Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Thien
Ngày gửi: 14h:50' 30-08-2021
Dung lượng: 637.9 KB
Số lượt tải: 1195
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Bằng Lăng)
PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy xác định số oxi hóa của Nitơ trong các chất sau

NH3, N2, N2O, NO, NO2 , HNO3, NaNO3
Câu 1
-3
0
+1
+2
+4
+5
+5
Câu 2: Nêu vai trò của Na trong phản ứng sau:
4 Na + O2
2 Na2O
b. Na là chất oxi hóa
d. Na là chất khử
c. Na vừa bị oxi hóa, vừa bị khử
a. Na bị khử
Câu 3: Nêu vai trò của Clo trong phản ứng sau:
Cl2 + 2 NaOH
NaCl + NaClO + H2O
a.Clo là chất oxi hóa
b. Clo là chất khử
d. Clo không bị oxi hóa,không bị khử
c. Clo vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
0
-1
0
+1
+1
d. 2 Fe(OH)3 Fe2O3 + 3 H2O
c. 2 HNO3 + 3 H2S 3 S + 2 NO + 4 H2O
b. N2O5 + H2O 2 HNO3
a. HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O
c. Al(OH)3 Al2O3 + H2O
b. CaCO3 CaO + CO2
a. 2 HgO 2 Hg + O2
Câu 4 : Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử ?
d. 2 NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O
Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử ?
C H U Y Ể N E L E C T R O N
C1
C2
C3
S Ự K H Ử
C H Ấ T K H Ử
S Ự O X I H Ó A
SỰ NHẬN ELECTRON CỦA MỘT CHẤT KHI THAM GIA PHẢN ỨNG GỌI LÀ GÌ?
MỘT CHẤT CÓ KHẢ NĂNG CHO ELECTRON KHI THAM GIA PHẢN ỨNG LÀ CHẤT GÌ ?
SỰ NHƯỜNG ELECTRON CỦA MỘT CHẤT KHI THAM GIA PHẢN ỨNG GỌI LÀ GÌ?
C4
MỘT CHẤT KHI THAM GIA PHẢN ỨNG CÓ SỐ OXI HÓA BỊ GiẢM GỌI LÀ CHẤT GÌ?
C H Ấ T O X I H Ó A
CH4
C5
BẢN CHẤT CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ LÀ GÌ ?
CH5
KEY
5
7
8
14
10
CH1
CH2
CH3
O X I H Ó A K H Ử
BÀI 17: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
I. ĐỊNH NGHĨA
1. SỰ OXI HÓA
2. SỰ KHỬ
3. CHẤT KHỬ, CHẤT OXI HÓA
4. PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ TRONG THỰC TIỂN
Tổng số electron do chất khử nhường phải đúng bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận
Nguyên tắc:
LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
( Theo phương pháp thăng bằng electron)
P + O2 P2O5
Ví dụ 1: Lập phương trình hóa học của phản ứng P cháy trong Oxi tạo ra P2O5
0
- 2
* Số oxi hóa của P tăng từ 0 đến +5: P là chất khử
* Số oxi hóa của oxi giảm từ 0 xuống -2: O2 là chất oxi hóa
0
+5
Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố, tìm chất oxi hóa và chất khử.
Chất khử : P
Chất oxi hóa : O2
P
0
P
+5
+5e
(quá trình oxi hóa)
O2
0
+ 4 e
2O
-2
(quá trình khử)
Bước 2: Viết các quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.
4X
5X
Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử
4
5
2
Bước 4: Đặt hệ số Vào phương trình và kiểm tra số nguyên tử ở 2 vế ( thường theo thứ tự kim loại, phi kim của gốc axit, H,O)
Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố, tìm chất oxi hóa và chất khử.
Bước 2: Viết các quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.
Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử
Bước 4: Đặt hệ số Vào phương trình và kiểm tra số nguyên tử ở 2 vế ( thường theo thứ tự kim loại, phi kim của gốc axit, H,O)
LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA
PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
Như vậy 4 bước của cân bằng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron được ghi nhận như sau .

Các em học sinh hãy kiểm tra kỹ
to
Ví dụ 2:
Lập phương trình hóa học cho phản ứng sau
Fe2O3 + CO Fe + CO2
+3
+2
0
+4
Chất khử là : CO
Chất oxi hoá là : Fe2O3
Fe Fe
+ 3e
(Quá trình khử)
+3
0
C C
+ 2e
(Quá trình oxi hoá)
+2
+4
3 x
2 x
Fe2O3 + CO Fe + CO2
+3
to
+2
3
3
2
0
+4
Chất có số oxihóa tăng là ?
Chất có số oxihóa giảm là ?
Để cho số electron nhường và nhận bằng nhau thì nên đặt hệ số thích hợp là ?
Thảo luận
LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CHO CÁC PHẢN ỨNG SAU
PHT 1: Cho Cu tác dụng với HNO3đặc thu được Cu(NO)2, NO2 và H2O
PHT 2: Cho Mg tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được MgSO4, S và H2O
Cu Cu + 2e
Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
Cho Cu tác dụng với HNO3 đặc thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O
Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
0
+5
+2
+4
Cu: là chất khử
N ( trong HNO3 ) là chất oxi hóa
N + 1e N
0
+2
+5
4
2x
1x
2
+4
2
BACK
+5
Chất có số oxihóa tăng là ?
Chất có số oxihóa giảm là ?
Để cho số electron nhường và nhận bằng nhau thì nên đặt hệ số thích hợp là ?
Mg + H2SO4 MgSO4 + S + H2O
Mg + H2SO4 MgSO4 + S + H2O
0
+6
+2
0
Mg : là chất khử
S (trong H2SO4): là chất oxi hóa
Mg Mg + 2e
S + 6e S
0
+2
+6
3
1x
3x
0
4
Cho Mg tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được MgSO4, S và H2O
3
4
0
+6
+6
Phản ứng đốt cháy nhiên liệu sinh ra năng lượng đẩy tàu vũ trụ
Sự cháy của xăng dầu trong các động cơ đốt trong
Sự cháy của xăng dầu trong các động cơ đốt trong
Sự cháy của than củi
SẢN XUẤT GANG, THÉP
III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ TRONG THỰC TIỂN
Trong đời sống: Phần lớn năng lượng ta dùng là phản ứng oxi hóa khử
* Sự cháy của xăng dầu trong động cơ đốt trong
* Sự cháy của than, củi, của các quá trình điện phân, Các phản ứng xảy ra trong Pin, acqui
III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ TRONG THỰC TIỂN
Trong sản xuất: Nhiều phản ứng oxi hóa - khử là cơ sở của quá trình sản xuất hóa học như:
*Luyện gang, thép, nhôm
*Sản xuất hóa chất như: Xút , axit clohidric, axit nitric, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm.
Phân biệt các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử:
Chất oxi hoá (chất bị khử)
Chất khử (chất bị oxi hóa)
Nhận electron
Nhường electron
Số oxi hoá tăng
Số oxi hoá giảm
Quá trình oxi hoá
(sự oxi hóa)
Quá trình khử
(sự khử)
CỦNG
CỐ
CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓