia băng giấy thứ nhất thành 4 phần bằng nhau
và tô màu 3 phần,
tức là tô màu ….. băng giấy.
- Chia băng giấy thứ hai thành 8 phần bằng nhau
và tô màu 6 phần.
tức là tô màu ….. băng giấy.
Ta thấy:
- - - - - - - -
- - - - - - - -
băng giấy bằng băng giấy.
Như vậy:
=
Toán
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
Phân số bằng nhau
b) Nhận xét:
=
- - - - - -
- - - - - -
Từ nhận xét này, có thể nêu tính chất cơ bản của phân số như sau:
* Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
=
=
=
* Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Toán
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
Phân số bằng nhau
Viết số thích hợp vào ô trống:
Bài 1:
a)
b)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
3
=
=
3
=
=
6
15
8
14
4
12
32
3
3
5
5
7
8
6
2
4
10
7
12
;
;
;
.
;
;
;
;
Toán
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
Phân số bằng nhau
Tính rồi so sánh kết quả:
Bài 2:
a) 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4)
b) 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)
18 : 3 =
(18 x 4) : (3 x 4)
=
= 6
81 : 9 =
(81 : 3) : (9 : 3)
6
:
12
9
72
=
= 9
:
3
27
Nhận xét:
Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia (cho) cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi.
Toán
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
Phân số bằng nhau
18 : 3 = (18 x 4) : (3 x 4)
b) 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)
Bài 3:
Viết số thích hợp vào ô trống:
=
a)
=
10
10
=
b)
=
9
=
3
2
15
6
15
: 5
: 5
12
20
x 2
Toán
Thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2018
Phân số bằng nhau
* Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
* Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Toán
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
Phân số bằng nhau
CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến