Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Loan
Ngày gửi: 16h:14' 14-09-2021
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 671
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra miệng
Trả lời:
Gi? ch? tớn l :
- Coi tr?ng lũng tin c?a m?i ngu?i d?i v?i mỡnh;
- Bi?t tr?ng l?i h?a v tin tu?ng nhau.
Câu 1: Thế nào là giữ chữ tín. Lấy ví dụ minh hoạ?
Ý nghĩa:
- Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người;
- Dễ dàng đoàn kết và hợp tác với nhau.
Ca dao: Ng­êi sao mét hÑn thì nªn
Ng­êi sao chÝn hÑn thì quên cả m­êi .
Câu 2: Ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Nêu một câu ca dao, tục ngữ về giữ chữ tín?
Hãy tưởng tượng nước ta không có luật giao thông, trường học không có nội quy thì điều gì xảy ra?
CHỦ ĐỀ: PHÁP LUẬT

Bài 5. Pháp luật và Kỉ luật
Mục tiêu bài học
Hiểu được thế nào là Pháp luật và kỉ luật.
Mối quan hệ của Pháp luật và kỷ luật.
Lợi ích của việc tuân theo những quy định của Pháp luật và kỉ luật.
Có ý thức tôn trọng Pháp luật và tự nguyện rèn luyện kỉ luật.
Nhắc nhỏ bạn bè và người thân thực hiện tốt quy định của nhà trường và xã hội.

I-Đặt vấn đề:
Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường” SGK/13
BÀI 5. PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
Trả lời câu hỏi
1: Theo em Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào?
2: Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra những hậu qủa gÌ? Chúng đã bị trừng phạt như thế nào?
3: Để chống lại tội phạm các đồng chí công an cần phải có phẩm chất gÌ?
4: Chúng ta rút ra bài học gÌ qua vụ án trên?
Buôn bán, vận chuyển ma túy,
thuốc phiện
Mua chuộc cán bộ
Hậu quả
Gieo rắc cái chết trắng cho nhiều người
Tệ nạn xã hội gia tăng
Gây tổn thất về
kinh tế cho xã hội
Nhiều cán bộ bị biến chất
8 án tử hình, 6 án tù chung thân,
2 án 20 năm tù giam, 6 án 1- 9 năm tù
Chiến sĩ công an cần phải là người có kỉ luật: liêm khiết, chí công vô tư.
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I- Đặt vấn đề:
Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường”
Rút ra bài học:
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, kỉ luật.
- Tránh xa các tệ nạn xã hội.
- Giúp được các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.
- Có nếp sống lành mạnh.
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I- Đặt vấn đề:

II – Nội dung bài học:
- Em hiểu gì về pháp luật và kỉ luật?
Thảo luận nhóm 3 phút
Tìm hiểu Vụ án “Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh -Vũ Xuân Trường”
Nhóm 1
Nhóm 2
- Mối quan hệ giữa Pháp luật và kỷ luật?
Nhóm 3
Cả lớp chia thành 4 nhóm
- Ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật
Nhóm 4
- Nêu một số hành vi vi phạm kỷ luật của lớp
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I- Đặt vấn đề:

II- Nội dung bài học:
1. Pháp luật và kỉ luật:
Nhóm 1
- Em hiểu gì về pháp luật và kỉ luật?
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I- Đặt vấn đề:

II - Nội dung bài học:
1 . Pháp luật và kỉ luật:
Nhóm 2
- Mối quan hệ giữa Pháp luật và kỷ luật?
- Kỷ luật của tập thể phải phù hợp với pháp luật của Nhà nước, không được trái Pháp luật
2. Mối quan hệ giữa Pháp luật và kỷ luật?
Nhưng đối với pháp luật thì bắt buộc mọi người phải thực hiện dù thích hoặc không thích
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
Video người dân chống đối công tác phòng chống dịch Covid-19
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I- Đặt vấn đề:

II - Nội dung bài học:
1 . Pháp luật và kỉ luật:
Nhóm 3
- Ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật:
2. Mối quan hệ giữa Pháp luật và kỷ luật?
3. Ý nghĩa pháp luật và kỉ luật:
Bảo vệ quyền lợi của mọi người
Góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn
Giúp mọi người có tiêu chuẩn chung để rèn luyện và hoạt động
Video người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19
BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
I- Đặt vấn đề:

2 . Mối quan hệ giữa Pháp luật và kỷ luật:
II - Nội dung bài học:
Pháp luật và kỉ luật:
3. Ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật:
- Mỗi cá nhân học sinh biết thực hiện tốt kỷ luật thì nội quy nhà trường sẽ được thực hiện tốt.
- Học sinh biết tôn trọng pháp luật sẽ góp phần cho xã hội ổn định, bình yên và phát triển.
Nhóm 4
- Cách rèn luyện pháp luật và kỉ luật?
Tích cưc, tự giác tìm hiểu về pháp luật và kỉ luật.
Tự giác chấp hành theo pháp luật và kỉ luật
Tuyên truyền pháp luật và kỉ luật với mọi người xung quanh

Pháp luật,
kỉ luật
Kỉ
luật
Pháp
luật
Có tính bắt buộc
Nhà nước ban hành
Biện pháp: giáo dục,
thuyết phục, cưỡng chế
Mối
quan
hệ
Kỉ luật của tập thể phải phù
hợp pháp luật Nhà nước
Không được trái pháp luật
Ý
nghĩa
Xác định trách nhiệm cá nhân
Bảo vệ quyền lợi mọi người
Tạo điều kiện cá nhân
và xã hội phát triển
Qui tắc xử sự chung
Là những qui định, qui ước
Do cộng đồng đặt ra
Đảm bảo sự phối hợp hành
động thống nhất chặt chẽ
Khái niệm
I-Đặt vấn đề:
II-Nội dung bài học:
1. Khái niệm:
2. Mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật
3. Ý nghĩa
III. Bài tập:

BÀI 5-TIẾT 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
1. Bµi tËp 1/sgk
1.Bài tập 1
? Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn những người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?
Đáp án
- Sai: Vì pháp luật cần cho tất cả mọi người kể cả người
có ý thức kỉ luật bởi đó là quy định để tạo ra sự
thống nhất , hiệu quả và chất lượng của mọi hoạt
động.
2. Bµi tËp 2
? B¶n néi quy cña nhµ tr­êng hay nh÷ng quy ®Þnh
cña mét c¬ quan cã thÓ coi lµ ph¸p luËt ®­îc
kh«ng? T¹i sao?
- Bản nội quy của nhà trường, cơ quan không thể coi là pháp luật:
- Vì : Nó không phải là do Nhà nước ban hành, việc giám sát thực hiện không phải do Nhà nước mà do nhà trường hay cơ quan đó đề ra.
* Đáp án

Trò chơi
Ai nhanh hơn!
Câu 1: Pháp luật và kỉ luật giống nhau như thế nào?
Nhằm đem lại lợi ích chung cho người dân.
Mang tính bắt buộc.
Câu 2: Bạn Nam thường xuyên mua đồ ăn vặt mang lên lớp, sau đó xả rác bừa bãi ra lớp học. Việc làm của bạn Nam đã vi phạm
kỉ luật
Câu 3: Điền từ còn thiếu:
“Pháp luật và kỉ luật có trách nhiệm bảo vệ … của mọi người”
quyền lợi
Câu 4: Nhà nước đảm bảo thực hiện pháp luận bằng biện pháp nào?
Giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế
Câu 5: Khi tham gia giao thông, hành vi vượt đèn đỏ là vi phạm
Pháp luật
Câu 6: A rất thích chiếc đồng hồ của B, một lần nhân lúc B không để ý, A đã lấy trộm chiếc đồng hồ đó. B biết rằng A lấy nhưng không có chứng cứ nên đã chặn đánh A trên đường đi học về. Trong tình huống này ai là người vi phạm pháp luật?
Cả A và B
Câu 7: Kỉ luật do ai đề ra?
Tập thể, cộng đồng
Câu 8: Trước khi muốn thực hiện tốt pháp luật và kỉ luật thì học sinh cần phải làm gì?
Tự giác học tập, tìm hiểu về pháp luật và kỉ luật
Câu 9:Chen lấn, xô đẩy khi đi thang máy là không tôn trọng …
Kỉ luật
Câu 10: Điền từ còn thiếu: Pháp luật và kỉ luật Giúp mọi người có … chung để rèn luyện và hoạt động
Tiêu chuẩn
Câu 11:Hành vi quay cóp bài trong giờ kiểm tra là hành vi?
Vi phạm kỉ luật
Về nhà
+Làm bài tập 4 trang 15 SGK .
+Chuẩn bị bài 21 : “ Pháp luật nước CHXHCNVN”
Chúc các em học tốt .
Bài 5.
Pháp luật và kỷ luật.
 
Gửi ý kiến