Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Ẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:20' 05-11-2012
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
10
TÂN HIỆP
Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Phương Nhi
* TRƯỜNG THCS *
Hóa học 8
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1/ Nêu tính chất hóa học của Hiđro.
Viết phương trình phản ứng minh họa?
( 8 di?m)
Đáp án: Tác dụng với oxi
PT: 2H2 + O2 2H2O
Tác dụng với một số oxit kim loại
PT: H2 + CuO ? H2O + Cu
to
to
KIỂM TRA BÀI CŨ:
2/ Theo em chất khử là gì ? ( 2 điểm)
Đáp án: Ch?t kh? l ch?t chi?m oxi c?a ch?t khc.
Tiết 49:


PHẢN ỨNG
OXI HÓA - KHỬ
BÀI 32
Tiết 49: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
I. Sự khử - Sự oxi hóa.
Sự khử CuO
Sự oxi hóa H2
Thảo luận nhómFe2O3 + H2 H2O + FeCO2 + Mg MgO + C

?
?
?
?
to
to
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Xác định sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng hóa học trên?
3
3
2
2
2
Hãy lập phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:
Sự khử Fe3O4
Sự oxi hóa H2
Sự khử CO2
Sự oxi hóa Mg
-->
-->
?
?
II/- Chất khử và chất oxi hóa:
- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.
- Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.
Ti?t 49: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
H2
Cu
O
+ ? +
H2
Chất oxi hóa
Chất khử
Cu
O
Cu
O
H2
to
b. Xác định chất khử, chất oxi hóa?
Thảo luận nhóm
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Hết giờ


Fe3O4 + H2 H2O + FeCO2 + Mg MgO + C

to
to
4
4
3
2
2
?
?
Chất khử
Chất oxi hóa
Chất khử
Chất oxi hóa
H2, Mg là chất khử.
Fe3O4, CO2 là chất oxi hóa.
III/- Định nghĩa phản ứng oxi hóa - khử:
BÀI 32: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
H2 + CuO ? H2O + Cu
to
Sự oxi hóa H2
Sự khử CuO
Chất khử
Chất oxi hóa
- Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.
Sự khử và sự oxi hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học.
Sự khử CuO và sự oxi hóa H2 trong phản ứng có thể xảy ra riêng lẻ, tách biệt được không?
Sản xuất sắt, thép
IV/- Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử:
Phản ứng
oxi hóa - khử
Nâng cao chất lượng
Tăng hiệu suất
Luyện kim
Công nghiệp
hóa học
4H2 + Fe3O4  4H2O + 3Fe
to
(SGK/111)
BÀI 32: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
IV/- Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử:
I/- Sự khử. Sự oxi hóa:
- Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử .
- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.
II/- Chất khử và chất oxi hóa:
- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.
- Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.
III/- Định nghĩa phản ứng oxi hóa - khử:
- Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.
IV/- Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử:
(SGK/111)
BÀI 32: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
Chọn 1 câu đúng nhất:
Câu 1: Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa -khử trong các phương trình hóa học cho sau đây?
a) H2 + PbO ? H2O + Pb
b) 2KClO3 ? 2KCl + 3O2
c) CaO + H2O ? Ca(OH)2
d) Câu a, b, c đúng.
to
to
CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
Câu 2: Chất nào là chất khử trong phản ứng hóa học S + O2 ? SO2?
a) O2
b) S
c) SO2
d) Câu a, b, c sai.
to
Câu 3: Chất nào là chất oxi hóa trong phản ứng hóa học S + O2 ? SO2?
a) S
b) O2
c) SO2
d) Câu a, b, c sai.
to
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
Học thuộc nội dung bài học.
Rèn kỷ năng viết phương trình hóa học oxi hóa - khử.
Ñoïc phaàn ñoïc theâm trong SGK trang 113

BTVN: Laøm baøi taäp 1, 2, 3 trang 113(SGK)

Bài 2 trang 113 (SGK)
C + O2 ? CO2
to
?
?
HƯỚNG DẪN
Câu a
4Fe + 3O2 ? 2Fe2O3
to
?
?
Câu d
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
Chuẩn bị bi m?i:

Bài 33 "ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ"

+ Di?u ch? khí hydro trong phịng thí nghi?m - cơng nghi?p?
+ Ph?n ?ng th? l gì ?
TIẾT
HỌC
ĐẾN
ĐÂY
KẾT
THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác