Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Phản xạ toàn phần

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tr­Ượng Thanh Giáo
Ngày gửi: 04h:43' 12-02-2018
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Quí Ca)
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Vật lý 11
Trường THPT Trương Vương
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Kiến thức cũ
Viết công thức của định luật khúc xạ ánh sáng?
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Có trường hợp Có tia ló mà
không vẽ được tia khúc xạ hay không?
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Bài 45
hản xạ
toàn phần
P
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
r
i
I
n1
n2
S
n1Sin900 = n2Sinigh
r = rmax = igh
igh
n1Sini = n2Sinr
n1 = n2Sinigh
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Kết luận:
Trong trường hợp ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn thì ta luôn có tia khúc xạ trong môi trường thứ 2

Góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc khúc xạ giới hạn igh với:
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
igh
r
i
I
n1
n2
S
i
n1Sinigh = n2Sin900
i = imax = igh
n1Sini = n2Sinr
n1Sinigh = n2
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Kết luận:
Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng tia sáng tới mặt lưỡng chất chỉ cho tia phản xạ mà không cho tia khúc xạ.
r
i
I
n1
n2
S
igh
i
R`
R
Điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần:
Anh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn ra môi trường có chiết suất nhỏ hơn
i ? igh
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Sợi quang
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
2. Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần
Truyền tải được nhiều thông tin


Chống nhiễu
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới :
c) I > 490
d) I > 430
a) I < 490
b) I > 420
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
c) Ta luôn luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ hơn sang môi trường có chiết suất lơn hơn
d) Ta luôn luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn
a) Khi chùm sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm sang khúc xạ
b) Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ chùm sáng phản xạ gần như bằng cường độ chùm sáng tới
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Hình ảnh tham khảo
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Hình ảnh tham khảo
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Hình ảnh tham khảo
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Hình ảnh tham khảo
Trần Triệu Phú Ly1B - ĐHSP HCM
Hình ảnh tham khảo
 
Gửi ý kiến